<html><body><html><head><meta name="viewport" content="width=device-width" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/vnd.ui.insecure+html;charset=utf-8" /></head><body style="overflow-wrap:break-word; word-break: break-word;"><div class="mail_android_message" style="line-height: 1; padding: 0.5em">No crec que tinguen arrĂ²s amb fesols i naps: no ens arriben ni a la sola de l'espardenya.<br>
<br>
Giorgio Grappa <br>
-- <br>
Sent from my Android phone with GMX Mail. Please excuse my brevity.</div><div class="mail_android_quote" style="line-height: 1; padding: 0.3em">On 9/7/19, 8.45 cubells <vicent@vcubells.net> wrote:<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0.8ex 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
Veient les festes que organitzen per a la debian buster a Cambridge, UK:<br />
<a href="https://blog.koipond.org.uk/archives/145">https://blog.koipond.org.uk/archives/145</a><br />
<br />
veig que no se'n van molt de les que organitzem nosaltres d'ubuntu.<br />
<br />
Fins i tot, comptem amb més gent, no?<br />
<br />
<br />
-- <br />
Atentament, cubells.<br />
--<br />
<br />
-- <br />
Ubuntu-cat mailing list<br />
Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com<br />
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br />
</blockquote></div></body></html></body></html>