<div dir="ltr">Per si pot ser útil adjunto gràfic de distribució d'espai.<br clear="all"><div><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><h2></h2>

                                    <p>Saluta[c]cions,</p><p>Joan Inglada<br><span><font color="#888888">Aquest missatge no l'ha 
analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema 
GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.</font></span></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Joan Inglada Roig <<a href="mailto:joan.inglada@gmail.com">joan.inglada@gmail.com</a>> del dia dv., 12 de jul. 2019 a les 0:36:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Benvolguts,<div>De tant en tant em surt un avís de manca d'espai. Adjunto imatge de distribució d'espai del GParted i imatge-propietats directori /home/dades.</div><div><br></div><div>Per què el GParted diu 30 GiB lliures i la imatge-propietats 600 kb?</div><div><div><div dir="ltr" class="gmail-m_-4179023353251740761gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><h2></h2>

                                    <p>Saluta[c]cions i gràcies a la bestreta,</p><p>Joan Inglada<br><span><font color="#888888">Aquest missatge no l'ha 
analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema 
GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.</font></span></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</blockquote></div>