<div dir="ltr"><div><div>Hola ubuntaires.<br><br></div>Suposem que el proper 9 de juny ens veiem al centre de Barcelona.<br></div>Quin taller voldríeu que ens fes el Paco:<br><div><div><br>Simulador de microcontroladors PIC:<br><a href="http://galindaines.blogspot.com.es/2018/02/installacio-de-gpsim.html" target="_blank">http://galindaines.blogspot.<wbr>com.es/2018/02/installacio-de-<wbr>gpsim.html</a><br><br>ExeLearning: <a href="http://exelearning.net/" target="_blank">http://exelearning.net/</a>?lang=<wbr>ca<br></div><br></div>Tiddlywiki: <a href="http://talkytalkyca.tiddlyspot.com/" target="_blank">http://talkytalkyca.<wbr>tiddlyspot.com/</a>

<br clear="all"><div><div><div><br></div><div>Voteu!<br></div><div><br>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Rafael Carreras Guillén | <a href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a> 2C1AF9C5<br><a href="http://rcarreras.caliu.cat" target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
</div></div></div></div>