<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">Vinga, segueixo indicacions...<br>
      <br>
      El 30/08/17 a les 09:23, Miki ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKMHKenSr5THYgx=Y4UBBNK=Xqn5HRAGgXyo+b=PH4cdUthw6Q@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>
                  <div>
                    <div>
                      <div>seguim provant doncs... no sé si tens
                        aptitude instal·lat, sinó primer:<br>
                        <br>
                      </div>
                      sudo apt-get install aptitude<br>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
    <font color="#000099">Fet</font><br>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKMHKenSr5THYgx=Y4UBBNK=Xqn5HRAGgXyo+b=PH4cdUthw6Q@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>
                  <div>
                    <div><br>
                    </div>
                    borrem els mysql's aquests mal instalats...<br>
                  </div>
                  <br>
                </div>
                sudo aptitude remove mysql-server mysql-server-5.7<br>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
    <font color="#000099">Fet</font><br>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKMHKenSr5THYgx=Y4UBBNK=Xqn5HRAGgXyo+b=PH4cdUthw6Q@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>
              <div><br>
              </div>
              Se suposa que haurà anat bé.... <br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Tornem a fer lo d'abans:</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>sudo dpkg --list |grep mysql</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
    <font color="#000099">Aqui va...<br>
      palimsesto@palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ sudo dpkg --list |grep mysql<br>
      ii  dbconfig-mysql                               
      2.0.4ubuntu1                                 all         
      dbconfig-common MySQL/MariaDB support<br>
      ii  libmysqlclient-dev                           
      5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        MySQL
      database development files<br>
      ii  libmysqlclient20:amd64                       
      5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        MySQL
      database client library<br>
      ii  mysql-client                                 
      5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      all          MySQL
      database client (metapackage depending on the latest version)<br>
      ii  mysql-client-5.7                             
      5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        MySQL
      database client binaries<br>
      ii  mysql-client-core-5.7                        
      5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        MySQL
      database core client binaries<br>
      ii  mysql-common                                 
      5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      all          MySQL
      database common files, e.g. /etc/mysql/my.cnf<br>
      rc  mysql-server-5.7                             
      5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        MySQL
      database server binaries and system database setup<br>
      ii  php-mysql                                    
      1:7.0+35ubuntu6                              all          MySQL
      module for PHP [default]<br>
      ii  php7.0-mysql                                 
      7.0.22-0ubuntu0.16.04.1                      amd64        MySQL
      module for PHP<br>
      palimsesto@palimsesto-GA-MA770-UD3:~$ </font><br>
    <br>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKMHKenSr5THYgx=Y4UBBNK=Xqn5HRAGgXyo+b=PH4cdUthw6Q@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div><br>
            </div>
            <div>i ara, o no s'haurien de llistar els 2 paquets, o
              haurien de sortir com:</div>
            <div>rc  mysql-server                                 
              5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      all         
              MySQL database server (metapackage depending on the latest
              version)<br>
              rc  mysql-server-5.7                             
              5.7.19-0ubuntu0.16.04.1                      amd64       
              MySQL database server binaries and system database setup</div>
            <div><br>
            </div>
            <div>Si te'n surt algun com a rc borrem la config que hagi
              pogut deixar:<br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div>dpkg --list |grep "^rc" | cut -d " " -f 3 | xargs dpkg
              --purge<br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
    <font color="#000099">Fet sense cap error.</font><br>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKMHKenSr5THYgx=Y4UBBNK=Xqn5HRAGgXyo+b=PH4cdUthw6Q@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div><br>
            </div>
            <br>
          </div>
          i provem d'instalar de nou amb aptitude</div>
        <div><br>
        </div>
        sudo aptitude install mysql-server<br>
      </div>
    </blockquote>
    <font color="#000099">Buf! tornem-hi (mala pata del tutorials que he
      seguit, per tractar d'espavilar-me jo sol...)<br>
      <br>
      root@palimsesto-GA-MA770-UD3:~# sudo aptitude install mysql-server<br>
      Els paquets nous següents s'instal·laran:           <br>
        libevent-core-2.0-5{a} libhtml-template-perl{a} mysql-server <br>
        mysql-server-5.7{a} mysql-server-core-5.7{a} <br>
      0 paquets a actualitzar, 5 a instal·lar, 0 a suprimir i 0 a no
      actualitzar.<br>
      Es necessita obtenir 60,4 kB/10,2 MB d'arxius. Després del
      desempaquetat s'utilitzaran 95,1 MB.<br>
      Esteu segur de voler continuar? [Y/n/?] y<br>
      Obté: 1 <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu">http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu</a> xenial/main amd64
      libhtml-template-perl all 2.95-2 [60,4 kB]<br>
      S'han obtingut 60,4 kB en 0s (330 kB/s)          <br>
      S'estan preconfigurant els paquets...<br>
      S'està seleccionant el paquet mysql-server-core-5.7 prèviament no
      seleccionat.<br>
      (S'està llegint la base de dades… hi ha 313991 fitxers i
      directoris instal·lats actualment.)<br>
      S'està preparant per a desempaquetar
      …/mysql-server-core-5.7_5.7.19-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb…<br>
      S'està desempaquetant mysql-server-core-5.7
      (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…<br>
      S'està seleccionant el paquet libevent-core-2.0-5:amd64 prèviament
      no seleccionat.<br>
      S'està preparant per a desempaquetar
      …/libevent-core-2.0-5_2.0.21-stable-2ubuntu0.16.04.1_amd64.deb…<br>
      S'està desempaquetant libevent-core-2.0-5:amd64
      (2.0.21-stable-2ubuntu0.16.04.1)…<br>
      S'està seleccionant el paquet mysql-server-5.7 prèviament no
      seleccionat.<br>
      S'està preparant per a desempaquetar
      …/mysql-server-5.7_5.7.19-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb…<br>
      grep: /etc/mysql/: El fitxer o directori no existeix<br>
      S'està desempaquetant mysql-server-5.7 (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…<br>
      S'està seleccionant el paquet libhtml-template-perl prèviament no
      seleccionat.<br>
      S'està preparant per a desempaquetar
      …/libhtml-template-perl_2.95-2_all.deb…<br>
      S'està desempaquetant libhtml-template-perl (2.95-2)…<br>
      S'està seleccionant el paquet mysql-server prèviament no
      seleccionat.<br>
      S'està preparant per a desempaquetar
      …/mysql-server_5.7.19-0ubuntu0.16.04.1_all.deb…<br>
      S'està desempaquetant mysql-server (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…<br>
      S'estan processant els activadors per a man-db (2.7.5-1)…<br>
      S'estan processant els activadors per a libc-bin (2.23-0ubuntu9)…<br>
      S'estan processant els activadors per a ureadahead (0.100.0-19)…<br>
      ureadahead will be reprofiled on next reboot<br>
      S'estan processant els activadors per a systemd (229-4ubuntu19)…<br>
      S'està configurant mysql-server-core-5.7
      (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…<br>
      S'està configurant libevent-core-2.0-5:amd64
      (2.0.21-stable-2ubuntu0.16.04.1)…<br>
      S'està configurant mysql-server-5.7 (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…<br>
      update-alternatives: s'està emprant /etc/mysql/mysql.cnf per a
      proveir /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) en mode automàtic<br>
      Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if
      present)<br>
      ERROR: Unable to start MySQL server:<br>
      mysqld: Can't read dir of '/etc/mysql/conf.d/' (Errcode: 2 - No
      such file or directory)<br>
      mysqld: [ERROR] Fatal error in defaults handling. Program aborted!<br>
      Please take a look at <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ">https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ</a> for
      tips on fixing common upgrade issues.<br>
      Once the problem is resolved, run apt-get --fix-broken install to
      retry.<br>
      dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
      mysql-server-5.7 (--configure):<br>
       el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà
      el codi d'eixida d'error 1<br>
      S'està configurant libhtml-template-perl (2.95-2)…<br>
      dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
      mysql-server:<br>
       mysql-server depèn de mysql-server-5.7; tot i així:<br>
        El paquet mysql-server-5.7 encara no està configurat.<br>
      <br>
      dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet mysql-server
      (--configure):<br>
       problemes de dependències - es deixa sense configurar<br>
      No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que
      és un error consequent de una fallida anterior.<br>
                                      S'estan processant els activadors
      per a libc-bin (2.23-0ubuntu9)…<br>
      S'estan processant els activadors per a systemd (229-4ubuntu19)…<br>
      S'estan processant els activadors per a ureadahead (0.100.0-19)…<br>
      S'han trobat errors en processar:<br>
       mysql-server-5.7<br>
       mysql-server<br>
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)<br>
      Failed to perform requested operation on package.  Trying to
      recover:<br>
      S'està configurant mysql-server-5.7 (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…<br>
      Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if
      present)<br>
      ERROR: Unable to start MySQL server:<br>
      mysqld: Can't read dir of '/etc/mysql/conf.d/' (Errcode: 2 - No
      such file or directory)<br>
      mysqld: [ERROR] Fatal error in defaults handling. Program aborted!<br>
      Please take a look at <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ">https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ</a> for
      tips on fixing common upgrade issues.<br>
      Once the problem is resolved, run apt-get --fix-broken install to
      retry.<br>
      dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
      mysql-server-5.7 (--configure):<br>
       el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà
      el codi d'eixida d'error 1<br>
      dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
      mysql-server:<br>
       mysql-server depèn de mysql-server-5.7; tot i així:<br>
        El paquet mysql-server-5.7 encara no està configurat.<br>
      <br>
      dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet mysql-server
      (--configure):<br>
       problemes de dependències - es deixa sense configurar<br>
      S'han trobat errors en processar:<br>
       mysql-server-5.7<br>
       mysql-server<br>
                                                          <br>
      root@palimsesto-GA-MA770-UD3:~# <br>
      <br>
      <span class="moz-smiley-s8"><span>=-O</span></span><br>
    </font><br>
           <br>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CAKMHKenSr5THYgx=Y4UBBNK=Xqn5HRAGgXyo+b=PH4cdUthw6Q@mail.gmail.com">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
            <div><br>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">El dia 30 d’agost de 2017 a les 9:06,
          Joan Carles <span dir="ltr"><<a
              href="mailto:palimsesto@gmail.com" target="_blank"
              moz-do-not-send="true">palimsesto@gmail.com</a>></span>
          ha escrit:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
              <div class="m_8053739428016494275moz-cite-prefix">A veure,
                surt això:...<br>
                <br>
                El 30/08/17 a les 08:56, Miki ha escrit:<br>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div dir="ltr">
                  <div>hehehe, ni idea de si hi és o no... et surt algo
                    si fas? :<br>
                    <br>
                  </div>
                  sudo dpkg --list |grep mysql<br>
                </div>
              </blockquote>
              <font color="#000099">palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$
                sudo dpkg --list |grep mysql<br>
                [sudo] contrasenya per a palimsesto: <br>
                ii  dbconfig-mysql                <wbr>               
                2.0.4ubuntu1                  <wbr>              
                all          dbconfig-common MySQL/MariaDB support<br>
                ii  libmysqlclient-dev            <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                amd64        MySQL database development files<br>
                ii  libmysqlclient20:amd64        <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                amd64        MySQL database client library<br>
                ii  mysql-client                  <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                all          MySQL database client (metapackage
                depending on the latest version)<br>
                ii  mysql-client-5.7              <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                amd64        MySQL database client binaries<br>
                ii  mysql-client-core-5.7         <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                amd64        MySQL database core client binaries<br>
                ii  mysql-common                  <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                all          MySQL database common files, e.g.
                /etc/mysql/my.cnf<br>
                iU  mysql-server                  <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                all          MySQL database server (metapackage
                depending on the latest version)<br>
                iF  mysql-server-5.7              <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                amd64        MySQL database server binaries and system
                database setup<br>
                ii  mysql-server-core-5.7         <wbr>               
                5.7.19-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                amd64        MySQL database server binaries<br>
                ii  php-mysql                     <wbr>               
                1:7.0+35ubuntu6               <wbr>              
                all          MySQL module for PHP [default]<br>
                ii  php7.0-mysql                  <wbr>               
                7.0.22-0ubuntu0.16.04.1       <wbr>              
                amd64        MySQL module for PHP<br>
                palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$ <br>
              </font><br>
              <br>
              <span class="m_8053739428016494275moz-smiley-s16"><span>:-X</span></span><br>
              <br>
              <blockquote type="cite">
                <div dir="ltr"><br>
                  <br>
                </div>
                <div class="gmail_extra"><br>
                  <div class="gmail_quote">El dia 30 d’agost de 2017 a
                    les 8:30, Joan Carles <span dir="ltr"><<a
                        href="mailto:palimsesto@gmail.com"
                        target="_blank" moz-do-not-send="true">palimsesto@gmail.com</a>></span>
                    ha escrit:<br>
                    <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                      .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                      <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
                        <div
                          class="m_8053739428016494275m_-758384011207252407moz-cite-prefix">Hola!<br>
                          <br>
                          Doncs...<br>
                          <br>
                          El 30/08/17 a les 08:18, Miki ha escrit:<br>
                        </div>
                        <blockquote type="cite">
                          <div dir="ltr">
                            <div>ok prova amb:<br>
                              <br>
                              sudo apt-get --reinstall install
                              mysql-server-5.7<br>
                            </div>
                          </div>
                        </blockquote>
                        <font color="#000099">palimsesto@palimsesto-GA-MA770<wbr>-UD3:~$
                          sudo apt-get --reinstall install
                          mysql-server-5.7<br>
                          [sudo] contrasenya per a palimsesto: <br>
                          S'està llegint la llista de paquets… Fet <br>
                          S'està construint l'arbre de
                          dependències       <br>
                          S'està llegint la informació de l'estat… Fet<br>
                          0 actualitzats, 0 nous a instaŀlar, 1
                          reinstaŀlats, 0 a suprimir i 0 no
                          actualitzats.<br>
                          2 no instaŀlats o suprimits completament.<br>
                          Després d'aquesta operació s'empraran 0 B
                          d'espai en disc addicional.<br>
                          E: Internal Error, No file name for
                          mysql-server-5.7:amd64<br>
                          palimsesto@palimsesto-GA-MA770<wbr>-UD3:~$ <br>
                        </font><br>
                        <br>
                        <span
                          class="m_8053739428016494275m_-758384011207252407moz-smiley-s8"><span>=-O</span></span><br>
                        <br>
                        <blockquote type="cite">
                          <div dir="ltr">
                            <div><br>
                            </div>
                            un depen de l'altre i sembla que es queixa
                            d'aquest<br>
                          </div>
                          <div class="gmail_extra"><br>
                            <div class="gmail_quote">2017-08-30 8:02
                              GMT+02:00 Joan Carles <span dir="ltr"><<a
                                  href="mailto:palimsesto@gmail.com"
                                  target="_blank" moz-do-not-send="true">palimsesto@gmail.com</a>></span>:<br>
                              <blockquote class="gmail_quote"
                                style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px
                                #ccc solid;padding-left:1ex"><br>
                              </blockquote>
                            </div>
                            <br>
                          </div>
                          <br>
                          <fieldset
                            class="m_8053739428016494275m_-758384011207252407mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                          <br>
                          <span class="m_8053739428016494275HOEnZb"><font
                              color="#888888"> </font></span></blockquote>
                        <span class="m_8053739428016494275HOEnZb"><font
                            color="#888888">
                            <p><br>
                            </p>
                            <pre class="m_8053739428016494275m_-758384011207252407moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="m_8053739428016494275m_-758384011207252407moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://counter.li.org/</a>

</pre>
                            <span class="HOEnZb"><font color="#888888">
                              </font></span></font></span></div>
                      <span class="HOEnZb"><font color="#888888"> <br>
                          --<br>
                          Ubuntu-cat mailing list<br>
                          <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com"
                            target="_blank" moz-do-not-send="true">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                          Modify settings or unsubscribe at: <a
                            href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
                            rel="noreferrer" target="_blank"
                            moz-do-not-send="true">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
                          <br>
                        </font></span></blockquote>
                    <span class="HOEnZb"><font color="#888888"> </font></span></div>
                  <span class="HOEnZb"><font color="#888888"> <br>
                    </font></span></div>
                <span class="HOEnZb"><font color="#888888"> <br>
                    <fieldset
                      class="m_8053739428016494275mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                    <br>
                  </font></span></blockquote>
              <span class="HOEnZb"><font color="#888888">
                  <p><br>
                  </p>
                  <pre class="m_8053739428016494275moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="m_8053739428016494275moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank" moz-do-not-send="true">http://counter.li.org/</a>

</pre>
                </font></span></div>
            <br>
            --<br>
            Ubuntu-cat mailing list<br>
            <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com"
              moz-do-not-send="true">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
            Modify settings or unsubscribe at: <a
              href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
              rel="noreferrer" target="_blank" moz-do-not-send="true">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
            <br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/">http://counter.li.org/</a>

</pre>
  </body>
</html>