<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Hola Companys</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>he actualitzat un mini PC portable, exactament un Medion Akoya,
      aquí les dades <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://tinyurl.com/yajspthj">https://tinyurl.com/yajspthj</a>, el problema es que no
      arranca, be arrancar, el que es diu arrancar si el puc fer
      arrancar, be per mitja de l'opció de recuperació o be eliminant a
      l'arrancada les opcions del kernel amb l'opció nomodeset del GRUB.</p>
    <p>El que voldria saber es quina de les opcions de Kernel es la que
      bloqueja l'arrancada, algú sap com fer-ho?.</p>
    <p>Mirant el DMESG, no en soc capaç, pot ser perquè no se el que
      cerco.</p>
    <p>I si cerco aquí,
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html">https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html</a>,
      la pèrdua es infinita, no se per on començar.</p>
    <p>D'antuvi gracies per les respostes, o les lectures.<br>
    </p>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8">
      <title></title>
      <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.3 (Linux)">
      <meta name="AUTHOR" content="Pere">
      <meta name="CREATED" content="20070822;15345200">
      <meta name="CHANGED" content="20070822;15395500">
      <meta name="CHANGEDBY" content="Pere">
      <style type="text/css">
        <!--
                P { color: #000000 }
        -->
        </style>
      <p><br>
        <br>
      </p>
      <p><font color="#000080">Pere</font></p>
      <p><a href="mailto:sesmorralles@gmail.com"><font color="#000080">t.collons@gmail.com</font></a></p>
      <p><br>
        <br>
      </p>
      <p><a href="https://www.google.com/">
          <img src="cid:part2.60007ECC.EE9B0936@gmail.com">
        </a><br>
      </p>
      <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
      <p align="CENTER"><font style="font-size: 10pt" size="1"
          color="#000000">AVIS LEGAL</font></p>
      <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font style="font-size: 8pt"
          size="1"><font color="#000000"> Nota
            de confidencialitat: Aquest missatge podria
            contenir missatges d'empresa i altre informació
            confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres
            estats, Si
            Vostè el rep per error o sense ser una de les persones
            esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense
            copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció
            relacionada
            amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu
            electrònic
            a l'emissor del missatge. </font>
        </font></p>
      <font style="font-size: 8pt" size="1">
        <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font color="#000000">Les
            persones o entitats que incompleixin els deures de
            confidencialitat
            podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia
            sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa
            nacional i internacional.   </font>
        </p>
        <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font color="#000000">Gracies
            per la seva cooperació.</font></p>
      </font>
      <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
      <p align="CENTER"><font style="font-size: 10pt" size="1"
          color="#000000">LEGAL NOTICE</font></p>
      <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font style="font-size: 8pt"
          size="1"><font color="#000000">Confidentiality
            notice: This mail may include business and other
            confidential information protected under the laws of and
            other
            territories. if you are not one of the intended recipients
            of the
            message, you are legally obliged to delete the message
            content.
            Furthermore, you are kindly requested to report immediately
            the
            incident to the sender. </font>
        </font></p>
      <font style="font-size: 8pt" size="1">
        <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font color="#000000">Breach
            of confidentiality duties is a serious criminal offence in
            and other
            territories. Offenders shall be legally prosecuted
            worldwide.  </font>
        </p>
        <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font color="#000000">Thank
            you for your cooperation.</font></p>
      </font>
      <p style="margin-right: 16.43cm"><br>
        <br>
      </p>
    </div>
  </body>
</html>