<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div>Bon dia,</div><div>A les pràctiques de l'escola s'utilitza un programa portable per a winX molt senzill que fa de servidor de servidor FTP i DHCP:</div><div><a href="http://tftpd32.jounin.net/">http://tftpd32.jounin.net/</a><br></div><div>Voldria adaptar-les per fer-les a Linux</div><div>Coneixeu algun programa equivalent?<br></div><div><br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div></div></div></div>