<div dir="ltr"><div><div>Te pinta que et falti habilitar el modul d'apache del php<br></div><div><br></div><div>sudo a2enmod php7.0<br><br></div>*php7.0 o la versió que sigui...</div><div><br></div><div>sudo systemctl restart apache2<br></div><br><br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 29 d’agost de 2017 a les 12:00, Joan Carles <span dir="ltr"><<a href="mailto:palimsesto@gmail.com" target="_blank">palimsesto@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="m_3226908817213761504moz-cite-prefix">El 24/08/17 a les 17:18, Joan Carles ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      <p>Hola!</p>
      <p>Porte dos dies de bolid!.</p>
      <p>No se per què però no encerto a configurar el servidor local,
        quan fa un mesos em rutllava perfectament. No se si serà que he
        posat Mate en lloc de la versió que tenia de Unity o què però es
        això un "frenesí estiiuenc" per dir-ho de alguna manera.</p>
      <p>Bo espero que algú puga llegir el correo per què supose sou de
        vacances, però bo espero que quan pugueu algu em done un cop de
        ma, si potser.</p>
      <p>M'explique: tractant d'instal.lar Wordpress i no treballar amb
        el servidor d'ells, he tractat de baixar-lo, ja que es troba al
        paquets des de Synaptic, però clar primer cal posar el LAMP i
        amb les adreçes:</p>
      <p>-
        <a class="m_3226908817213761504moz-txt-link-freetext" href="https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-linux-apache-mysql-php-lamp-en-ubuntu-16-04-es" target="_blank">https://www.digitalocean.com/<wbr>community/tutorials/como-<wbr>instalar-linux-apache-mysql-<wbr>php-lamp-en-ubuntu-16-04-es</a></p>
      <p>-
        <a class="m_3226908817213761504moz-txt-link-freetext" href="http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html" target="_blank">http://infinitubuntu.blogspot.<wbr>com.es/2016/04/montar-<wbr>servidor-web-ubuntu-16.04-<wbr>lamp-php-mysql-apache2.html</a></p>
      <p>Estic fent-me un embolic doncs surten errors, i no se on
        potser. Fins i tot he esborrat amb el purge i tot apatxe, mysql
        i php per tornar a repetir el procés i no m'ensurto.</p>
      <p>Amb el segon link he arribat a la pantalla de phpMyAdmin, però
        després no em llegia els php ??? ni a la carpeta de
        var/www/html.</p>
      <p>Si enteneu que hi ha alguna web més clarificadora que les que
        pose, doncs s'agrairia.</p>
      <p>Aquest és un dels erros que tenia:------------</p>
      <p style="margin:0px 0px 5px;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-weight:normal;font-stretch:inherit;font-size:15px;line-height:inherit;font-family:"Open Sans";vertical-align:baseline;color:rgb(104,104,104);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">pache2.service – LSB:
        Apache2 web server<br>
        Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset:
        enabled)<br>
        Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.<wbr>service.d<br>
        └─apache2-systemd.conf<br>
        Active: failed (Result: exit-code) since dj 2017-08-24 10:02:30
        CEST; 1min 17s ago<br>
        Docs: <a class="m_3226908817213761504moz-txt-link-freetext">man:systemd-sysv-generator(8)</a><br>
        Process: 10248 ExecStop=/etc/init.d/apache2 stop (code=exited,
        status=0/SUCCESS)<br>
        Process: 10272 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited,
        status=1/FAILURE)</p>
      <p style="margin:0px 0px 5px;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-weight:normal;font-stretch:inherit;font-size:15px;line-height:inherit;font-family:"Open Sans";vertical-align:baseline;color:rgb(104,104,104);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">ago 24 10:02:30
        palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: Output of config test
        was:<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: AH00112:
        Warning: DocumentRoot [/home/$HOME/sitios] does not exist<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: AH00526:
        Syntax error on line 223 of /etc/apache2/apache2.conf:<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: Invalid
        command ‘.’, perhaps misspelled or defined by a module not
        included in the server configurati<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: Action
        ‘configtest’ failed.<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 apache2[10272]: The
        Apache error log may have more information.<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
        apache2.service: Control process exited, code=exited status=1<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]: Failed to
        start LSB: Apache2 web server.<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
        apache2.service: Unit entered failed state.<br>
        ago 24 10:02:30 palimsesto-GA-MA770-UD3 systemd[1]:
        apache2.service: Failed with<span> <br>
        </span></p>
      <p style="margin:0px 0px 5px;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-weight:normal;font-stretch:inherit;font-size:15px;line-height:inherit;font-family:"Open Sans";vertical-align:baseline;color:rgb(104,104,104);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><span><br>
        </span></p>
      <p style="margin:0px 0px 5px;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-weight:normal;font-stretch:inherit;font-size:15px;line-height:inherit;font-family:"Open Sans";vertical-align:baseline;color:rgb(104,104,104);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><span>A veure què, si
          hi ha sort...<br>
        </span></p>
      <pre class="m_3226908817213761504moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="m_3226908817213761504moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank">http://counter.li.org/</a>

</pre>
    </blockquote>
    <p>Hola!</p>
    <p>Bo, com cal mirar opcions per la xarxa, he fet el apt-purge
      remove a tot el que tenia instal.lat de Lamp i he tornat a
      començar. <br>
    </p>
    <p>Primer he provat amb Xampp (altra opció semblant a Lamp), però a
      mitja instal.lació dona error i no especifica més, doncs surt
      tipus pantalles ja definides, per tant he tornat a posar Apatxe2 i
      Php (v.7) de nou des de terminal.<br>
    </p>
    <p>Peró no puc llegir els php en localhost, sí el
      localhost/index.html, amb la pàgina que mostra Apatxe, però .php
      em mostra només el codi, del fitxer que he afegit jo</p>
    <p> [</p>
    <pre style="color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;word-wrap:break-word;white-space:pre-wrap"><?php phpinfo(); ?>   //com posava alguna pàgina d'exemple a la xarxa, però surt només el codi.. al Chrome a Firefox surt pàgine                  en blanc.</pre>
    <p>]. <br>
    </p>
    <p>Sí puc veure pàgines externes en .php i no entenc per què.</p>
    <p>Bo, si algú pot donar-me algún consell....</p><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
    <p><br>
    </p>
    <pre class="m_3226908817213761504moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="m_3226908817213761504moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank">http://counter.li.org/</a>

</pre>
  </font></span></div>

<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>