<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">On 04/10/2017 09:18 AM, Joan Carles
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
      cite="mid:8bf9062f-ccab-d5d8-6507-4783b3499cc7@gmail.com"
      type="cite">
      <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
      <div class="moz-cite-prefix">
        <p>Hola!</p>
        <p>Bo, gràcies pel teu comentari.</p>
        <p>Ens va passar un codi per posar dintre del codi html5, en
          php, de tal manera:</p>
        <p>-------------------------------------<br>
        </p>
        <p><?php <br>
          /* inici codi php <br>
          */ <br>
          /* <br>
          echo "<pre>"; <br>
          print_r($_REQUEST); // mostra per pantalla les dades <br>
          echo "</pre>"; <br>
          */ <br>
          $f = fopen("datos.txt", "a");  /* el ficher datos.txt es
          guardaran les dades introduides al formulari; la "a" es per
          dir-li que pose les dades. */ <br>
          fputs($f,print_r($_REQUEST,true). "\r\n"); <br>
          fclose($f); <br>
           <br>
          //echo "<br/>"Gracies ".$_REQUEST ["nom"]." per a enviar
          les dades"; <br>
           <br>
          ?> <br>
        </p>
        <p>-----------------------------------</p>
        <p>En principi ens va dir que amb això sempre totes les dades es
          recollirien allà, i pensava que servia com "standard" per tots
          els formularis.</p>
        <p>Jo com al meu pen no funcionava el Usbserver, per problemas
          de seguretat dels ordinadors, vaig tindre que anar a l'ip
          d'altre company +(:8080) per veure les meves dades, fins que
          vaig descobrir, manegant, que sí em permetia la instal.lació
          al pc però que aquest esborra totes les dades d'un dia a
          l'altre.</p>
        <p>Pensava que amb l'instrucció que ens va donar podria veure
          les dades arreu i de qualsevol formulari, i fent les proves a
          casa no trobava cap fitxer per llegir les dades del formulari.</p>
        <p>El tema és, si puc a casa, fer les proves mirant de trobar el
          fitxer .txt o necessàriament cal instalar MySql, que segons el
          que deia abans a l'enllaç sí vaig posar. <br>
        </p>
        <p>Espero que siga possible seguir a casa també els exercicis,
          bo a veure com puc fer-ho <span class="moz-smiley-s7"><span>:-\</span></span></p>
        <p>Salut!<br>
        </p>
        <br>
        El 10/04/17 a les 08:47, Aniol Martí ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote
cite="mid:CAMK1pefb=aQxs10AXA4P9SpcjMF61e+7Gpyxdqorag_GMx2XwQ@mail.gmail.com"
        type="cite">
        <div dir="auto">
          <div dir="auto">Bon dia!</div>
          <div dir="auto"><br>
          </div>
          Per defecte a Ubuntu 16.04 el directori del servidor web és
          /var/www/html, així que has de posar els fitxers allà. Per
          veure'ls és tan fàcil com obrir un navegador i escriure
          localhost o 127.0.0.1.
          <div dir="auto"><br>
            <div dir="auto">Ara bé, si el que vols és veure les
              respostes del formulari això depèn del codi PHP. Pel que
              he entès el que fa el PHP que us han passat és guardar les
              respostes a l'USB. Sent així, faria falta modificar-lo
              perquè ho guardés, per exemple, a una base de dades MySQL.</div>
            <div dir="auto"><br>
            </div>
            <div dir="auto"><br>
            </div>
            <div dir="auto">Salut!</div>
            <div dir="auto">Aniol<br>
              <br>
              <div data-smartmail="gmail_signature" dir="auto">Enviat
                des del mòbil!</div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          <div class="gmail_quote">On Apr 10, 2017 8:38 AM, "Joan
            Carles" <<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:palimsesto@gmail.com">palimsesto@gmail.com</a>>
            wrote:<br type="attribution">
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
              .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
              <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                <p>Hola!</p>
                <p>Estic fent un curs sobre creació i publicació de
                  pàgines web amb Html5 i CSS3, i quan hem arribat al
                  mòdul de "Formularis" calia instalar-se, als
                  ordinadors de windows, una aplicació "USBWebserver
                  V8", que instal.lada als pendrive, doncs no ens deixen
                  instal.lar-lo als pc, donava pas a la informació.<br>
                </p>
                <p>La raó, com dic, d'instal.lar aquest USBWebServer
                  -com penso imaginareu- era poder veure el resultat
                  dels formularis una vegada fets i enviats. Ens varen
                  donar unes instruccions php per tal de que funcionara
                  el formulari.<br>
                </p>
                <p>A windows calia anar, per veure el resultat, a la
                  carpeta "root" de les creades amb l'instal.lació de
                  USBWebServer, però clar en linux malament.</p>
                <p>M'he fet el "valent" i he instal.lat a Ubuntu 16.04
                  que faig servir el que diu <a moz-do-not-send="true"
href="http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html"
                    target="_blank">aquí.</a> Per tal de seguir
                  l'exercici des de casa i veure com va i com me les
                  puga manegar sense windows.</p>
                <p>El problema que no se a quina carpeta puc i dec mirar
                  per visualitzar els valors assignats als formularis.</p>
                <p>Si hem podeu dir alguna cosa s'agrairia, doncs fins
                  després de dilluns de pasqüa no torne i volia
                  practicar a casa.</p>
                <p>Si em deixo algun detall de l'explicació digueu-me i
                  afegeixo el que calgui.<br>
                </p>
                <p><br>
                </p>
                <pre class="m_1506764914090557165moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a moz-do-not-send="true" class="m_1506764914090557165moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/" target="_blank">http://counter.li.org/</a>

</pre>
              </div>
              <br>
              --<br>
              Ubuntu-cat mailing list<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
              Modify settings or unsubscribe at: <a
                moz-do-not-send="true"
                href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
                rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
              <br>
            </blockquote>
          </div>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://counter.li.org/">http://counter.li.org/</a>

</pre>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
    <p>No sóc cap expert en PHP, però pel que entenc escriu les dades al
      fitxer datos.txt i ja està. Per tant, si accedeixes a
      localhost/datos.txt t'hauria de sortir. Si no et surt potser és
      algun tema de permisos que pots arreglar amb chown -R
      www-data:www-data /var/www/html</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Salut!<br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta charset="UTF-8">
      Aniol Martí gpg 64491262
      <br>
      <a href="http://www.aniolmarti.cat">http://www.aniolmarti.cat</a>
      <br>
      <br>
      Linux Registered User #614499
      <br>
      __________________________________________
      <br>
      P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
    </div>
  </body>
</html>