<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">El dia 3 de novembre de 2017 a les 14:32, Paco Rivière <span dir="ltr"><<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="auto">Doncs potser ja podríem publicar una cosa així:<div dir="auto"><br></div><div dir="auto">"A causa dels greus fets esdevinguts a Catalunya en els darrers temps, culminats amb l’empresonament de més de mig govern, els Ubuntaires catalans s’adhereixen al manifest que 22 mitjans catalans han emès i publicat en forma d’editorial conjunt. Aquest és el manifest i la relació dels mitjans signants:"<span class="gmail-"></span><br></div></div></blockquote></div></div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">+1</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">Sé que sempre anem massa a poc a poc, però em faltaria que alguns membres de l'equip votessin la iniciativa.</div><div class="gmail_extra">Actualment, només hi ha 8 membres a l'equip:</div><div class="gmail_extra"><a href="https://launchpad.net/~ubuntu.cat-org/+members#active">https://launchpad.net/~ubuntu.cat-org/+members#active</a><br></div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">N'hi ha quatre que hem votat a favor, falten quatre més per votar. Amb un vot més a favor, ja n'hi hauria prou, però només han passat 15 hores des de la proposta inicial, paciència que no tothom està pendent dels correus de les llistes.</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">-- <br><div class="gmail_signature">Rafael Carreras Guillén | <a href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a> 2C1AF9C5<br><a href="http://rcarreras.caliu.cat" target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
</div></div>