<div dir="ltr">Gràcies, no ha funcionat.<br>Els missatges són els mateixos que abans.<br><div class="gmail_extra"><br>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div>Joan Blanco<br>Escola del Bosc<br>Mollet del Vallès<br></div></div></div>
</div></div>