<div dir="auto">Crec que no ens hem entès. En teoria, després d'omplir i enviar el formulari, si entres a localhost/datos.txt t'haurien de sortir els resultats.<br><br><div data-smartmail="gmail_signature">Enviat des del mòbil!</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">On Apr 11, 2017 8:55 AM, "Joan Carles" <<a href="mailto:palimsesto@gmail.com">palimsesto@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  

    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Hola!<br>
    </p>
    <div class="m_4104745225329828150moz-forward-container">Escric on toca...<br>
      <br>
      -------- Missatge reenviat --------
      <table class="m_4104745225329828150moz-email-headers-table" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <th align="RIGHT" valign="BASELINE" nowrap>Assumpte:
            </th>
            <td>Re: [Ubuntu-cat] Dubte servidor</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" valign="BASELINE" nowrap>Data: </th>
            <td>Mon, 10 Apr 2017 09:48:56 +0200</td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" valign="BASELINE" nowrap>De: </th>
            <td>Aniol Martí <a class="m_4104745225329828150moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:amarti@caliu.cat" target="_blank"><amarti@caliu.cat></a></td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" valign="BASELINE" nowrap>Respon
              a: </th>
            <td>Ubuntu Catalan mailing list
              <a class="m_4104745225329828150moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank"><ubuntu-cat@lists.ubuntu.com></a></td>
          </tr>
          <tr>
            <th align="RIGHT" valign="BASELINE" nowrap>A: </th>
            <td>Ubuntu Catalan mailing list
              <a class="m_4104745225329828150moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank"><ubuntu-cat@lists.ubuntu.com></a></td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <br>
      <br>
      
      <div class="m_4104745225329828150moz-cite-prefix">On 04/10/2017 09:18 AM, Joan Carles
        wrote:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite">
        
        <div class="m_4104745225329828150moz-cite-prefix">
          <p>Hola!</p>
          <p>Bo, gràcies pel teu comentari.</p>
          <p>Ens va passar un codi per posar dintre del codi html5, en
            php, de tal manera:</p>
          <p>------------------------------<wbr>-------<br>
          </p>
          <p><?php <br>
            /* inici codi php <br>
            */ <br>
            /* <br>
            echo "<pre>"; <br>
            print_r($_REQUEST); // mostra per pantalla les dades <br>
            echo "</pre>"; <br>
            */ <br>
            $f = fopen("datos.txt", "a");  /* el ficher datos.txt es
            guardaran les dades introduides al formulari; la "a" es per
            dir-li que pose les dades. */ <br>
            fputs($f,print_r($_REQUEST,<wbr>true). "\r\n"); <br>
            fclose($f); <br>
             <br>
            //echo "<br/>"Gracies ".$_REQUEST ["nom"]." per a
            enviar les dades"; <br>
             <br>
            ?> <br>
          </p>
          <p>------------------------------<wbr>-----</p>
          <p>En principi ens va dir que amb això sempre totes les dades
            es recollirien allà, i pensava que servia com "standard" per
            tots els formularis.</p>
          <p>Jo com al meu pen no funcionava el Usbserver, per problemas
            de seguretat dels ordinadors, vaig tindre que anar a l'ip
            d'altre company +(:8080) per veure les meves dades, fins que
            vaig descobrir, manegant, que sí em permetia la instal.lació
            al pc però que aquest esborra totes les dades d'un dia a
            l'altre.</p>
          <p>Pensava que amb l'instrucció que ens va donar podria veure
            les dades arreu i de qualsevol formulari, i fent les proves
            a casa no trobava cap fitxer per llegir les dades del
            formulari.</p>
          <p>El tema és, si puc a casa, fer les proves mirant de trobar
            el fitxer .txt o necessàriament cal instalar MySql, que
            segons el que deia abans a l'enllaç sí vaig posar. <br>
          </p>
          <p>Espero que siga possible seguir a casa també els exercicis,
            bo a veure com puc fer-ho <span class="m_4104745225329828150moz-smiley-s7"><span>:-\</span></span></p>
          <p>Salut!<br>
          </p>
          <br>
          El 10/04/17 a les 08:47, Aniol Martí ha escrit:<br>
        </div>
        <blockquote type="cite">
          <div dir="auto">
            <div dir="auto">Bon dia!</div>
            <div dir="auto"><br>
            </div>
            Per defecte a Ubuntu 16.04 el directori del servidor web és
            /var/www/html, així que has de posar els fitxers allà. Per
            veure'ls és tan fàcil com obrir un navegador i escriure
            localhost o 127.0.0.1.
            <div dir="auto"><br>
              <div dir="auto">Ara bé, si el que vols és veure les
                respostes del formulari això depèn del codi PHP. Pel que
                he entès el que fa el PHP que us han passat és guardar
                les respostes a l'USB. Sent així, faria falta
                modificar-lo perquè ho guardés, per exemple, a una base
                de dades MySQL.</div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto"><br>
              </div>
              <div dir="auto">Salut!</div>
              <div dir="auto">Aniol<br>
                <br>
                <div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto"><br>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </blockquote>
      </blockquote>
      <font color="#000099">Hola!<br>
        Doncs gràcies pels comentaris Aniol. Si que havia vist la
        carpeta del /var/.... i funcionava a la ip que posaves. Pensava
        que es podia fer com a windows i poder llegir a un fitxer .txt
        el mateix amb les dades enviades.<br>
        Si cal Mysql, no se com manegar-me per aquest camí encara.<br>
        <br>
        Bo respecte al top-posting, com ja he vist de tot a la llista,
        no sabia si era top o bottom, al respondre a altres correus.</font><br>
      <br>
      <blockquote type="cite"> <br>
        <pre class="m_4104745225329828150moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a class="m_4104745225329828150moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank">http://counter.li.org/</a>

</pre>
        <br>
        <fieldset class="m_4104745225329828150mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      <p>No sóc cap expert en PHP, però pel que entenc escriu les dades
        al fitxer datos.txt i ja està. Per tant, si accedeixes a
        localhost/datos.txt t'hauria de sortir. Si no et surt potser és
        algun tema de permisos que pots arreglar amb chown -R
        www-data:www-data /var/www/html</p>
      <p><br>
      </p>
      <p>Salut!<br>
      </p>
      <p><br>
      </p>
      <div class="m_4104745225329828150moz-signature">-- <br>
        
        Aniol Martí gpg 64491262 <br>
        <a href="http://www.aniolmarti.cat" target="_blank">http://www.aniolmarti.cat</a>
        <br>
        <br>
        Linux Registered User #614499 <br>
        ______________________________<wbr>____________ <br>
        P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari
        fer-ho. </div>
    </div>
  </div>

<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div></div>