<div dir="auto"><div dir="auto"><div dir="auto"><div dir="auto">Intent de resumir fins ara;</div><div dir="auto">* A favor de la Llibertat d'expressió</div><div dir="auto">* Per una Internet Lliure </div><div dir="auto">* En suport de la fundació Puntcat</div><div dir="auto">* ... mes propostes? </div><div dir="auto"><br></div><div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://paco.riviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 23 set. 2017 09:37, "Aniol Martí" <<a href="mailto:amarti@caliu.cat" target="_blank">amarti@caliu.cat</a>> va escriure:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="m_2237804508838208974moz-cite-prefix">On 09/23/2017 09:27 AM, Paco Rivière
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="auto">Més que per la fundació puntcat jo ho faria per
        una Internet lliure i transparent. També es podria citar la
        fundació en algun moment però no al títol de la declaració. <br>
        <br>
        <div data-smartmail="gmail_signature">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br>
          <a href="http://paco.riviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a></div>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">El dia 23 set. 2017 09:10, "Josep
          Gallart" <<a href="mailto:josepgallart@gmail.com" target="_blank">josepgallart@gmail.com</a>> va
          escriure:<br type="attribution">
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div dir="auto">Totalment a fabor, proposo que sigui mes
              generic dons aixo tot just comença.</div>
            <div class="gmail_extra"><br>
              <div class="gmail_quote">El dia 23 set. 2017 8:39 a. m.,
                "Paco Rivière" <<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>>
                va escriure:<br type="attribution">
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                  <div dir="auto">A favor.
                    <div dir="auto">Per començar la pluja de idees:</div>
                    <div dir="auto">A favor de la Llibertat d'expressió <br>
                      <br>
                      <div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Paco
                        Rivière กูร ปาโกะ<br>
                        <a href="http://paco.riviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a></div>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="gmail_extra"><br>
                    <div class="gmail_quote">El dia 23 set. 2017 08:00,
                      "Rafael Carreras" <<a href="mailto:rcarreras@ubuntu.cat" target="_blank">rcarreras@ubuntu.cat</a>>
                      va escriure:<br type="attribution">
                      <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                        <div dir="ltr">Hola equip.<br>
                          <div><br>
                          </div>
                          <div>Ja deveu saber que es va detenir el
                            director de la fundació puntcat i que es van
                            requisar els ordinadors i demanar les
                            contrasenyes. Tot molt fort.<br>
                          </div>
                          <div>Es tracta d'una fundació privada sense
                            ànim de lucre.<br>
                          </div>
                          <div><br>
                            El dia 22 set. 2017 21:57, "Josep
                            Pujadas-Jubany" <<a href="mailto:jpujades@gmail.com" target="_blank">jpujades@gmail.com</a>>
                            va escriure:<br type="attribution">
                            <div dir="ltr">
                              <div><a href="https://www.internetsociety.org/news/statements/2017/internet-society-statement-internet-blocking-measures-catalonia-spain/" target="_blank">https://www.internetsociety.or<wbr>g/news/statements/2017/interne<wbr>t-society-statement-internet-b<wbr>locking-measures-catalonia-spa<wbr>in/</a><br>
                                <br>
                              </div>
                              Es denuncia el filtratge de continguts i
                              les accions contra la Fundació .CAT,
                              defensant la llibertat de continguts a
                              internet.</div>
                            <br clear="all">
                          </div>
                          <div>Des de la llista ens demanen de fer un
                            manifest. Hi esteu a favor?<br>
                          </div>
                          <div>Jo sí.<br>
                            <br>
                          </div>
                          <div>Si us plau,  manifesteu-vos que va tot
                            molt de pressa.<br>
                            <br>
                          </div>
                          <div>I si algú té temps de redactar el
                            manifest, endavant, amb dos paràgrafs ja
                            fem.<br>
                            <br>
                          </div>
                          <div>-- <br>
                            <div class="m_2237804508838208974m_3737809868364996804m_6875274065457549250m_6865695917441815577gmail_signature">Rafael
                              Carreras Guillén | <a href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a>
                              2C1AF9C5<br>
                              <a href="http://rcarreras.caliu.cat" target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
                          </div>
                        </div>
                        <br>
                      </blockquote>
                    </div>
                  </div>
                </blockquote>
              </div>
            </div>
            <br>
          </blockquote>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="m_2237804508838208974mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <p>Bon dia!</p>
    <p>Jo també penso que hauríem de fer-ho més genèric, però
      evidentment donant suport a la Fundació .cat.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Salut!</p>
    <div class="m_2237804508838208974moz-signature">-- <br>
      
      Aniol Martí gpg C6F0514F
      <br>
      <a href="https://www.aniolmarti.cat" target="_blank">http://www.aniolmarti.cat</a>
      <br>
      <br>
      Linux Registered User #614499
      <br>
      ______________________________<wbr>____________
      <br>
      P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
    </div>
  </div>

<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div></div>