<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 30 de maig de 2018 a les 16:44, Pau Espin Pedrol <span dir="ltr"><<a href="mailto:pespin.shar@gmail.com" target="_blank">pespin.shar@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Hola Tomàs,</div><div><br></div><div>que vols dir exactament amb que la primera sortida del top és incorrecta? Podries especificar més i donar exemples?</div><div><br></div><div></div></div></blockquote><div><br></div><div>He de monitoritzar un parell de màquines i quan executo l'ordre, el resultat que mostra de la CPU és sempre el mateix (en aquest cas un % igual a 1.2). En canvi quan al cap d'un segon s'actualitzen tots els valors, aquest en concret comença a mostrar els valors que toquen. No sé si és perquè són màquines remotes...</div><div><br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>El cas que comentes:<br></div><span class=""><div>top -b -n 1 && sleep 2 >> top.txt</div><div><br></div></span><div>envia la sortida de "top -b -n 1" a stdout+stderr, i si el programa no acaba amb error, llavors executa "sleep 2" redirigint stdout al fitxer (amb append) top.txt. Segurament pel que comentes no és el que necessites.</div></div></blockquote><div><br></div><div>En realitat no afegeix res. Provat en manjaro i suse. Només afegeix la sortida si ho executo sense l'sleep, i en aquest cas els valors de la CPU són incorrectes.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Jo et recomanaria que tinguessis un script quelcom.sh per exemple a /usr/local/bin/quelcom.sh, i llavors fas que el cron només executi aquest script, i t'estalvies possibles problemes de sintaxi de cron.</div><div><br></div><div>El script quelcom.sh podria ser pel que dius que necessites (no sé ben bé per a que, seria interessant dir que intentes fer i potser trobaríem una solució millor):</div><div>-------<br></div><div>#!/bin/bash</div><div>sleep 2</div><span class=""><div>top -b -n 1  >> top.txt<br></div></span><div>-------</div></div></blockquote><div><br></div><div>Segur que no és un problema de sintaxi de cron perquè executant a l'intèrpret d'ordres fa el mateix: no afegeix el resultat al fitxer de sortida.</div><div><br></div><div>Gràcies </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="m_-529671270730960276gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div>Pau Espin Pedrol<br></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote"><div><div class="h5">El dia 30 de maig de 2018 a les 15:47, Tomàs Mallafré <span dir="ltr"><<a href="mailto:tomas@mallafre.cat" target="_blank">tomas@mallafre.cat</a>></span> ha escrit:<br></div></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class="h5"><div dir="ltr">Hola!<div><br></div><div>tinc un script tan tonto com:</div><div><br></div><div>top -b -n 1  >> top.txt</div><div><br></div><div>Per a executar-lo periòdicament des del cron. Però resulta que no sé per quins set sous, la primera sortida del top d'aquesta màquina és incorrecta. Com puc fer que es capturi la sortida al cap d'un parell de segons? Totes les proves que faig del tipus</div><div><br></div><div>top -b -n 1 && sleep 2 >> top.txt</div><div><br></div><div>No em capturen la sortida.</div><div><br></div><div><br></div><div>Gràcies!<span class="m_-529671270730960276HOEnZb"><font color="#888888"><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="m_-529671270730960276m_-8513302180065989616gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Tomàs Mallafré<br>GnuPG: 0x2D1296BA<br><a href="http://tomi.cat" target="_blank">http://tomi.cat</a><br></div><div>Telegram: <a href="http://t.me/tmallafre" target="_blank">t.me/tmallafre</a></div><div dir="ltr"><a href="http://mastodont.cat/@tmallafre" target="_blank">mastodont.cat/@tmallafre</a> </div><div>protonmail: <span style="color:rgb(42,65,31);font-family:Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;font-size:14px"><a href="mailto:tmallafre@pm.me" target="_blank">tmallafre@pm.me</a></span></div><div dir="ltr"><br>Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.<br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</font></span></div></div>
<br></div></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">-- <br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></font></span></blockquote></div><br></div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Tomàs Mallafré<br>GnuPG: 0x2D1296BA<br><a href="http://tomi.cat" target="_blank">http://tomi.cat</a><br></div><div>Telegram: <a href="http://t.me/tmallafre" target="_blank">t.me/tmallafre</a></div><div dir="ltr"><a href="http://mastodont.cat/@tmallafre" target="_blank">mastodont.cat/@tmallafre</a> </div><div>protonmail: <span style="color:rgb(42,65,31);font-family:Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;font-size:14px"><a href="mailto:tmallafre@pm.me" target="_blank">tmallafre@pm.me</a></span></div><div dir="ltr"><br>Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.<br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div></div>