<div dir="ltr">Bon dia, companys,<div><br></div><div>He trobat la solució definitiva: <a href="https://raresql.com/2013/06/13/sql-server-how-to-insert-a-string-value-with-an-apostrophe-single-quote-in-a-column/">https://raresql.com/2013/06/13/sql-server-how-to-insert-a-string-value-with-an-apostrophe-single-quote-in-a-column/</a></div><div><br></div><div>Just replace the single apostrophe with double apostrophe and insert the record again: <code class="gmail-sql gmail-keyword">INSERT</code> <code class="gmail-sql gmail-keyword">INTO</code> <code class="gmail-sql gmail-plain">tbl_sample </code><code class="gmail-sql gmail-keyword">VALUES</code> <code class="gmail-sql gmail-plain">(1,</code><code class="gmail-sql gmail-string">'Irwin D'</code><code class="gmail-sql gmail-string">'Mello'</code><code class="gmail-sql gmail-plain">)</code><br></div><div><br></div><div>He doblat l'apòstrof i ha funcionat:</div><div><br></div><div>
        
        
        <table cellspacing="0" border="0" style="font-family:Arial;font-size:x-small">
        <colgroup width="1210"></colgroup>
        <tbody><tr>
                <td height="20" align="left" style=""><font size="2" style="" face="courier new, monospace">insert into "Capçaleres" ("Topònim", "Núm_fitxa", "Localització", "Codi_topònim", "Codi_municipi", "Codi_comarca", "Notes") values ('Últim, L''','9999','A sota','9,99,99','0.01.47','0.02.17','kk de la vaca')</font></td>
        </tr>
</tbody></table><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><h2></h2>

                                    <p>Saluta[c]cions</p><p>Joan Inglada<br><span><font color="#888888">Aquest missatge no l'ha 
analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema 
GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.</font></span></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Joan Inglada Roig <<a href="mailto:joan.inglada@gmail.com">joan.inglada@gmail.com</a>> del dia dg., 21 de jul. 2019 a les 1:29:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Gràcies companys, <div><br><div>He provat el que m'heu dit "'" (cometesapòstrofcometes) i \' (contrabarraapòstrof) i no ha funcionat. </div><div><br></div><div>Fent aquestes proves m'he adonat que algun registre amb l'apòstrof havia entrat i llavors he vist que hi havia uns apòstrofs rectes i uns altres que semblaven inclinats, que son els que han entrat. Ho he aclarit a: <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cometes_(tipografia)" target="_blank">https://ca.wikipedia.org/wiki/Cometes_(tipografia)</a></div><div><br></div><div>He canviat tots els apòstrofs rectes per les cometes <span style="font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12.35px;background-color:rgb(249,249,249)">sueques i finlandeses</span>. No sé si gramaticalment és correcte, però segons <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B2strof" target="_blank">https://ca.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B2strof</a> sembla que si.</div><div><br></div><div><table style="margin:1em 1em 1em 0px;background:rgb(249,249,249);border:1px solid rgb(170,170,170);border-collapse:collapse;font-size:95%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"><tbody><tr><th>Mostra</th>
<th>Unicode (decimal)</th>
<th>HTML</th>
<th>Descripció </th></tr></tbody></table><table style="margin:1em 1em 1em 0px;background:rgb(249,249,249);border:1px solid rgb(170,170,170);border-collapse:collapse;font-size:95%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"><tbody><tr><th style="font-size:3em;line-height:1;font-family:serif;font-weight:normal">'...'
</th>
<td>U+0027 (39)
</td>
<td>Directament '.
</td>
<td>Cometes simples rectes </td></tr></tbody></table><p style="margin-bottom:0cm;line-height:100%"><font></font></p><table style="margin:1em 1em 1em 0px;background:rgb(249,249,249);border:1px solid rgb(170,170,170);border-collapse:collapse;font-size:95%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"><tbody><tr><th style="font-size:3em;line-height:1;font-family:serif;font-weight:normal">’...’
</th>
<td>U+2019 (8217), U+2019 (8217)
</td>
<td>&rsquo; &rsquo;
</td>
<td>Cometes simples sueques i finlandeses </td></tr></tbody></table></div><div>Saluta[c]cions<br></div><div>Joan Inglada</div><div><div><div dir="ltr" class="gmail-m_-3465332342361850070m_-2207616735596338885gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><p><span><font color="#888888">Aquest missatge no l'ha 
analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema 
GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.</font></span></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Carles Pina i Estany <<a href="mailto:carles@pina.cat" target="_blank">carles@pina.cat</a>> del dia ds., 20 de jul. 2019 a les 22:12:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><br>
Hola,<br>
<br>
On Jul/20/2019, Joan Inglada Roig wrote:<br>
> Benvolguts companys,<br>
> <br>
> He de inserir registres en una taula de LibreOffice Base, amb camps que<br>
> contenen apòstrofs i dóna error perquè confon l'apòstrof amb les cometes<br>
> que delimiten cada camp:<br>
> insert into "Capçaleres" ("Topònim", "Núm_ficha", "Localització",<br>
> "Cod_topònim", "Cod_municipi", "Cod_comarca", "Notes") values ('Abella, Ca<br>
> l'', '0408', 'Castell d'Olèrdola ',' 1.03.01 ',' 0.01.09 ',' 0.02.03 ','<br>
> Entrada ')<br>
<br>
no he fet anar LibreOffice Base però si " no funciona i has de fer el<br>
SQL tal com fas jo provaria amb: 'Castella d\'Olèrdola'<br>
<br>
(posant \ abans del ' que no delimita el texte)<br>
<br>
-- <br>
Carles Pina i Estany<br>
<br>
-- <br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
</blockquote></div></div></div>
</blockquote></div>