<div dir="ltr">Intenta a veure si ho pots recuperar de tty1 amb:<br># dpkg-reconfigure lightdm<br></div>