<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 7 de desembre de 2017 a les 16:54, Paco Rivière <span dir="ltr"><<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto"><div dir="auto">Donat els injustificables atacs rebuts per la nostra escola, bressol del nostre futur, proposo donar suport a aquest manifest:</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><a href="https://educationwithcatalonia.wordpress.com/call/ensenyamentwithcatalonia/" target="_blank">https://educationwithcatalonia<wbr>.wordpress.com/call/ensenyamen<wbr>twithcatalonia/</a></div><br><div data-smartmail="gmail_signature"></div></div></blockquote></div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra"><br></div>Hi estic d'acord<br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">Tomàs Mallafré<br>GnuPG: 0x2D1296BA<br><a href="http://tomi.cat" target="_blank">http://tomi.cat</a><br></div><div>Telegram: <a href="http://t.me/tmallafre" target="_blank">t.me/tmallafre</a></div><div></div><div dir="ltr">google hangouts: tmallafre<br>twitter: @tmallafre<br><br>Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.<br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div></div>