<div dir="ltr"><div>hehehe sisi<br><br></div>jo crec que només falta fer-ho públic no??  si ningú més diu res crec que la darrera versió que vas passar, amb el títol i subtítols consensuats ja seria la bona.<br><br><br><br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 27 de setembre de 2017 a les 9:23, Paco Rivière <span dir="ltr"><<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto">4 dies<div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Fins i tot les monges benedictines ens han passat al davant: <a href="https://m.facebook.com/Forcades/posts/10154888576336517" target="_blank">https://m.facebook.com/<wbr>Forcades/posts/<wbr>10154888576336517</a></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Ho matem avui això ? <br><br><div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://paco.riviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 26 set. 2017 17:43, "Sisco Garcia" <<a href="mailto:sisco.garcia@ubuntu.cat" target="_blank">sisco.garcia@ubuntu.cat</a>> va escriure:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p><br>
    </p>
    <br>
    <div class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955moz-cite-prefix">El 26/09/17 a les 15:24, Miki ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>Jo ho veig tot bé :)<br>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    +1<br>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div><br>
        </div>
        a partir d'aquí ja no sé com va per això hehe<br>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">El dia 26 de setembre de 2017 a les
          15:05, Paco Rivière <span dir="ltr"><<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>></span> ha
          escrit:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div dir="auto">Proposta de títol del manifest:
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">
                <div dir="auto"><span style="font-family:sans-serif">Manifest</span> en
                  suport al Referèndum i l'autodeterminació</div>
                <div dir="auto">Subtítol:</div>
                <div dir="auto">No existeix llibertat individual sense
                  llibertat dels pobles.</div>
                <br>
                <div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Paco
                  Rivière กูร ปาโกะ<br>
                  <a href="http://paco.riviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a></div>
              </div>
            </div>
            <div class="gmail_extra"><br>
              <div class="gmail_quote">El dia 26 set. 2017 14:40, "Paco
                Rivière" <<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>>
                va escriure:<br type="attribution">
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                  <div dir="auto">Un cop acabat caldria enviar
                    l'original i una versió en anglès a tots els
                    capítols d'Ubuntu per convidar-vos a adherirs-hi
                    <div dir="auto"><br>
                      <div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Paco
                        Rivière กูร ปาโกะ<br>
                        <a href="http://paco.riviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a></div>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="gmail_extra"><br>
                    <div class="gmail_quote">El dia 26 set. 2017 08:49,
                      "Sisco Garcia" <<a href="mailto:sisco.garcia@ubuntu.cat" target="_blank">sisco.garcia@ubuntu.cat</a>>
                      va escriure:<br type="attribution">
                      <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                        <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
                          <p><br>
                          </p>
                          <br>
                          <div class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955m_307004582559422354m_2827930973193167760m_6353937163375037663moz-cite-prefix">El
                            26/09/17 a les 08:21, Joan Inglada Roig ha
                            escrit:<br>
                          </div>
                          <blockquote type="cite">
                            <div dir="ltr">
                              <div>
                                <div>Bon dia.<br>
                                </div>
                                Quina colla de cracks!<br>
                              </div>
                              Endavant amb el genèric.<br>
                            </div>
                          </blockquote>
                          +1<br>
                          <blockquote type="cite">
                            <div class="gmail_extra"><br>
                              <div class="gmail_quote">El dia 26 de
                                setembre de 2017 a les 8:02, Miki <span dir="ltr"><<a href="mailto:mikcat@gmail.com" target="_blank">mikcat@gmail.com</a>></span>
                                ha escrit:<br>
                                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                                  <div dir="ltr">A mi tb em sembla bé<br>
                                  </div>
                                  <div class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955m_307004582559422354m_2827930973193167760m_6353937163375037663HOEnZb">
                                    <div class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955m_307004582559422354m_2827930973193167760m_6353937163375037663h5">
                                      <div class="gmail_extra"><br>
                                        <div class="gmail_quote">El dia
                                          26 de setembre de 2017 a les
                                          0:28, Alfonso Correa <span dir="ltr"><<a href="mailto:alfco73@openmailbox.org" target="_blank">alfco73@openmailbox.org</a>></span>
                                          ha escrit:<br>
                                          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Això
                                            és veritat, voto pel primer.<br>
                                            <br>
                                            -Manifest per la llibertat a
                                            Internet-<br>
                                            <br>
                                            Merci!<br>
                                            Alfonso Correa<br>
                                            Sent from my Android device
                                            with K-9 Mail. Please excuse
                                            my brevity.<br>
                                            <br>
                                            On 26 de setembre de 2017
                                            0:17:59 CEST, "Paco Rivière"
                                            <<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>>
                                            wrote:<br>
                                            >;) <img goomoji="1f44c" data-goomoji="1f44c" style="margin:0 0.2ex;vertical-align:middle;max-height:24px" alt="👌"><br>
                                            ><br>
                                            >Si fem el títol més
                                            genèric no podrien
                                            adherir-se més grups?<br>
                                            ><br>
                                            >Paco Rivière กูร ปาโกะ<br>
                                            ><a href="http://paco.riviere.cat" rel="noreferrer" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><br>
                                            ><br>
                                            >El dia 26 set. 2017
                                            00:14, "Alfonso Correa" <<a href="mailto:alfco73@openmailbox.org" target="_blank">alfco73@openmailbox.org</a>><br>
                                            >va<br>
                                            >escriure:<br>
                                            ><br>
                                            >> Demanes més que el
                                            govern! : D<br>
                                            >><br>
                                            >> Que tal?:<br>
                                            >><br>
                                            >> Manifest de la
                                            Comunitat Ubuntu en Català
                                            per la llibertat a<br>
                                            >Internet.<br>
                                            >><br>
                                            >> Gràcies!<br>
                                            >> Alfonso Correa<br>
                                            >> Sent from my
                                            Android device with K-9
                                            Mail. Please excuse my
                                            brevity.<br>
                                            >><br>
                                            >> On 25 de setembre
                                            de 2017 23:51:04 CEST, "Paco
                                            Rivière" <<br>
                                            >> <a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>>
                                            wrote:<br>
                                            >> >Hauríem de
                                            treure el manifest abans del
                                            2020 ;)<br>
                                            >> >Han tancat <a href="http://assemblea.cat/" rel="noreferrer" target="_blank">http://assemblea.cat/</a><br>
                                            >> ><br>
                                            >> >Títol?<br>
                                            >> ><br>
                                            >> >Manifest per la
                                            llibertat a Internet<br>
                                            >> >ó<br>
                                            >> >Manifest català
                                            per la llibertat a Internet?<br>
                                            >> ><br>
                                            >> ><br>
                                            >> >Paco Rivière
                                            กูร ปาโกะ<br>
                                            >> ><a href="http://paco.riviere.cat" rel="noreferrer" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><br>
                                            >> ><br>
                                            >> >El dia 25 set.
                                            2017 22:31, "Aniol Martí"
                                            <<a href="mailto:amarti@caliu.cat" target="_blank">amarti@caliu.cat</a>>
                                            va<br>
                                            >> >escriure:<br>
                                            >> ><br>
                                            >> >> On
                                            09/25/2017 10:27 PM, Paco
                                            Rivière wrote:<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >><br>
                                            >> >>> El dia
                                            25 set. 2017 6:20 p. m.,
                                            "Miki" <<a href="mailto:mikcat@gmail.com" target="_blank">mikcat@gmail.com</a>
                                            <mailto:<br>
                                            >>
                                            >>>>> <a href="mailto:mikcat@gmail.com" target="_blank">mikcat@gmail.com</a>>>
                                            va escriure:<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>     Ok,
                                            he afegit aquesta darrera
                                            frase per veure com es
                                            llegia<br>
                                            >> >tot<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             plegat...  Qualsevol canvi
                                            que creieu, si podeu copiar
                                            el<br>
                                            >text<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             sencer i editar/afegir el
                                            que calgui millor ja que
                                            així<br>
                                            >podem<br>
                                            >> >llegir<br>
                                            >>
                                            >>>>>     el
                                            resultat. Mersi :)<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             Degut als fets ocorreguts
                                            al nostre país aquests
                                            darrers<br>
                                            >dies,<br>
                                            >> >la<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             comunitat d'ubuntaires en
                                            català condemnem qualsevol
                                            acte<br>
                                            >de<br>
                                            >> >censura<br>
                                            >>
                                            >>>>>     ja
                                            sigui pel tancament de
                                            pàgines web, les irrupcions
                                            en<br>
                                            >> >diaris i<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             mitjans de comunicació, els
                                            escorcolls d'impremtes, el<br>
                                            >control<br>
                                            >> >del<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             correu, etc.<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             Creiem que el fet
                                            d'utilitzar algunes de les
                                            operadores<br>
                                            >> >troncals de<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             telecomunicacions per
                                            impedir l'accés a informació
                                            de<br>
                                            >pàgines<br>
                                            >> >webs<br>
                                            >>
                                            >>>>>     que
                                            es troben fora de l'estat i
                                            per tant lluny del seu<br>
                                            >abast<br>
                                            >> >per<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             tancar-les, atempta
                                            greument contra la
                                            neutralitat de la<br>
                                            >xarxa<br>
                                            >> >doncs<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             creiem que aquesta per
                                            disseny, des de la seva
                                            creació,<br>
                                            >flueix<br>
                                            >> >de<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             manera lliure, sense
                                            discriminacions en relació a
                                            l'origen,<br>
                                            >> >destí,<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             protocol o contingut, i
                                            així ha de seguir per
                                            garantir la<br>
                                            >> >igualtat i<br>
                                            >>
                                            >>>>>     les
                                            llibertats de tothom.<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             Trobem especialment greus
                                            la detenció de Pep
                                            Masolive,<br>
                                            >> >director de<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             sistemes de la fundació
                                            puntCAT, així com l'intent
                                            de<br>
                                            >> >traslladar a<br>
                                            >>
                                            >>>>>     la
                                            fundació la càrrega de fer
                                            de censors en obligar-los a<br>
                                            >> >exercir<br>
                                            >>
                                            >>>>>     una
                                            monitorització del contingut
                                            de tots els dominis .cat.<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             També trobem preocupants, a
                                            més d'irregulars i poc<br>
                                            >afinades,<br>
                                            >> >les<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             detencions a persones
                                            particulars, activistes i
                                            companys de<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             professió, acusant-los
                                            entre altres coses de
                                            malversació o<br>
                                            >amb<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             models de denúncia per
                                            narcotràfic, pel sol fet de
                                            copiar o<br>
                                            >> >difondre<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             mitjans d'accés alternatius
                                            a les webs amb informació
                                            sobre<br>
                                            >el<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             referèndum
                                            d'autodeterminació de l'1
                                            d'Octubre.<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>     Per
                                            tant ens manifestem:<br>
                                            >>
                                            >>>>>     1 A
                                            favor de la Llibertat
                                            d'expressió i dels Drets
                                            Humans.<br>
                                            >>
                                            >>>>>     2
                                            Per una Internet Lliure i
                                            neutral.<br>
                                            >>
                                            >>>>>     3
                                            En conseqüència estem en
                                            desacord per les accions<br>
                                            >empreses<br>
                                            >> >cap a<br>
                                            >>
                                            >>>>>     la
                                            fundació puntCAT.<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             Finalment expressar la
                                            nostra solidaritat i suport
                                            a la<br>
                                            >resta<br>
                                            >> >de<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             detinguts, citats i
                                            investigats.<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>       
                                            / En conseqüència manifestem
                                            que la única solució<br>
                                            >> >democràtica és/<br>
                                            >> >>>>   
                                                * De la mateixa manera,
                                            creiem que la única solució<br>
                                            >> >democràtica<br>
                                            >> >>>>
                                            és*<br>
                                            >> >>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             consultar la opinió en
                                            referèndum i animem a tothom
                                            a votar<br>
                                            >a<br>
                                            >> >favor<br>
                                            >>
                                            >>>>>     de
                                            la llibertat i la
                                            democràcia.<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>     a
                                            25 de Setembre del 2017<br>
                                            >>
                                            >>>>>   
                                             Comunitat d'usuaris
                                            d'Ubuntu en català<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >>
                                            >>>>>     (no
                                            sé com hauríem de firmar :P
                                            )<br>
                                            >>
                                            >>>>><br>
                                            >> >>>><br>
                                            >> >>>><br>
                                            >> >>>> --<br>
                                            >> >>>>
                                            Eduard Selma i Bargalló.<br>
                                            >> >>>><br>
                                            >> >>>><br>
                                            >> >>>> --<br>
                                            >> >>>>
                                            Ubuntu-cat mailing list<br>
                                            >> >>>> <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                                            >> >>>>
                                            Modify settings or
                                            unsubscribe at:<br>
                                            ><a href="https://lists.ubuntu.com/mailm" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mail<wbr>m</a><br>
                                            >> >>>>
                                            an/listinfo/ubuntu-cat<br>
                                            >> >>>><br>
                                            >> >>><br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> He
                                            corregit algunes faltes
                                            d'ortografia i errors
                                            formals:<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> Com a
                                            conseqüència dels fets
                                            ocorreguts al nostre país
                                            aquests<br>
                                            >> >darrers<br>
                                            >> >> dies, la<br>
                                            >> >> comunitat
                                            d'ubuntaires en català
                                            condemnem qualsevol acte de<br>
                                            >censura<br>
                                            >> >> ja sigui
                                            pel tancament de pàgines
                                            web, les irrupcions en
                                            diaris i<br>
                                            >> >> mitjans de
                                            comunicació, els escorcolls
                                            d'impremtes, el control del<br>
                                            >> >> correu,
                                            etc.<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> Creiem que
                                            el fet d'utilitzar algunes
                                            de les operadores troncals<br>
                                            >de<br>
                                            >> >>
                                            telecomunicacions per
                                            impedir l'accés a informació
                                            de pàgines web<br>
                                            >> >> que es
                                            troben fora de l'Estat i per
                                            tant lluny del seu abast per<br>
                                            >> >>
                                            tancar-les, atempta greument
                                            contra la neutralitat de la
                                            xarxa<br>
                                            >doncs<br>
                                            >> >> creiem que
                                            aquesta, per disseny, des de
                                            la seva creació, flueix de<br>
                                            >> >> manera
                                            lliure, sense
                                            discriminacions en relació a
                                            l'origen, destí,<br>
                                            >> >> protocol o
                                            contingut, i així ha de
                                            seguir per garantir la
                                            igualtat<br>
                                            >i<br>
                                            >> >> les
                                            llibertats de tothom.<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> Trobem
                                            especialment greu la
                                            detenció de Pep Masoliver,
                                            director<br>
                                            >de<br>
                                            >> >> sistemes
                                            de la Fundació puntCAT, així
                                            com l'intent de traslladar a<br>
                                            >> >> la
                                            fundació la càrrega de fer
                                            de censors en obligar-los a
                                            exercir<br>
                                            >> >> una
                                            monitorització del contingut
                                            de tots els dominis .cat.<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> També
                                            trobem preocupants i
                                            irregulars les<br>
                                            >> >> detencions
                                            a persones particulars,
                                            activistes i companys de<br>
                                            >> >> professió,
                                            acusant-los entre altres
                                            coses de malversació o amb<br>
                                            >> >> models de
                                            denúncia per narcotràfic,
                                            pel sol fet de copiar o<br>
                                            >difondre<br>
                                            >> >> mitjans
                                            d'accés alternatius a les
                                            webs amb informació sobre el<br>
                                            >> >> referèndum
                                            d'autodeterminació de l'1
                                            d'octubre.<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> Per tant
                                            ens manifestem:<br>
                                            >> >> 1 A favor
                                            de la Llibertat d'expressió
                                            i dels Drets Humans.<br>
                                            >> >> 2 Per una
                                            Internet Lliure i neutral.<br>
                                            >> >> 3 En
                                            conseqüència estem en
                                            desacord per les accions
                                            empreses cap a<br>
                                            >> >> la
                                            fundació puntCAT.<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> Finalment
                                            expressar la nostra
                                            solidaritat i suport a la
                                            resta de<br>
                                            >> >> detinguts,
                                            citats i investigats.<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> De la
                                            mateixa manera, creiem que
                                            l'única solució democràtica
                                            és<br>
                                            >> >> consultar
                                            l'opinió en referèndum i
                                            animem a tothom a votar a
                                            favor<br>
                                            >> >> de la
                                            llibertat i la democràcia.<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> a 25 de
                                            Setembre del 2017<br>
                                            >> >> Comunitat
                                            d'usuaris d'Ubuntu en català<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> --<br>
                                            >> >> Aniol
                                            Martí gpg C6F0514F<br>
                                            >> >> <a href="http://www.aniolmarti.cat" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.aniolmarti.cat</a>
                                            <<a href="https://www.aniolmarti.cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.aniolmarti.cat</a>><br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> Linux
                                            Registered User #614499<br>
                                            >> >>
                                            ______________________________<wbr>____________<br>
                                            >> >> P Abans
                                            d'imprimir aquest correu
                                            pensa bé si és necessari
                                            fer-ho.<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >> --<br>
                                            >> >> Ubuntu-cat
                                            mailing list<br>
                                            >> >> <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                                            >> >> Modify
                                            settings or unsubscribe at:
                                            <a href="https://lists.ubuntu.com/" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/</a><br>
                                            >> >>
                                            mailman/listinfo/ubuntu-cat<br>
                                            >> >><br>
                                            >> >><br>
                                            <span class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955m_307004582559422354m_2827930973193167760m_6353937163375037663m_-7053347298258519151HOEnZb"><font color="#888888">>><br>
                                                >> --<br>
                                                >> Ubuntu-cat
                                                mailing list<br>
                                                >> <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                                                >> Modify settings
                                                or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/</a><br>
                                                >>
                                                mailman/listinfo/ubuntu-cat<br>
                                                >><br>
                                                <br>
                                                --<br>
                                                Ubuntu-cat mailing list<br>
                                                <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                                                Modify settings or
                                                unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
                                              </font></span></blockquote>
                                        </div>
                                        <br>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                  <br>
                                  --<br>
                                  Ubuntu-cat mailing list<br>
                                  <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                                  Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
                                  <br>
                                </blockquote>
                              </div>
                              <br>
                            </div>
                            <br>
                            <fieldset class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955m_307004582559422354m_2827930973193167760m_6353937163375037663mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                            <br>
                            <span class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955HOEnZb"><font color="#888888">
                              </font></span></blockquote>
                          <span class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955HOEnZb"><font color="#888888"> <br>
                              <pre class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955m_307004582559422354m_2827930973193167760m_6353937163375037663moz-signature" cols="72">-- 
Sisco Garcia gpg 00CE95B1
<a class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955m_307004582559422354m_2827930973193167760m_6353937163375037663moz-txt-link-freetext" href="http://siscogarcia.wordpress.com" target="_blank">http://siscogarcia.wordpress.c<wbr>om</a>

Ací treballem amb GNU-LINUX UBUNTU en català.
Ubuntu Registered User #17544
Linux Registered User #456988
Membre de la Free Software Foundation #7289 <a class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955m_307004582559422354m_2827930973193167760m_6353937163375037663moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.fsf.org/jf?referrer=7289" target="_blank"><http://www.fsf.org/jf?referre<wbr>r=7289></a>
______________________________<wbr>____________
P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
</pre>
  </font></span></div><span class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955HOEnZb"><font color="#888888">


--

Ubuntu-cat mailing list

<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a>

Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a>


</font></span></blockquote></div></div>
</blockquote></div></div>

--

Ubuntu-cat mailing list

<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a>

Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><span class="HOEnZb"><font color="#888888">


</font></span></blockquote></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
</font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">


<fieldset class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955mimeAttachmentHeader"></fieldset>


</font></span></blockquote><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
<pre class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955moz-signature" cols="72">-- 
Sisco Garcia gpg 00CE95B1
<a class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955moz-txt-link-freetext" href="http://siscogarcia.wordpress.com" target="_blank">http://siscogarcia.wordpress.c<wbr>om</a>

Ací treballem amb GNU-LINUX UBUNTU en català.
Ubuntu Registered User #17544
Linux Registered User #456988
Membre de la Free Software Foundation #7289 <a class="m_-8189325120202412434m_-5049766296347909955moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.fsf.org/jf?referrer=7289" target="_blank"><http://www.fsf.org/jf?referre<wbr>r=7289></a>
______________________________<wbr>____________
P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.</pre></font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></font></span></blockquote></div></div>
<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>