<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">On 02/02/2018 09:16 AM, ROGER BASTIDA
      MONTORIOL wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAC5zyZhw6NHtniR5xvXqJVWv9Y9gfzmH_sANn+UsTD=1-BmOWQ@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr"><b>Bon dia</b>,
        <div><br>
          <div>els escric per a que tinc dues preguntes,</div>
          <div>
            <div>primer m'agradaria fer un emmagatzematge extern (USB) <b>persistent,</b>
              no live. Ho he provat diverses vegades amb el<b> Linux
                Live USB creator</b> amb el mode persistent i no me'n he
              sortit.</div>
            <div>Per últim, m'agradaria saber quina és la<b> llicencia
                de l'ubuntu.</b></div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Moltes gràcies per avançat</div>
            <div><br clear="all">
              <div><br>
              </div>
              -- <br>
              <div class="gmail_signature"
                data-smartmail="gmail_signature">
                <div dir="ltr"><u>Roger Bastida Montoriol</u></div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <p>No acabo d'entendre la primera pregunta, però suposo que et
      refereixes a instal·lar el sistema operatiu al llapis. Per fer-ho
      el que pots fer és arrancar l'ordinador amb un live d'Ubuntu i
      quan hagis de seleccionar el disc on instal·lar el sistema
      selecciones el llapis USB.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Salut!</p>
    <p><br>
    </p>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta charset="UTF-8">
      Aniol Martí gpg C6F0514F
      <br>
      <a href="https://www.aniolmarti.cat">http://www.aniolmarti.cat</a>
      <br>
      <br>
      Linux Registered User #614499
      <br>
      __________________________________________
      <br>
      P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
    </div>
  </body>
</html>