<div dir="ltr"><div><div><div><div><div><div><div>Ok prova a reinstalar el mysql-server amb:<br><br>sudo apt-get --reinstall install mysql-server<br><br></div>Si acaba sense errors fes un altre<br></div>sudo apt upgrade<br><br></div>Per veure si ja ha quedat tot "net"...<br><br></div>Finalment segurament també et faltaria el connector php-mysql<br><br></div>sudo apt-get install php-mysql<br><br></div>i no sé si l'habilita tot solet, sinó doncs:<br><br></div>sudo phpenmod mysqli mysqlnd pdo_mysql<br><div><div><div><div><div><div><div><br></div><div>i reinicies l'apache</div><div><br></div><div>Salut !</div><div>Miki<br></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-08-29 20:12 GMT+02:00 Joan Carles <span dir="ltr"><<a href="mailto:palimsesto@gmail.com" target="_blank">palimsesto@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="m_-1417515125880519321moz-cite-prefix">El 29/08/17 a les 15:21, Joan Carles ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <div class="m_-1417515125880519321moz-cite-prefix">Hola!<br>
        Comente com abans...<br>
        <br>
         29/08/17 a les 13:49, Miki ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite">
        <div dir="ltr">
          <div>mmm, buscant per google diu que:<br>
            <br>
            The installation should switch from event MPM to prefork MPM
            automatically, but if it doesn't, you can switch it manually
            by doing <code><br>
              <br>
              sudo a2dismod mpm_event</code><br>
          </div>
        </div>
      </blockquote>
      <br>
      <font color="#3333ff"><code>palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$
          sudo a2dismod mpm_event<br>
          [sudo] contrasenya per a palimsesto: <br>
          Module mpm_event disabled.<br>
          To activate the new configuration, you need to run:<br>
            service apache2 restart<br>
          palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$ service apache2 restart<br>
          Job for apache2.service failed because the control process
          exited with error code. See "systemctl status apache2.service"
          and "journalctl -xe" for details.<br>
        </code></font><br>
      <blockquote type="cite">
        <div dir="ltr">
          <div><br>
             followed by<br>
            <br>
             <code>sudo a2enmod mpm_prefork</code>.<br>
          </div>
        </div>
      </blockquote>
      <br>
      <font color="#3333ff">palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$ sudo
        a2enmod mpm_prefork<br>
        Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:<br>
        Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:<br>
        Enabling module mpm_prefork.<br>
        To activate the new configuration, you need to run:<br>
          service apache2 restart<br>
        palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$ service apache2 restart<br>
        palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$ </font><br>
      <br>
      <blockquote type="cite">
        <div dir="ltr">
          <div><br>
          </div>
          i després tornes a fer el configtest i si tot ok reinicies
          l'apache<br>
        </div>
      </blockquote>
      <font color="#3333ff">palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$ sudo
        apachectl configtest<br>
        AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
        fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the
        'ServerName' directive globally to suppress this message<br>
        Syntax OK<br>
        palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$<br>
        <br>
        <font color="#000000">Reinicie Apache</font><br>
        <br>
        palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$ service apache2 restart<br>
        palimsesto@palimsesto-GA-<wbr>MA770-UD3:~$ <br>
        <br>
        <font color="#000000">Llavors fins aquí, en quin punt em trobe?
          Sí puc llegir els .php en localhost perfectament, que abans no
          podia.<br>
          Continue instalant Lamp pel servidor local? no cal  ja? Per on
          he de continuar?<br>
          Puc passar a instalar Wordpress?.<br>
          Si pots orientar-me una mica. El motiu de tot això era tindre
          Lamp instal.lat per posar Wordpress, però amb tot els errors
          que m'han aparegut no se per on continuar.<br>
          Ja em dius quan pugues.<br>
          <br>
          Salutacions i gràcies.<br>
        </font></font>
      <blockquote type="cite">
        <div dir="ltr">
          <div><br>
          </div>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          <div class="gmail_quote">--
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
              <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><span class="m_-1417515125880519321HOEnZb"><font color="#888888">
                    <pre class="m_-1417515125880519321m_-32606339181099945moz-signature" cols="72">Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="m_-1417515125880519321m_-32606339181099945moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank">http://counter.li.org/</a>

</pre>
                  </font></span></div>
              <br>
              --<br>
              Ubuntu-cat mailing list<br>
              <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
              Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
              <br>
            </blockquote>
          </div>
          <br>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="m_-1417515125880519321mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
      </blockquote>
    </blockquote>
    <br>
    Hola!<br>
    <br>
    Doncs no se si puc continuar endavant.<br>
    He fet un:<br>
    <br>
    sudo apt update && sudo apt upgrade<br>
    <br>
    però en l'actualització de tot, fins i tot headers, image,
    aplicacions...<br>
    <br>
    ha aparegut errors:<br>
    <br>
    <font color="#000099">S'està configurant mysql-server-5.7
      (5.7.19-0ubuntu0.16.04.1)…<br>
      Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if
      present)<br>
      ERROR: Unable to start MySQL server:<br>
      mysqld: Can't read dir of '/etc/mysql/conf.d/' (Errcode: 2 - No
      such file or directory)<br>
      mysqld: [ERROR] Fatal error in defaults handling. Program aborted!<br>
      Please take a look at <a class="m_-1417515125880519321moz-txt-link-freetext" href="https://wiki.debian.org/Teams/MySQL/FAQ" target="_blank">https://wiki.debian.org/Teams/<wbr>MySQL/FAQ</a> for
      tips on fixing common upgrade issues.<br>
      Once the problem is resolved, run apt-get --fix-broken install to
      retry.<br>
      dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet
      mysql-server-5.7 (--configure):<br>
       el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà
      el codi d'eixida d'error 1<br>
      dpkg: problemes de dependències impedeixen la configuració de
      mysql-server:<br>
       mysql-server depèn de mysql-server-5.7; tot i així:<br>
        El paquet mysql-server-5.7 encara no està configurat.<br>
      <br>
      dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet mysql-server
      (--configure):<br>
       problemes de dependències - es deixa sense configurar<br>
      No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que
      és un error consequent de una fallida anterior.<br>
      <br>
      ....<br>
      S'han trobat errors en processar:<br>
       mysql-server-5.7<br>
       mysql-server<br>
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)</font><br>
    <br>
    <br>
    <br>
    Com es pot solventar això?<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <blockquote type="cite">
      <blockquote type="cite">
      </blockquote>
      <p><br>
      </p>
      <pre class="m_-1417515125880519321moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="m_-1417515125880519321moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank">http://counter.li.org/</a>

</pre>
    </blockquote>
    <p><br>
    </p>
    <pre class="m_-1417515125880519321moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="m_-1417515125880519321moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank">http://counter.li.org/</a>

</pre>
  </font></span></div>

<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>