<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p><font size="-1">Al final som 3 ponents per aquesta xerrada, podeu
        afegir també el Marc Pascual?</font></p>
    <p><font size="-1">Finals d'abril us passaré una breu descripció de
        la xerrada per la difusió. <br>
      </font></p>
    <p><font size="-1">Merci! </font><br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 07/04/17 11:38, Rafael Carreras
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CADMJXnjwiTMiEVF8dNQeXo-86rz_YhN3qF5mk470rzYMmz8Mgg@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Fet, moltes gràcies.<br>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">El dia 7 d’abril de 2017 a les 11:30,
          Martina Mayrhofer <span dir="ltr"><<a
              moz-do-not-send="true"
              href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" target="_blank">martina.mayrhofer@elteb.org</a>></span>
          ha escrit:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
              <p><font size="-1">el segon, xerrada sobre "com organitzar
                  tallers de coding amb scratch per nens" amb Pep
                  Oliveras i Martina Mayrhofer <br>
                </font></p>
              <p><font size="-1">fins ara<br>
                  martina <br>
                </font></p>
              <div>
                <div class="h5"> <br>
                  <div class="m_4728987817782167098moz-cite-prefix">On
                    07/04/17 11:27, Rafael Carreras wrote:<br>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div>
                  <div class="h5">
                    <div dir="ltr">
                      <div>Llavors és un taller o una xerrada per
                        organitzar tallers?<br>
                      </div>
                      Millor que em diguis tu el títol. :-)<br>
                    </div>
                    <div class="gmail_extra"><br>
                      <div class="gmail_quote">El dia 7 d’abril de 2017
                        a les 11:17, Martina Mayrhofer <span dir="ltr"><<a
                            moz-do-not-send="true"
                            href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org"
                            target="_blank">martina.mayrhofer@elteb.org</a>></span>
                        ha escrit:<br>
                        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0
                          0 0 .8ex;border-left:1px #ccc
                          solid;padding-left:1ex">
                          <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                            <p><font size="-1">Genial, compartiré el
                                taller amb el Pep Oliveras, el podeu
                                afegir al programa? <br>
                              </font></p>
                            <p><font size="-1">Fins aviat<span
                                  class="m_4728987817782167098HOEnZb"><font
                                    color="#888888"><br>
                                    martina <br>
                                  </font></span></font></p>
                            <div>
                              <div class="m_4728987817782167098h5">
                                <div
                                  class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178moz-cite-prefix">On
                                  07/04/17 11:15, Miquel Adroer wrote:<br>
                                </div>
                                <blockquote type="cite">
                                  <div dir="auto">Bon dia. 
                                    <div dir="auto">Al següent enllaç hi
                                      trobaràs la graella d'activitat on
                                      podràs veure la disponibilitat
                                      horària :</div>
                                    <div dir="auto"><a
                                        moz-do-not-send="true"
                                        href="https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/ZestyZapus"
                                        target="_blank">https://wiki.ubuntu.com/Catala<wbr>nTeam/Activitats/ZestyZapus</a><br>
                                    </div>
                                  </div>
                                  <div class="gmail_extra"><br>
                                    <div class="gmail_quote">El 7 abr.
                                      2017 10:58 AM, "Martina Mayrhofer"
                                      <<a moz-do-not-send="true"
                                        href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org"
                                        target="_blank">martina.mayrhofer@elteb.org</a>>
                                      escribió:<br type="attribution">
                                      <blockquote class="gmail_quote"
                                        style="margin:0 0 0
                                        .8ex;border-left:1px #ccc
                                        solid;padding-left:1ex">
                                        <div bgcolor="#FFFFFF"
                                          text="#000000">
                                          <p><font size="-1">Hola,</font></p>
                                          <p><font size="-1">Seria
                                              possible fer aquest
                                              xerrada pel matí, sobre
                                              les 12:00h, pensàvem en 1
                                              o màxim 1,5 hores, quina
                                              durada tenen les xerrades
                                              habitualment? <br>
                                            </font></p>
                                          <p><font size="-1">Fins ara<br>
                                              martina </font><br>
                                          </p>
                                          <br>
                                          <div
class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178m_-8620759547723509103moz-cite-prefix">On
                                            06/04/17 16:18, Martina
                                            Mayrhofer wrote:<br>
                                          </div>
                                          <blockquote type="cite"> On
                                            06/04/17 16:10, Rafael
                                            Carreras wrote:<br>
                                            <blockquote type="cite">
                                              <div dir="ltr">El dia 6
                                                d’abril de 2017 a les
                                                15:52, Martina Mayrhofer
                                                <span dir="ltr"><<a
                                                    moz-do-not-send="true"
href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" target="_blank">martina.mayrhofer@elteb.org</a>></span>
                                                ha escrit:<br>
                                                <div class="gmail_extra">
                                                  <div
                                                    class="gmail_quote">
                                                    <blockquote
                                                      class="gmail_quote"
                                                      style="margin:0 0
                                                      0
                                                      .8ex;border-left:1px
                                                      #ccc
                                                      solid;padding-left:1ex">
                                                      <div
                                                        bgcolor="#FFFFFF"
                                                        text="#000000">
                                                        <p><font
                                                          size="-1">Pensava
                                                          en un taller
                                                          sobre com
                                                          organitzar i
                                                          implementar un
                                                          taller de
                                                          coding per
                                                          kids, un repàs
                                                          ràpid dels
                                                          requeriments
                                                          legals per
                                                          treballar amb 
                                                          menors i també
                                                          per
                                                          voluntariat, i
                                                          una breu
                                                          introducció a
                                                          Scratch, i els
tutorials/projectes que ofereix Code Club (veure <a
                                                          moz-do-not-send="true"
class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178m_-8620759547723509103m_-8294394663663664557moz-txt-link-abbreviated"
href="http://www.codeclubcat.org" target="_blank">www.codeclubcat.org</a>
                                                          i <a
                                                          moz-do-not-send="true"
class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178m_-8620759547723509103m_-8294394663663664557moz-txt-link-abbreviated"
href="http://www.codeclubworld.org" target="_blank">www.codeclubworld.org</a>).
                                                          <br>
                                                          </font></p>
                                                        <p><font
                                                          size="-1">Com
                                                          ho veieu?
                                                          Penseu que
                                                          això
                                                          encaixaria amb
                                                          la festa i
                                                          podria ser
                                                          interessant
                                                          per als
                                                          participants?
                                                          </font></p>
                                                      </div>
                                                    </blockquote>
                                                    <div>A mi em sembla
                                                      perfecte, el que
                                                      no sé és si
                                                      interessarà els
                                                      assistents o no,
                                                      mai no sabem quina
                                                      mena de gent
                                                      vindrà, potser ve
                                                      més gent perquè hi
                                                      ha aquesta
                                                      presentació.<br>
                                                    </div>
                                                    <div>Que
                                                      prefereixes, al
                                                      matí o a la tarda?
                                                      :-)<br>
                                                    </div>
                                                  </div>
                                                </div>
                                              </div>
                                            </blockquote>
                                            Genial ... farem difusió de
                                            la festa com sempre, ja
                                            veurem la gent que ve! <br>
                                            Demà et confirmo si millor
                                            matí o tarda, miro de
                                            quadrar agendes amb una
                                            companya de projecte! <br>
                                            <br>
                                            Fins aviat<br>
                                            Martina <br>
                                            <blockquote type="cite">
                                              <div dir="ltr">
                                                <div class="gmail_extra">
                                                  <div
                                                    class="gmail_quote">
                                                    <div>
                                                      <div
                                                        bgcolor="#FFFFFF"
                                                        text="#000000">
                                                        <p>-- <br>
                                                        </p>
                                                      </div>
                                                    </div>
                                                  </div>
                                                  <div
class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178m_-8620759547723509103gmail_signature"
data-smartmail="gmail_signature">Rafael Carreras Guillén | <a
                                                      moz-do-not-send="true"
href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a> 2C1AF9C5<br>
                                                    <a
                                                      moz-do-not-send="true"
href="http://rcarreras.caliu.cat" target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
                                                </div>
                                              </div>
                                              <br>
                                              <fieldset
class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178m_-8620759547723509103mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                                              <br>
                                            </blockquote>
                                            <br>
                                            <div
class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178m_-8620759547723509103moz-signature">--
                                              <br>
                                              <table vlink="#20465d"
                                                alink="#20465d"
                                                style="color:#7f7f7f;font-family:sans-serif;text-align:left;width:100%"
                                                border="0"
                                                cellpadding="0"
                                                cellspacing="0">
                                                <tbody>
                                                  <tr>
                                                    <td
                                                      style="border:medium
                                                      none;padding:0px
                                                      10px 0px
                                                      0px;width:85px;vertical-align:top;text-decoration:none"
                                                      width="160"><a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="http://elteb.org" title="elteb.org" style="border:medium
                                                        none;text-decoration:none"
                                                        target="_blank"><img
moz-do-not-send="true" style="border:0px solid;width:100px;height:62px"
                                                          title="Logo el
                                                          Teb" alt="Logo
                                                          el Teb"></a></td>
                                                    <td
                                                      style="padding:0px;vertical-align:top">
                                                      <p
                                                        style="color:#000"><small><em>Martina
                                                          Mayrhofer</em></small></p>
                                                      <small> <a
                                                          moz-do-not-send="true"
href="http://elteb.org" style="border:medium
                                                          none;color:#45879d;font-weight:bold;text-decoration:none"
target="_blank"><span style="color:#45879d">Associació per a Joves TEB</span></a>
                                                        <br>
                                                      </small>
                                                      <address><small><abbr
                                                          title="carrer"
                                                          lang="ca">C.</abbr>
                                                          Dels Salvador,
                                                          6, baixos<br>
                                                          08001
                                                          Barcelona<br>
                                                          <abbr
                                                          title="telèfon"
                                                          lang="ca">Tel.</abbr>
                                                          (00 34) 93 442
                                                          58 67<br>
                                                          <a
                                                          moz-do-not-send="true"
vlink="#20465d" alink="#20465d"
                                                          style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" title="Enviar un correu
                                                          electrònic a
                                                          Martina
                                                          Mayrhofer"
                                                          target="_blank"
                                                          lang="ca"><span
style="color:#45879d">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                                                          <br>
                                                        </small> </address>
                                                      <small
                                                        style="font-size:8pt;background:transparent
                                                        none repeat
                                                        scroll
                                                        0%;color:#7f7f7f">
                                                        <p><a
                                                          moz-do-not-send="true"
vlink="#20465d" alink="#20465d"
                                                          style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/" title="Avís
                                                          legal i
                                                          clàusules
                                                          LOPD/LSSICE"
                                                          target="_blank"><span
style="color:#45879d">Avís legal i clàusules LOPD/LSSICE</span></a></p>
                                                        <p>Abans
                                                          d'imprimir
                                                          aquest
                                                          missatge
                                                          electrònic
                                                          penseu en el
                                                          medi ambient!</p>
                                                      </small> </td>
                                                  </tr>
                                                </tbody>
                                              </table>
                                            </div>
                                            <br>
                                            <fieldset
class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178m_-8620759547723509103mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                                            <br>
                                          </blockquote>
                                          <br>
                                          <div
class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178m_-8620759547723509103moz-signature">--
                                            <br>
                                            <table vlink="#20465d"
                                              alink="#20465d"
                                              style="color:#7f7f7f;font-family:sans-serif;text-align:left;width:100%"
                                              border="0" cellpadding="0"
                                              cellspacing="0">
                                              <tbody>
                                                <tr>
                                                  <td
                                                    style="border:medium
                                                    none;padding:0px
                                                    10px 0px
                                                    0px;width:85px;vertical-align:top;text-decoration:none"
                                                    width="160"><a
                                                      moz-do-not-send="true"
href="http://elteb.org" title="elteb.org" style="border:medium
                                                      none;text-decoration:none"
                                                      target="_blank"><img
moz-do-not-send="true" style="border:0px solid;width:100px;height:62px"
                                                        title="Logo el
                                                        Teb" alt="Logo
                                                        el Teb"></a></td>
                                                  <td
                                                    style="padding:0px;vertical-align:top">
                                                    <p
                                                      style="color:#000"><small><em>Martina
                                                          Mayrhofer</em></small></p>
                                                    <small> <a
                                                        moz-do-not-send="true"
href="http://elteb.org" style="border:medium
                                                        none;color:#45879d;font-weight:bold;text-decoration:none"
                                                        target="_blank"><span
style="color:#45879d">Associació per a Joves TEB</span></a> <br>
                                                    </small>
                                                    <address><small><abbr
                                                          title="carrer"
                                                          lang="ca">C.</abbr>
                                                        Dels Salvador,
                                                        6, baixos<br>
                                                        08001 Barcelona<br>
                                                        <abbr
                                                          title="telèfon"
                                                          lang="ca">Tel.</abbr>
                                                        (00 34) 93 442
                                                        58 67<br>
                                                        <a
                                                          moz-do-not-send="true"
vlink="#20465d" alink="#20465d"
                                                          style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" title="Enviar un correu
                                                          electrònic a
                                                          Martina
                                                          Mayrhofer"
                                                          target="_blank"
                                                          lang="ca"><span
style="color:#45879d">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                                                        <br>
                                                      </small> </address>
                                                    <small
                                                      style="font-size:8pt;background:transparent
                                                      none repeat scroll
                                                      0%;color:#7f7f7f">
                                                      <p><a
                                                          moz-do-not-send="true"
vlink="#20465d" alink="#20465d"
                                                          style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/" title="Avís
                                                          legal i
                                                          clàusules
                                                          LOPD/LSSICE"
                                                          target="_blank"><span
style="color:#45879d">Avís legal i clàusules LOPD/LSSICE</span></a></p>
                                                      <p>Abans
                                                        d'imprimir
                                                        aquest missatge
                                                        electrònic
                                                        penseu en el
                                                        medi ambient!</p>
                                                    </small> </td>
                                                </tr>
                                              </tbody>
                                            </table>
                                          </div>
                                        </div>
                                        <br>
                                        --<br>
                                        Ubuntu-cat mailing list<br>
                                        <a moz-do-not-send="true"
                                          href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com"
                                          target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                                        Modify settings or unsubscribe
                                        at: <a moz-do-not-send="true"
                                          href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
                                          rel="noreferrer"
                                          target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
                                        <br>
                                      </blockquote>
                                    </div>
                                  </div>
                                  <br>
                                  <fieldset
                                    class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                                  <br>
                                </blockquote>
                                <br>
                                <div
                                  class="m_4728987817782167098m_7702126145571677178moz-signature">--
                                  <br>
                                  <table vlink="#20465d" alink="#20465d"
style="color:#7f7f7f;font-family:sans-serif;text-align:left;width:100%"
                                    border="0" cellpadding="0"
                                    cellspacing="0">
                                    <tbody>
                                      <tr>
                                        <td style="border:medium
                                          none;padding:0px 10px 0px
                                          0px;width:85px;vertical-align:top;text-decoration:none"
                                          width="160"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://elteb.org"
                                            title="elteb.org"
                                            style="border:medium
                                            none;text-decoration:none"
                                            target="_blank"><img
                                              moz-do-not-send="true"
                                              style="border:0px
                                              solid;width:100px;height:62px"
                                              title="Logo el Teb"
                                              alt="Logo el Teb"></a></td>
                                        <td
                                          style="padding:0px;vertical-align:top">
                                          <p style="color:#000"><small><em>Martina
                                                Mayrhofer</em></small></p>
                                          <small> <a
                                              moz-do-not-send="true"
                                              href="http://elteb.org"
                                              style="border:medium
                                              none;color:#45879d;font-weight:bold;text-decoration:none"
                                              target="_blank"><span
                                                style="color:#45879d">Associació
                                                per a Joves TEB</span></a>
                                            <br>
                                          </small>
                                          <address><small><abbr
                                                title="carrer" lang="ca">C.</abbr>
                                              Dels Salvador, 6, baixos<br>
                                              08001 Barcelona<br>
                                              <abbr title="telèfon"
                                                lang="ca">Tel.</abbr>
                                              (00 34) 93 442 58 67<br>
                                              <a moz-do-not-send="true"
                                                vlink="#20465d"
                                                alink="#20465d"
                                                style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" title="Enviar un correu
                                                electrònic a Martina
                                                Mayrhofer"
                                                target="_blank"
                                                lang="ca"><span
                                                  style="color:#45879d">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                                              <br>
                                            </small> </address>
                                          <small
                                            style="font-size:8pt;background:transparent
                                            none repeat scroll
                                            0%;color:#7f7f7f">
                                            <p><a moz-do-not-send="true"
                                                vlink="#20465d"
                                                alink="#20465d"
                                                style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/" title="Avís
                                                legal i clàusules
                                                LOPD/LSSICE"
                                                target="_blank"><span
                                                  style="color:#45879d">Avís
                                                  legal i clàusules
                                                  LOPD/LSSICE</span></a></p>
                                            <p>Abans d'imprimir aquest
                                              missatge electrònic penseu
                                              en el medi ambient!</p>
                                          </small> </td>
                                      </tr>
                                    </tbody>
                                  </table>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                          <br>
                          --<br>
                          Ubuntu-cat mailing list<br>
                          <a moz-do-not-send="true"
                            href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com"
                            target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                          Modify settings or unsubscribe at: <a
                            moz-do-not-send="true"
                            href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
                            rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
                          <br>
                        </blockquote>
                      </div>
                      <br>
                      <br clear="all">
                      <br>
                      -- <br>
                      <div class="m_4728987817782167098gmail_signature"
                        data-smartmail="gmail_signature">Rafael Carreras
                        Guillén | <a moz-do-not-send="true"
                          href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a>
                        2C1AF9C5<br>
                        <a moz-do-not-send="true"
                          href="http://rcarreras.caliu.cat"
                          target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
                    </div>
                    <br>
                    <fieldset
                      class="m_4728987817782167098mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                    <br>
                  </div>
                </div>
                <pre>N �n�r����)em�h�yhiם�w^��</pre>
              </blockquote>
              <span class=""> <br>
                <div class="m_4728987817782167098moz-signature">-- <br>
                  <table vlink="#20465d" alink="#20465d"
                    style="color:#7f7f7f;font-family:sans-serif;text-align:left;width:100%"
                    border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tbody>
                      <tr>
                        <td style="border:medium none;padding:0px 10px
                          0px
                          0px;width:85px;vertical-align:top;text-decoration:none"
                          width="160"><a moz-do-not-send="true"
                            href="http://elteb.org" title="elteb.org"
                            style="border:medium
                            none;text-decoration:none" target="_blank"><img
                              moz-do-not-send="true" style="border:0px
                              solid;width:100px;height:62px" title="Logo
                              el Teb"
src="imap://martina%2Emayrhofer%40elteb%2Eorg@mail.elteb.org:143/fetch%3EUID%3E/INBOX/2_Projectes/CodeClub%3E182?header=quotebody/;section=1.2?part=1.1.2&filename=logo-elteb-100x-62.png"
                              alt="Logo el Teb"></a></td>
                        <td style="padding:0px;vertical-align:top">
                          <p style="color:#000"><small><em>Martina
                                Mayrhofer</em></small></p>
                          <small> <a moz-do-not-send="true"
                              href="http://elteb.org"
                              style="border:medium
                              none;color:#45879d;font-weight:bold;text-decoration:none"
                              target="_blank"><span
                                style="color:#45879d">Associació per a
                                Joves TEB</span></a> <br>
                          </small>
                          <address><small><abbr title="carrer" lang="ca">C.</abbr>
                              Dels Salvador, 6, baixos<br>
                              08001 Barcelona<br>
                              <abbr title="telèfon" lang="ca">Tel.</abbr>
                              (00 34) 93 442 58 67<br>
                              <a moz-do-not-send="true" vlink="#20465d"
                                alink="#20465d"
                                style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" title="Enviar un correu
                                electrònic a Martina Mayrhofer"
                                target="_blank" lang="ca"><span
                                  style="color:#45879d">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                              <br>
                            </small> </address>
                          <small
                            style="font-size:8pt;background:transparent
                            none repeat scroll 0%;color:#7f7f7f">
                            <p><a moz-do-not-send="true" vlink="#20465d"
                                alink="#20465d"
                                style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/" title="Avís
                                legal i clàusules LOPD/LSSICE"
                                target="_blank"><span
                                  style="color:#45879d">Avís legal i
                                  clàusules LOPD/LSSICE</span></a></p>
                            <p>Abans d'imprimir aquest missatge
                              electrònic penseu en el medi ambient!</p>
                          </small> </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                  </table>
                </div>
              </span></div>
            <br>
            --<br>
            Ubuntu-cat mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
            Modify settings or unsubscribe at: <a
              moz-do-not-send="true"
              href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
              rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
            <br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <br clear="all">
        <br>
        -- <br>
        <div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Rafael
          Carreras Guillén | <a moz-do-not-send="true"
            href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a> 2C1AF9C5<br>
          <a moz-do-not-send="true" href="http://rcarreras.caliu.cat"
            target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">N�n�r����)em�h�yhiם�w^��</pre>
    </blockquote>
    <br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <style>
        body{font-family:sans-serif; color:#222;} 
        a{color:#45879d;} 
        a:hover{color:#20465d;} 
        a:visited{color:A#20465d;} 
</style>
      <table vlink="#20465d" alink="#20465d" style="color:#7F7F7F;
        font-family:sans-serif; text-align: left; width: 100%;"
        border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <td style="border: medium none ; padding: 0px 10px 0px 0px;
              width: 85px; vertical-align: top; text-decoration: none;"
              width="160"><a href="http://elteb.org" title="elteb.org"
                style="border: medium none ; text-decoration: none;"><img
                  style="border: 0px solid ; width: 100px; height:
                  62px;" title="Logo el Teb"
                  src="cid:part40.BD177E21.7F0AE30E@elteb.org" alt="Logo
                  el Teb"></a></td>
            <td style="padding: 0px; vertical-align: top;">
              <p style="color:#000;"><small><em>Martina Mayrhofer</em></small></p>
              <small> <a moz-do-not-send="true" href="http://elteb.org"
                  style="border: medium none; color: #45879d;
                  font-weight: bold; text-decoration: none;"><span
                    style="color:#45879d;">Associació per a Joves TEB</span></a>
                <br>
              </small>
              <address><small><abbr title="carrer" lang="ca">C.</abbr>
                  Dels Salvador, 6, baixos<br>
                  08001 Barcelona<br>
                  <abbr title="telèfon" lang="ca">Tel.</abbr> (00 34) 93
                  442 58 67<br>
                  <a vlink="#20465d" alink="#20465d" style="color:
                    #45879d; text-decoration:none;"
                    moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org"
                    title="Enviar un correu electrònic a Martina
                    Mayrhofer" lang="ca"><span style="color:#45879d;">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                  <br>
                </small> </address>
              <small style="font-size: 8pt; background: transparent none
                repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial;
                -moz-background-origin: -moz-initial;
                -moz-background-inline-policy: -moz-initial;
                color:#7F7F7F;">
                <p><a vlink="#20465d" alink="#20465d" style="color:
                    #45879d; text-decoration:none;"
                    href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/"
                    title="Avís legal i clàusules LOPD/LSSICE"><span
                      style="color:#45879d;">Avís legal i clàusules
                      LOPD/LSSICE</span></a></p>
                <p>Abans d'imprimir aquest missatge electrònic penseu en
                  el medi ambient!</p>
              </small> </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </body>
</html>