<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Gracies Paco.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Dons ja està, el que deu passar es que ningú coneix la resposta a
      la meva pregunta, i tot i que a la configuració de la llista i
      tinc posat rebre els meus correus, per algun motiu, no es
      compleix.<br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 17/06/18 a les 13:53, Paco Rivière
      ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAL2O7t9MkShmK1vA0g6u492wwcgtkUAEjhEm=6DkesbAtddb5g@mail.gmail.com">
      <div dir="auto">Aquest ha arribat <br>
        <br>
        <div data-smartmail="gmail_signature">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br>
          <a href="http://paco.riviere.cat" moz-do-not-send="true">http://paco.riviere.cat</a></div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
        <div dir="ltr">Le dim. 17 juin 2018 12:39, T.Collons <<a
            href="mailto:t.collons@gmail.com" moz-do-not-send="true">t.collons@gmail.com</a>>
          a écrit :<br>
        </div>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
          .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
          <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
            <p>Bon dia</p>
            <p><br>
            </p>
            <p>Envio aquest correu a la llista per que no se si arriba
              el que envio, fa dos dies vaig fer una pregunta però no
              m'apareix.<br>
            </p>
            <div class="m_-8743470770635954649moz-signature">-- <br>
              <p><br>
                <br>
              </p>
              <p><font color="#000080">Pere</font></p>
              <p><a href="mailto:sesmorralles@gmail.com" target="_blank"
                  rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"><font
                    color="#000080">t.collons@gmail.com</font></a></p>
              <p><br>
                <br>
              </p>
              <p><a href="https://www.google.com/" target="_blank"
                  rel="noreferrer" moz-do-not-send="true"> <img
                    src="cid:part2.5987051A.8FF95DF0@gmail.com"
                    moz-do-not-send="true"> </a><br>
              </p>
              <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
              <p align="CENTER"><font style="font-size:10pt" size="1"
                  color="#000000">AVIS LEGAL</font></p>
              <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font
                  style="font-size:8pt" size="1"><font color="#000000">
                    Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria
                    contenir missatges d'empresa i altre informació
                    confidencial tutelada per les lleis de Europea i
                    altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser
                    una de les persones esmenades a la capçalera, haurà
                    de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o
                    qualsevol altre acció relacionada amb el contingut
                    del missatge i notificar-ho per correu electrònic a
                    l'emissor del missatge. </font> </font></p>
              <font style="font-size:8pt" size="1">
                <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font color="#000000">Les
                    persones o entitats que incompleixin els deures de
                    confidencialitat podran ésser perseguides davant
                    dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la
                    legislació civil, penal i administrativa nacional i
                    internacional.   </font> </p>
                <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font color="#000000">Gracies
                    per la seva cooperació.</font></p>
              </font>
              <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
              <p align="CENTER"><font style="font-size:10pt" size="1"
                  color="#000000">LEGAL NOTICE</font></p>
              <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font
                  style="font-size:8pt" size="1"><font color="#000000">Confidentiality
                    notice: This mail may include business and other
                    confidential information protected under the laws of
                    and other territories. if you are not one of the
                    intended recipients of the message, you are legally
                    obliged to delete the message content. Furthermore,
                    you are kindly requested to report immediately the
                    incident to the sender. </font> </font></p>
              <font style="font-size:8pt" size="1">
                <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font color="#000000">Breach
                    of confidentiality duties is a serious criminal
                    offence in and other territories. Offenders shall be
                    legally prosecuted worldwide.  </font> </p>
                <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font color="#000000">Thank
                    you for your cooperation.</font></p>
              </font>
              <p style="margin-right:16.43cm"><br>
                <br>
              </p>
            </div>
          </div>
          -- <br>
          Ubuntu-cat mailing list<br>
          <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank"
            rel="noreferrer" moz-do-not-send="true">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
          Modify settings or unsubscribe at: <a
            href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
            rel="noreferrer noreferrer" target="_blank"
            moz-do-not-send="true">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
        </blockquote>
      </div>
      <!--'"--><br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8">
      <title></title>
      <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.3 (Linux)">
      <meta name="AUTHOR" content="Pere">
      <meta name="CREATED" content="20070822;15345200">
      <meta name="CHANGED" content="20070822;15395500">
      <meta name="CHANGEDBY" content="Pere">
      <style type="text/css">
        <!--
                P { color: #000000 }
        -->
        </style>
      <p><br>
        <br>
      </p>
      <p><font color="#000080">Pere</font></p>
      <p><a href="mailto:sesmorralles@gmail.com"><font color="#000080">t.collons@gmail.com</font></a></p>
      <p><br>
        <br>
      </p>
      <p><a href="https://www.google.com/">
          <img src="cid:part9.1767330C.D72E3DBE@gmail.com">
        </a><br>
      </p>
      <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
      <p align="CENTER"><font style="font-size: 10pt" size="1"
          color="#000000">AVIS LEGAL</font></p>
      <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font style="font-size: 8pt"
          size="1"><font color="#000000"> Nota
            de confidencialitat: Aquest missatge podria
            contenir missatges d'empresa i altre informació
            confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres
            estats, Si
            Vostè el rep per error o sense ser una de les persones
            esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense
            copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció
            relacionada
            amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu
            electrònic
            a l'emissor del missatge. </font>
        </font></p>
      <font style="font-size: 8pt" size="1">
        <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font color="#000000">Les
            persones o entitats que incompleixin els deures de
            confidencialitat
            podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia
            sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa
            nacional i internacional.   </font>
        </p>
        <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font color="#000000">Gracies
            per la seva cooperació.</font></p>
      </font>
      <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
      <p align="CENTER"><font style="font-size: 10pt" size="1"
          color="#000000">LEGAL NOTICE</font></p>
      <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font style="font-size: 8pt"
          size="1"><font color="#000000">Confidentiality
            notice: This mail may include business and other
            confidential information protected under the laws of and
            other
            territories. if you are not one of the intended recipients
            of the
            message, you are legally obliged to delete the message
            content.
            Furthermore, you are kindly requested to report immediately
            the
            incident to the sender. </font>
        </font></p>
      <font style="font-size: 8pt" size="1">
        <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font color="#000000">Breach
            of confidentiality duties is a serious criminal offence in
            and other
            territories. Offenders shall be legally prosecuted
            worldwide.  </font>
        </p>
        <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font color="#000000">Thank
            you for your cooperation.</font></p>
      </font>
      <p style="margin-right: 16.43cm"><br>
        <br>
      </p>
    </div>
  </body>
</html>