<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div bgcolor="#FFFFFF"><p>Ens podries especificar quin paquet estàs intentant instal·lar?</p>
    </div></blockquote><div><br><div><div>Bon dia,<br><br></div>Sí, és el client de <a href="https://www.iii.com/products/sierra-ils/">Sierra</a>
 per a Linux. És un programari d'Innovative per a gestió de 
biblioteques, el que substituirà Millenium per gestionar el fons de les 
biblioteques universitàries del país.<br><br></div>Suposo que és per a 
arquitectures de 64 bits però volia estar segur que aquest és el 
problema abans de reinstal·lar tot el sistema. <br><br></div><div>Merci<br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Salut!<span class="gmail-HOEnZb"><font color="#888888"><br>
    </font></span></p><span class="gmail-HOEnZb"><font color="#888888">
    <div class="gmail-m_-1404546026782391344moz-signature">-- <br>
      
      Aniol Martí gpg C6F0514F
      <br>
      <a href="https://www.aniolmarti.cat" target="_blank">http://www.aniolmarti.cat</a>
      <br>
      <br>
      Linux Registered User #614499
      <br>
      ______________________________<wbr>____________
      <br>
      P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
    </div>
  </font></span></div>

<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br></div></div>