<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">El 24/08/17 a les 17:18, Joan Carles ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:738670e8-00b3-c4ff-0a9f-f9a0f1c8f431@gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
      <p>Hola!</p>
      <p>Porte dos dies de bolid!.</p>
      <p>No se per què però no encerto a configurar el servidor local,
        quan fa un mesos em rutllava perfectament. No se si serà que he
        posat Mate en lloc de la versió que tenia de Unity o què però es
        això un "frenesí estiiuenc" per dir-ho de alguna manera.</p>
      <p>Bo espero que algú puga llegir el correo per què supose sou de
        vacances, però bo espero que quan pugueu algu em done un cop de
        ma, si potser.</p>
      <p>M'explique: tractant d'instal.lar Wordpress i no treballar amb
        el servidor d'ells, he tractat de baixar-lo, ja que es troba al
        paquets des de Synaptic, però clar primer cal posar el LAMP i
        amb les adreçes:</p>
      <p>-
        <a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-linux-apache-mysql-php-lamp-en-ubuntu-16-04-es"
          moz-do-not-send="true">https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-linux-apache-mysql-php-lamp-en-ubuntu-16-04-es</a></p>
      <p>-
        <a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html"
          moz-do-not-send="true">http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html</a></p>
      <p>Estic fent-me un embolic doncs surten errors, i no se on
        potser. Fins i tot he esborrat amb el purge i tot apatxe, mysql
        i php per tornar a repetir el procés i no m'ensurto.</p>
      <p>Amb el segon link he arribat a la pantalla de phpMyAdmin, però
        després no em llegia els php ??? ni a la carpeta de
        var/www/html.</p>
      <p>Si enteneu que hi ha alguna web més clarificadora que les que
        pose, doncs s'agrairia.</p>
      <p>Aquest és un dels erros que tenia:------------</p>
      <p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px;
        font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
        font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit;
        font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 15px;
        line-height: inherit; font-family: "Open Sans";
        vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);
        letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left;
        text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal;
        widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;
        background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style:
        initial; text-decoration-color: initial;">pache2.service – LSB:
        Apache2 web server<br>
        Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset:
        enabled)<br>
        Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d<br>
        └─apache2-systemd.conf<br>
        Active: failed (Result: exit-code) since dj 2017-08-24 10:02:30
        CEST; 1min 17s ago<br>
        Docs: <a class="moz-txt-link-freetext"
          href="man:systemd-sysv-generator%288%29"
          moz-do-not-send="true">man:systemd-sysv-generator(8)</a><br>
        Process: 10248 ExecStop=/etc/init.d/apache2 stop (code=exited,
        status=0/SUCCESS)<br>
        Process: 10272 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited,
        status=1/FAILURE)</p>
      <p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px;
        font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
        font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit;
        font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 15px;
        line-height: inherit; font-family: "Open Sans";
        vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);
        letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left;
        text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal;
        widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;
        background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style:
        initial; text-decoration-color: initial;">ago 24 10:02:30
        palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: Output of config test
        was:<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: AH00112:
        Warning: DocumentRoot [/home/$HOME/sitios] does not exist<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: AH00526:
        Syntax error on line 223 of /etc/apache2/apache2.conf:<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: Invalid
        command ‘.’, perhaps misspelled or defined by a module not
        included in the server configurati<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: Action
        ‘configtest’ failed.<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: The
        Apache error log may have more information.<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
        apache2.service: Control process exited, code=exited status=1<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]: Failed to
        start LSB: Apache2 web server.<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
        apache2.service: Unit entered failed state.<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
        apache2.service: Failed with<span> <br>
        </span></p>
      <p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px;
        font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
        font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit;
        font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 15px;
        line-height: inherit; font-family: "Open Sans";
        vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);
        letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left;
        text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal;
        widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;
        background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style:
        initial; text-decoration-color: initial;"><span><br>
        </span></p>
      <p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px;
        font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
        font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit;
        font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 15px;
        line-height: inherit; font-family: "Open Sans";
        vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);
        letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left;
        text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal;
        widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;
        background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style:
        initial; text-decoration-color: initial;"><span>A veure què, si
          hi ha sort...<br>
        </span></p>
      <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" moz-do-not-send="true">http://counter.li.org/</a>

</pre>
    </blockquote>
    <p>Hola!</p>
    <p>Bo, com cal mirar opcions per la xarxa, he fet el apt-purge
      remove a tot el que tenia instal.lat de Lamp i he tornat a
      començar. <br>
    </p>
    <p>Primer he provat amb Xampp (altra opció semblant a Lamp), però a
      mitja instal.lació dona error i no especifica més, doncs surt
      tipus pantalles ja definides, per tant he tornat a posar Apatxe2 i
      Php (v.7) de nou des de terminal.<br>
    </p>
    <p>Peró no puc llegir els php en localhost, sí el
      localhost/index.html, amb la pàgina que mostra Apatxe, però .php
      em mostra només el codi, del fitxer que he afegit jo</p>
    <p> [</p>
    <pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><?php phpinfo(); ?>   //com posava alguna pàgina d'exemple a la xarxa, però surt només el codi.. al Chrome a Firefox surt pàgine                         en blanc.</pre>
    <p>]. <br>
    </p>
    <p>Sí puc veure pàgines externes en .php i no entenc per què.</p>
    <p>Bo, si algú pot donar-me algún consell....</p>
    <p><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/">http://counter.li.org/</a>

</pre>
  </body>
</html>