<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    El 13/09/17 a les 17:48, Joan Carles ha escrit:<br>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:4c1b360b-0412-f266-66d1-bab1f1bda9f7@gmail.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <div class="moz-cite-prefix">El 13/09/17 a les 17:00, Rafael
        Carreras ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
cite="mid:CADMJXnju-QU8Js+ABcGdf6EkY=Uts8DLbFcgv-7biTR1BzEL+Q@mail.gmail.com">
        <div dir="ltr">Ostres! Si et presentes als dos llocs, tens una
          samarreta gratis! Pregunta per mi quan arribis a Barcelona.<br>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          <div class="gmail_quote">El dia 13 de setembre de 2017 a les
            15:11, Pol Destroyerrocket <span dir="ltr"><<a
                href="mailto:polmarcetsarda@gmail.com" target="_blank"
                moz-do-not-send="true">polmarcetsarda@gmail.com</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
              .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
              <div dir="auto">
                <div dir="auto">(no conec massa com funcionen les
                  llistes de correu, aviam si arriba :D)</div>
                <div dir="auto"><br>
                </div>
                <div dir="auto"> gràcies per la info! Intentaré
                  presentar-me a als dos llocs!<br>
                </div>
              </div>
              <br>
              --<br>
              Ubuntu-cat mailing list<br>
              <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com"
                moz-do-not-send="true">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
              Modify settings or unsubscribe at: <a
                href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
                rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
              <br>
            </blockquote>
          </div>
          <br>
          <br clear="all">
          <br>
          -- <br>
          <div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Rafael
            Carreras Guillén | <a href="http://gpg.id" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">gpg.id</a> 2C1AF9C5<br>
            <a href="http://rcarreras.caliu.cat" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
      </blockquote>
      <p>Hola!</p>
      <p>Si els immensos aiguats que cauran dissabte (diuen), no són
        obstàcle, em passaré per Lleida.<br>
      </p>
    </blockquote>
    A Lleida sereu molt benvinguts!<br>
    <br>
    Suposo que per tenir la samarreta el Pol haurà de passar abans per
    Lleida, oi?<br>
    <br>
    Salut,<br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Sisco Garcia gpg 00CE95B1
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://siscogarcia.wordpress.com">http://siscogarcia.wordpress.com</a>

Ací treballem amb GNU-LINUX UBUNTU en català.
Ubuntu Registered User #17544
Linux Registered User #456988
Membre de la Free Software Foundation #7289 <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.fsf.org/jf?referrer=7289"><http://www.fsf.org/jf?referrer=7289></a>
__________________________________________
P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
</pre>
  </body>
</html>