<div dir="ltr"><div><div><div><div>Per acabar de reportar aquest tema, cal dir que com a consecuència de instalat el gdm3 retirar.ho i toernar a instalar el lightdm ara:<br></div>Al arrencar en lloc de la pantalla d'Ubuntu em surten tots el missatges d'arrencada del linux cm un sistema no Ubuntu<br>El sistema es bloqueja cada dos minuts encara que desactivi l'aturada temporal<br></div>El ratolí no funciona bé<br></div><div>i<br></div>EI el sistema ha quedat per tan casi inservible.<br></div>Si algú té una solució que no sigui reinstal·lar tot estaré molt agraït<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-07-24 22:53 GMT+02:00 Paco Rivière <span dir="ltr"><<a href="mailto:web@pacoriviere.cat" target="_blank">web@pacoriviere.cat</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto">Ostres, molt bé !<div dir="auto">Algú en un sistema en producció ? <div dir="auto"><br><div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Salut,<br>Paco Rivière<br><a href="http://paco.riviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 24 jul. 2017 22:15, "Aniol Martí" <<a href="mailto:amarti@caliu.cat" target="_blank">amarti@caliu.cat</a>> va escriure:<div><div class="h5"><br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203moz-cite-prefix">On 07/24/2017 08:31 PM, Paco Rivière
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>Per acabar el tema,<b> Algú ha aconseguit algun cop
            eliminar l'Unity sense reinstal·lar?<br>
            <br>
          </b></div>
        No vull ser el primer a provar-ho<b><br>
        </b></div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">2017-07-23 0:48 GMT+02:00 Sisco Garcia
          <span dir="ltr"><<a href="mailto:sisco.garcia@ubuntu.cat" target="_blank">sisco.garcia@ubuntu.cat</a>></span>:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
              <p><br>
              </p>
              <br>
              <div class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203m_-7347740636786999139moz-cite-prefix">El
                22/07/17 a les 19:00, Josep Pujadas-Jubany ha escrit:<br>
              </div>
              <span>
                <blockquote type="cite">
                  <div dir="ltr">
                    <div>
                      <div>A veure... espero NO repetir respostes
                        donades. M'he perdut... amb el fil...<br>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </blockquote>
              </span> ara no voldria fer un [OT] però per evitar
              aquestes pèrdues és important no fer top-posting [1], i
              aquest tema cada vegada està més oblidat :(<br>
              <br>
              [OT]
              <a class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203m_-7347740636786999139moz-txt-link-freetext" href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_de_discussi%C3%B3#Missatges_on-topic_i_off-topic" target="_blank">https://ca.wikipedia.org/wiki/<wbr>Grup_de_discussi%C3%B3#Missatg<wbr>es_on-topic_i_off-topic</a><br>
              [1] <a class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203m_-7347740636786999139moz-txt-link-freetext" href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Top-posting" target="_blank">https://ca.wikipedia.org/wiki/<wbr>Top-posting</a><span><br>
                <br>
                <blockquote type="cite">
                  <div dir="ltr">
                    <div>
                      <div><br>
                      </div>
                      <b>Una cosa són els escriptoris que tinguis i una
                        altra el greeter (pantalla de benvinguda).</b><br>
                      <br>
                      <a href="https://wiki.ubuntu.com/LightDM" target="_blank">https://wiki.ubuntu.com/LightD<wbr>M</a><br>
                      <br>
                      <a href="https://askubuntu.com/questions/75755/how-to-change-the-lightdm-theme-greeter" target="_blank">https://askubuntu.com/question<wbr>s/75755/how-to-change-the-ligh<wbr>tdm-theme-greeter</a><br>
                      <br>
                    </div>
                    <div>Si vols canviar-ho, has de tocar la
                      configuració de lightdm, que està a /etc/lightdm<br>
                    </div>
                    <br>
                  </div>
                  <br>
                  <fieldset class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203m_-7347740636786999139mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                  <br>
                </blockquote>
                <br>
              </span>
              <pre class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203m_-7347740636786999139moz-signature" cols="72"><span class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203HOEnZb"><font color="#888888">-- 
Sisco Garcia gpg 00CE95B1
<a class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203m_-7347740636786999139moz-txt-link-freetext" href="http://siscogarcia.wordpress.com" target="_blank">http://siscogarcia.wordpress.c<wbr>om</a>

Ací treballem amb GNU-LINUX UBUNTU en català.
Ubuntu Registered User #17544
Linux Registered User #456988
Membre de la Free Software Foundation #7289 <a class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203m_-7347740636786999139moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.fsf.org/jf?referrer=7289" target="_blank"><http://www.fsf.org/jf?referre<wbr>r=7289></a></font></span><span>
______________________________<wbr>____________
P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.</span></pre>
            </div>
            <br>
            --<br>
            Ubuntu-cat mailing list<br>
            <a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
            Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
            <br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <br clear="all">
        <br>
        -- <br>
        <div class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">
          <div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br>
            <a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br>
            </span></div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <p>Com vaig dir al correu-e anterior, vaig fer-ho en una VM sense
      cap tipus de problemes.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Salut!<br>
    </p>
    <div class="m_-167327057935973986m_4927235787916621203moz-signature">-- <br>
      
      Aniol Martí gpg C6F0514F
      <br>
      <a href="https://www.aniolmarti.cat" target="_blank">http://www.aniolmarti.cat</a>
      <br>
      <br>
      Linux Registered User #614499
      <br>
      ______________________________<wbr>____________
      <br>
      P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
    </div>
  </div>

<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div></div></div></div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Paco Rivière กูร ปาโกะ<br><a href="http://pacoriviere.cat" target="_blank">http://paco.riviere.cat</a><span style="font-family:arial;font-size:small"><br></span></div></div>
</div>