<div dir="ltr"><div>Si us apunteu al Meetup, millor, que així ens podrem preparar.</div><div><a href="https://www.meetup.com/ubuntu-cat/events/251507806/">https://www.meetup.com/ubuntu-cat/events/251507806/</a></div><div><br></div><div>Ens hi veiem!<br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 7 de juny de 2018 a les 9:28, Rafael Carreras <span dir="ltr"><<a href="mailto:rcarreras@ubuntu.cat" target="_blank">rcarreras@ubuntu.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Barcelonins!<br>
</div><div><br></div><div>Festa d'instal·lació d'Ubuntu a Barcelona</div>dissabte 9 de juny de 2018<br>Lloc: Bits & Books<br>        Gran via, 594<br>        davant de la Universitat de Barcelona<br>        08007 Barcelona <br><br>10:15h a 12:00h Taller de muntatge d'un cotxe amb Arduino, controlat pel mòbil (amb el Paco Rivière)<br><br><div>Després anirem a dinar a algun lloc.</div><div><br></div><div>Salut i Ubuntu!<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br></font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>-- <br><div class="m_6049633448277588610gmail_signature">Rafael Carreras Guillén | <a href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a> 2C1AF9C5<br><a href="http://rcarreras.caliu.cat" target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
</font></span></div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Rafael Carreras Guillén | <a href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a> 2C1AF9C5<br><a href="http://rcarreras.caliu.cat" target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
</div>