<div dir="auto"><div>Bon dia Vicent<div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Utilitzant l'opció -t de man per passar-ho a postscript i amb l'ordre ps2pdf hauries de poguer, mira si tens el ps2pdf sinó te'l instal·les.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Hauria de quedar alguna cosa així (dic hauria perquè no ho he provat):</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">$ man -t ls | ps2pdf - > ls.pdf</div></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Sinó sobre la pista algú més entès sabrà exactament com posar-ho</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Salutacions!</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Josep Pairó</div><div dir="auto"><br></div></div>