<div dir="auto"><div>Gràcies Tomàs,<div dir="auto">Perfecte, més o menys com ho faig pals 'exec' per les ordres externes.</div><div dir="auto">I amb les ordres del conki com es pot retallar el resultat?<br><br><div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://paco.riviere.cat">http://paco.riviere.cat</a></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">El dc., 10 de jul. 2019, 15:57, Tomàs Mallafré <<a href="mailto:tomas@mallafre.cat">tomas@mallafre.cat</a>> va escriure:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><br></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Paco Rivière <<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank" rel="noreferrer">web@pacoriviere.cat</a>> del dia dc., 10 de jul. 2019 a les 15:40:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="auto"><div dir="auto">Gràcies per la vostra ajuda. Al final m'he decidit per un Ryzen 3.</div><div dir="auto">El FX ja no era disponible.</div><div dir="auto">He posat al dia una mica el conki i envio una captura per si algú l'interessa l'arxiu de configuració.<br></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Notes:</div><div dir="auto">No sé com retallar el nom del proces.</div><div dir="auto">Tampoc puc traduïr la predicció del temps, amb cut en bash, si té un espai</div><div dir="auto"></div></div><br></blockquote><div><br></div><div><br></div><div>Jo el conky el tinc com a panell a la part superior de la pantalla. No sé quin és el problema exactament però potser et serveix definir l'espai com a separador; jo per exemple perquè em mostri la versió de nucli que està corrent ho faig amb</div><div><br></div><div>exec uname -a | cut -d' ' -f3</div><div><br></div><div>que fa que agafi el tercer bloc de dades un cop separats els blocs per espais. Segurament el man ho explica millor que jo:</div><div><br></div> -d, --delimiter=DELIM<br>              use DELIM instead of TAB for field delimiter<br><br>       -f, --fields=LIST<br><div>              select only these fields;  also print any line that contains no delimiter character, unless the -s option is specified</div><div><br></div><div>També elimino la part que no necessito de la dreta amb</div><div><br></div><div>cut -d'-' -f1<br></div><div><br></div><div>Salut! </div></div><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr" class="m_5352156926846979262gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Tomàs Mallafré<br>GnuPG: 0x2D1296BA - <a href="https://z.tomi.cat/pgp" target="_blank" rel="noreferrer">https://z.tomi.cat/pgp</a><br></div><div>Telegram: <a href="http://t.me/tmallafre" target="_blank" rel="noreferrer">t.me/tmallafre</a></div><div>protonmail: <span style="color:rgb(42,65,31);font-family:Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;font-size:14px"><a href="mailto:tmallafre@pm.me" target="_blank" rel="noreferrer">tmallafre@pm.me</a></span></div><div dir="ltr"><br>Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.<br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
-- <br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank" rel="noreferrer">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
</blockquote></div></div></div>