<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">El 29/08/17 a les 12:09, Aniol Martí ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:ee9e1d23-4b04-9c45-06ae-51c9b59f09d0@caliu.cat">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <div class="moz-cite-prefix">On 08/29/2017 12:00 PM, Joan Carles
        wrote:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite"
        cite="mid:aed7850f-55b7-8141-23d9-a33a0201799d@gmail.com">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=utf-8">
        <div class="moz-cite-prefix">El 24/08/17 a les 17:18, Joan
          Carles ha escrit:<br>
        </div>
        <blockquote type="cite"
          cite="mid:738670e8-00b3-c4ff-0a9f-f9a0f1c8f431@gmail.com">
          <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
            charset=utf-8">
          <p>Hola!</p>
          <p>Porte dos dies de bolid!.</p>
          <p>No se per què però no encerto a configurar el servidor
            local, quan fa un mesos em rutllava perfectament. No se si
            serà que he posat Mate en lloc de la versió que tenia de
            Unity o què però es això un "frenesí estiiuenc" per dir-ho
            de alguna manera.</p>
          <p>Bo espero que algú puga llegir el correo per què supose sou
            de vacances, però bo espero que quan pugueu algu em done un
            cop de ma, si potser.</p>
          <p>M'explique: tractant d'instal.lar Wordpress i no treballar
            amb el servidor d'ells, he tractat de baixar-lo, ja que es
            troba al paquets des de Synaptic, però clar primer cal posar
            el LAMP i amb les adreçes:</p>
          <p>- <a class="moz-txt-link-freetext"
href="https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-linux-apache-mysql-php-lamp-en-ubuntu-16-04-es"
              moz-do-not-send="true">https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-linux-apache-mysql-php-lamp-en-ubuntu-16-04-es</a></p>
          <p>- <a class="moz-txt-link-freetext"
href="http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html"
              moz-do-not-send="true">http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html</a></p>
          <p>Estic fent-me un embolic doncs surten errors, i no se on
            potser. Fins i tot he esborrat amb el purge i tot apatxe,
            mysql i php per tornar a repetir el procés i no m'ensurto.</p>
          <p>Amb el segon link he arribat a la pantalla de phpMyAdmin,
            però després no em llegia els php ??? ni a la carpeta de
            var/www/html.</p>
          <p>Si enteneu que hi ha alguna web més clarificadora que les
            que pose, doncs s'agrairia.</p>
          <p>Aquest és un dels erros que tenia:------------</p>
          <p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px;
            font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
            font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit;
            font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 15px;
            line-height: inherit; font-family: "Open Sans";
            vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);
            letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left;
            text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal;
            widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width:
            0px; background-color: rgb(255, 255, 255);
            text-decoration-style: initial; text-decoration-color:
            initial;">pache2.service – LSB: Apache2 web server<br>
            Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset:
            enabled)<br>
            Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d<br>
            └─apache2-systemd.conf<br>
            Active: failed (Result: exit-code) since dj 2017-08-24
            10:02:30 CEST; 1min 17s ago<br>
            Docs: <a class="moz-txt-link-freetext"
              href="man:systemd-sysv-generator%288%29"
              moz-do-not-send="true">man:systemd-sysv-generator(8)</a><br>
            Process: 10248 ExecStop=/etc/init.d/apache2 stop
            (code=exited, status=0/SUCCESS)<br>
            Process: 10272 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start
            (code=exited, status=1/FAILURE)</p>
          <p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px;
            font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
            font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit;
            font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 15px;
            line-height: inherit; font-family: "Open Sans";
            vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);
            letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left;
            text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal;
            widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width:
            0px; background-color: rgb(255, 255, 255);
            text-decoration-style: initial; text-decoration-color:
            initial;">ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3
            apache2[10272]: Output of config test was:<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]:
            AH00112: Warning: DocumentRoot [/home/$HOME/sitios] does not
            exist<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]:
            AH00526: Syntax error on line 223 of
            /etc/apache2/apache2.conf:<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]:
            Invalid command ‘.’, perhaps misspelled or defined by a
            module not included in the server configurati<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]:
            Action ‘configtest’ failed.<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: The
            Apache error log may have more information.<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
            apache2.service: Control process exited, code=exited
            status=1<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]: Failed
            to start LSB: Apache2 web server.<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
            apache2.service: Unit entered failed state.<br>
            ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
            apache2.service: Failed with<span> <br>
            </span></p>
          <p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px;
            font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
            font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit;
            font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 15px;
            line-height: inherit; font-family: "Open Sans";
            vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);
            letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left;
            text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal;
            widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width:
            0px; background-color: rgb(255, 255, 255);
            text-decoration-style: initial; text-decoration-color:
            initial;"><span><br>
            </span></p>
          <p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px;
            font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
            font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit;
            font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 15px;
            line-height: inherit; font-family: "Open Sans";
            vertical-align: baseline; color: rgb(104, 104, 104);
            letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left;
            text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal;
            widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width:
            0px; background-color: rgb(255, 255, 255);
            text-decoration-style: initial; text-decoration-color:
            initial;"><span>A veure què, si hi ha sort...<br>
            </span></p>
          <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" moz-do-not-send="true">http://counter.li.org/</a>

</pre>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <p>Bon dia!<br>
      </p>
      <p>Els propis missatges et diuen què passa. Si t'hi fixes, un dels
        missatges et diu que el DocumentRoot no existeix, i el missatge
        de sota et diu que tens un error de sintaxi a la línia 223 del
        fitxer /etc/apache2/apache2.conf. Ens podries enviar aquesta
        línia (o tot el fitxer) per veure amb més detall quin problema
        hi ha?</p>
      <p><br>
      </p>
      <p>Salut!</p>
      <p><br>
      </p>
      <div class="moz-signature">-- <br>
        <meta charset="UTF-8">
        Aniol Martí gpg C6F0514F <br>
        <a href="https://www.aniolmarti.cat" moz-do-not-send="true">http://www.aniolmarti.cat</a>
        <br>
        <br>
        Linux Registered User #614499 <br>
        __________________________________________ <br>
        P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari
        fer-ho. </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <p>Hola Aniol!</p>
    <p>Com que us feia tots de vacances, he afegit un segon mail,
      explicant que m'ho havia carregat tot amb el --purge i tornat a
      començar.</p>
    <p>Per tant no existeix res a la linia 223 del fitxer
      /etc/apache2/apache2.conf, acabe de comprovar-lo.</p>
    <p>El darrer error que apareixia amb la "reinstalació" que feia era:
      <br>
    </p>
    <p>ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through
      socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>que he tingut que donar-li a "avortar" en la configuració de
      PhPmyadmin per què no sabia per on tirar.</p>
    <p>Digues quin fitxer vols que mostre, quan pugues....<br>
    </p>
    <h1 itemprop="name"><br>
    </h1>
    <p><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/">http://counter.li.org/</a>

</pre>
  </body>
</html>