<div dir="ltr"><div>perquè no és així la comanda et falten el via i el dev:</div><div><br></div><div>ip route add 192.168.0.109 via <ficar ip del router aquí> dev <no de la teva interficie de xarxa></div><div>per exemple:</div><div>ip route add 192.168.0.109 via 192.168.1.111 dev eth0<br></div><div><br></div><div>la ip del router és la ip del que connecta la impressora segurament, però en cap cas seria el que et connecta a internet<br></div><div><br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Missatge de Joan Carles <<a href="mailto:palimsesto@gmail.com">palimsesto@gmail.com</a>> del dia dc., 13 de març 2019 a les 9:18:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="gmail-m_4498541782828696490moz-cite-prefix"><font color="#000066">Hola!</font></div>
    <div class="gmail-m_4498541782828696490moz-cite-prefix"><font color="#000066">A veure...<br>
      </font></div>
    <div class="gmail-m_4498541782828696490moz-cite-prefix"><br>
    </div>
    <div class="gmail-m_4498541782828696490moz-cite-prefix">El 13/3/19 a les 7:51, Miki ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div dir="ltr">
        <div dir="ltr">
          <div dir="ltr">
            <div>Bon dia,</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Això de que si no estan al mateix segment de xarxa no
              es veuen no és cert. Els routers serveixen precisament per
              això.</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Dius que des de la wifi et funciona, a la wifi quin
              rang d'ip tens ??</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Com sigui, dues coses, primera assegurar-te que el
              router que connecta les dues xarxes t'hi deixi passar el
              tràfic, entenc que algun router t'ho fa ja que des de la
              wifi imprimeixes i et connectes a internet.</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Al tenir varis routers dins el mateix segment, sinó
              configures un protocol d'enrutament, el teu pc tindrà de
              gateway per defecte el router d'internet, i per tant tot
              el tràfic que no és per al seu segment de xarxa l'envia
              cap a aquell router. Però la impresora et penja d'un altre
              router diferent i "ningú ho sap".</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Si des del teu pc pots fer ping al router de la
              impresora, només et caldria fer això al teu pc:</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>sudo ip route add 192.168.0.109 via
              ip.del.router.de.la.impresora dev eth0</div>
            <div>o per poder veure tota l'altre xarxa</div>
            <div>sudo ip route add <a href="http://192.168.0.0/24" target="_blank">192.168.0.0/24</a> via
              ip.del.router.de.la.impresora dev eth0</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>eth0 seria la teva interficie de xarxa on hi tens la ip
              192.168.1.81, per si en tens varies potser el nom canvia..<br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Potser no és aquell router, però en qualsevol cas n'hi
              ha d'haver un que per una banda te la xarxa 192.168.1.0, i
              per l'altre la 192.168.0.0, aquell serà el teu "via"</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Salut!</div>
            <div>Miki<br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <font color="#000066">palimsesto@palimsesto-GA-970A-DS3P:~$ sudo -s<br>
      [sudo] contrasenya per a palimsesto: <br>
      root@palimsesto-GA-970A-DS3P:~# sudo ip route add 199.168.0.109<br>
      RTNETLINK answers: No such device<br>
      root@palimsesto-GA-970A-DS3P:~# sudo ip route add 199.168.0.0<br>
      RTNETLINK answers: No such device<br>
      root@palimsesto-GA-970A-DS3P:~# sudo ip route add <a href="http://199.168.0.0/24" target="_blank">199.168.0.0/24</a><br>
      RTNETLINK answers: No such device<br>
      root@palimsesto-GA-970A-DS3P:~# sudo ip route add 199.168.1.0<br>
      RTNETLINK answers: No such device<br>
      root@palimsesto-GA-970A-DS3P:~# </font><br>
    <br>
    <p>Doncs no troba res...</p>
    <p>Bo veig que no hi ha moltes possibilitats de fer el que vull de
      manera senzilla. Buf!</p>
    <p>Merci a tots!<br>
    </p>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div dir="ltr">
          <div dir="ltr">
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
    <pre class="gmail-m_4498541782828696490moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="gmail-m_4498541782828696490moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank">http://counter.li.org/</a>

</pre>
  </div>

-- <br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
</blockquote></div>