<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p><font size="-1">el segon, xerrada sobre "com organitzar tallers
        de coding amb scratch per nens" amb Pep Oliveras i Martina Mayrhofer
        <br>
      </font></p>
    <p><font size="-1">fins ara<br>
        martina <br>
      </font></p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 07/04/17 11:27, Rafael Carreras
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CADMJXnhHh+4yGYg8JHqX23nbHR1xgyoV_yd=ET++K_qcNiec2Q@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>Llavors és un taller o una xerrada per organitzar tallers?<br>
        </div>
        Millor que em diguis tu el títol. :-)<br>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">El dia 7 d’abril de 2017 a les 11:17,
          Martina Mayrhofer <span dir="ltr"><<a
              moz-do-not-send="true"
              href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" target="_blank">martina.mayrhofer@elteb.org</a>></span>
          ha escrit:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
              <p><font size="-1">Genial, compartiré el taller amb el Pep
                  Oliveras, el podeu afegir al programa? <br>
                </font></p>
              <p><font size="-1">Fins aviat<span class="HOEnZb"><font
                      color="#888888"><br>
                      martina <br>
                    </font></span></font></p>
              <div>
                <div class="h5">
                  <div class="m_7702126145571677178moz-cite-prefix">On
                    07/04/17 11:15, Miquel Adroer wrote:<br>
                  </div>
                  <blockquote type="cite">
                    <div dir="auto">Bon dia. 
                      <div dir="auto">Al següent enllaç hi trobaràs la
                        graella d'activitat on podràs veure la
                        disponibilitat horària :</div>
                      <div dir="auto"><a moz-do-not-send="true"
                          href="https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/ZestyZapus"
                          target="_blank">https://wiki.ubuntu.com/<wbr>CatalanTeam/Activitats/<wbr>ZestyZapus</a><br>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="gmail_extra"><br>
                      <div class="gmail_quote">El 7 abr. 2017 10:58 AM,
                        "Martina Mayrhofer" <<a
                          moz-do-not-send="true"
                          href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org"
                          target="_blank">martina.mayrhofer@elteb.org</a>>
                        escribió:<br type="attribution">
                        <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0
                          0 0 .8ex;border-left:1px #ccc
                          solid;padding-left:1ex">
                          <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                            <p><font size="-1">Hola,</font></p>
                            <p><font size="-1">Seria possible fer aquest
                                xerrada pel matí, sobre les 12:00h,
                                pensàvem en 1 o màxim 1,5 hores, quina
                                durada tenen les xerrades habitualment?
                                <br>
                              </font></p>
                            <p><font size="-1">Fins ara<br>
                                martina </font><br>
                            </p>
                            <br>
                            <div
                              class="m_7702126145571677178m_-8620759547723509103moz-cite-prefix">On
                              06/04/17 16:18, Martina Mayrhofer wrote:<br>
                            </div>
                            <blockquote type="cite"> On 06/04/17 16:10,
                              Rafael Carreras wrote:<br>
                              <blockquote type="cite">
                                <div dir="ltr">El dia 6 d’abril de 2017
                                  a les 15:52, Martina Mayrhofer <span
                                    dir="ltr"><<a
                                      moz-do-not-send="true"
                                      href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org"
                                      target="_blank">martina.mayrhofer@elteb.org</a>></span>
                                  ha escrit:<br>
                                  <div class="gmail_extra">
                                    <div class="gmail_quote">
                                      <blockquote class="gmail_quote"
                                        style="margin:0 0 0
                                        .8ex;border-left:1px #ccc
                                        solid;padding-left:1ex">
                                        <div bgcolor="#FFFFFF"
                                          text="#000000">
                                          <p><font size="-1">Pensava en
                                              un taller sobre com
                                              organitzar i implementar
                                              un taller de coding per
                                              kids, un repàs ràpid dels
                                              requeriments legals per
                                              treballar amb  menors i
                                              també per voluntariat, i
                                              una breu introducció a
                                              Scratch, i els
                                              tutorials/projectes que
                                              ofereix Code Club (veure <a
                                                moz-do-not-send="true"
class="m_7702126145571677178m_-8620759547723509103m_-8294394663663664557moz-txt-link-abbreviated"
href="http://www.codeclubcat.org" target="_blank">www.codeclubcat.org</a>
                                              i <a
                                                moz-do-not-send="true"
class="m_7702126145571677178m_-8620759547723509103m_-8294394663663664557moz-txt-link-abbreviated"
href="http://www.codeclubworld.org" target="_blank">www.codeclubworld.org</a>).
                                              <br>
                                            </font></p>
                                          <p><font size="-1">Com ho
                                              veieu? Penseu que això
                                              encaixaria amb la festa i
                                              podria ser interessant per
                                              als participants? </font></p>
                                        </div>
                                      </blockquote>
                                      <div>A mi em sembla perfecte, el
                                        que no sé és si interessarà els
                                        assistents o no, mai no sabem
                                        quina mena de gent vindrà,
                                        potser ve més gent perquè hi ha
                                        aquesta presentació.<br>
                                      </div>
                                      <div>Que prefereixes, al matí o a
                                        la tarda? :-)<br>
                                      </div>
                                    </div>
                                  </div>
                                </div>
                              </blockquote>
                              Genial ... farem difusió de la festa com
                              sempre, ja veurem la gent que ve! <br>
                              Demà et confirmo si millor matí o tarda,
                              miro de quadrar agendes amb una companya
                              de projecte! <br>
                              <br>
                              Fins aviat<br>
                              Martina <br>
                              <blockquote type="cite">
                                <div dir="ltr">
                                  <div class="gmail_extra">
                                    <div class="gmail_quote">
                                      <div>
                                        <div bgcolor="#FFFFFF"
                                          text="#000000">
                                          <p>-- <br>
                                          </p>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </div>
                                    <div
                                      class="m_7702126145571677178m_-8620759547723509103gmail_signature"
                                      data-smartmail="gmail_signature">Rafael
                                      Carreras Guillén | <a
                                        moz-do-not-send="true"
                                        href="http://gpg.id"
                                        target="_blank">gpg.id</a>
                                      2C1AF9C5<br>
                                      <a moz-do-not-send="true"
                                        href="http://rcarreras.caliu.cat"
                                        target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
                                  </div>
                                </div>
                                <br>
                                <fieldset
                                  class="m_7702126145571677178m_-8620759547723509103mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                                <br>
                              </blockquote>
                              <br>
                              <div
                                class="m_7702126145571677178m_-8620759547723509103moz-signature">--
                                <br>
                                <table vlink="#20465d" alink="#20465d"
                                  style="color:#7f7f7f;font-family:sans-serif;text-align:left;width:100%"
                                  border="0" cellpadding="0"
                                  cellspacing="0">
                                  <tbody>
                                    <tr>
                                      <td style="border:medium
                                        none;padding:0px 10px 0px
                                        0px;width:85px;vertical-align:top;text-decoration:none"
                                        width="160"><a
                                          moz-do-not-send="true"
                                          href="http://elteb.org"
                                          title="elteb.org"
                                          style="border:medium
                                          none;text-decoration:none"
                                          target="_blank"><img
                                            moz-do-not-send="true"
                                            style="border:0px
                                            solid;width:100px;height:62px"
                                            title="Logo el Teb"
src="imap://martina%2Emayrhofer%40elteb%2Eorg@mail.elteb.org:143/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1001619?header=quotebody/;section=1.4?part=1.1.4"
                                            alt="Logo el Teb"></a></td>
                                      <td
                                        style="padding:0px;vertical-align:top">
                                        <p style="color:#000"><small><em>Martina
                                              Mayrhofer</em></small></p>
                                        <small> <a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://elteb.org"
                                            style="border:medium
                                            none;color:#45879d;font-weight:bold;text-decoration:none"
                                            target="_blank"><span
                                              style="color:#45879d">Associació
                                              per a Joves TEB</span></a>
                                          <br>
                                        </small>
                                        <address><small><abbr
                                              title="carrer" lang="ca">C.</abbr>
                                            Dels Salvador, 6, baixos<br>
                                            08001 Barcelona<br>
                                            <abbr title="telèfon"
                                              lang="ca">Tel.</abbr> (00
                                            34) 93 442 58 67<br>
                                            <a moz-do-not-send="true"
                                              vlink="#20465d"
                                              alink="#20465d"
                                              style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" title="Enviar un correu
                                              electrònic a Martina
                                              Mayrhofer" target="_blank"
                                              lang="ca"><span
                                                style="color:#45879d">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                                            <br>
                                          </small> </address>
                                        <small
                                          style="font-size:8pt;background:transparent
                                          none repeat scroll
                                          0%;color:#7f7f7f">
                                          <p><a moz-do-not-send="true"
                                              vlink="#20465d"
                                              alink="#20465d"
                                              style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/" title="Avís
                                              legal i clàusules
                                              LOPD/LSSICE"
                                              target="_blank"><span
                                                style="color:#45879d">Avís
                                                legal i clàusules
                                                LOPD/LSSICE</span></a></p>
                                          <p>Abans d'imprimir aquest
                                            missatge electrònic penseu
                                            en el medi ambient!</p>
                                        </small> </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>
                                </table>
                              </div>
                              <br>
                              <fieldset
                                class="m_7702126145571677178m_-8620759547723509103mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                              <br>
                            </blockquote>
                            <br>
                            <div
                              class="m_7702126145571677178m_-8620759547723509103moz-signature">--
                              <br>
                              <table vlink="#20465d" alink="#20465d"
                                style="color:#7f7f7f;font-family:sans-serif;text-align:left;width:100%"
                                border="0" cellpadding="0"
                                cellspacing="0">
                                <tbody>
                                  <tr>
                                    <td style="border:medium
                                      none;padding:0px 10px 0px
                                      0px;width:85px;vertical-align:top;text-decoration:none"
                                      width="160"><a
                                        moz-do-not-send="true"
                                        href="http://elteb.org"
                                        title="elteb.org"
                                        style="border:medium
                                        none;text-decoration:none"
                                        target="_blank"><img
                                          moz-do-not-send="true"
                                          style="border:0px
                                          solid;width:100px;height:62px"
                                          title="Logo el Teb"
src="imap://martina%2Emayrhofer%40elteb%2Eorg@mail.elteb.org:143/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1001619?header=quotebody/;section=1.3?part=1.1.3"
                                          alt="Logo el Teb"></a></td>
                                    <td
                                      style="padding:0px;vertical-align:top">
                                      <p style="color:#000"><small><em>Martina
                                            Mayrhofer</em></small></p>
                                      <small> <a moz-do-not-send="true"
                                          href="http://elteb.org"
                                          style="border:medium
                                          none;color:#45879d;font-weight:bold;text-decoration:none"
                                          target="_blank"><span
                                            style="color:#45879d">Associació
                                            per a Joves TEB</span></a> <br>
                                      </small>
                                      <address><small><abbr
                                            title="carrer" lang="ca">C.</abbr>
                                          Dels Salvador, 6, baixos<br>
                                          08001 Barcelona<br>
                                          <abbr title="telèfon"
                                            lang="ca">Tel.</abbr> (00
                                          34) 93 442 58 67<br>
                                          <a moz-do-not-send="true"
                                            vlink="#20465d"
                                            alink="#20465d"
                                            style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" title="Enviar un correu
                                            electrònic a Martina
                                            Mayrhofer" target="_blank"
                                            lang="ca"><span
                                              style="color:#45879d">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                                          <br>
                                        </small> </address>
                                      <small
                                        style="font-size:8pt;background:transparent
                                        none repeat scroll
                                        0%;color:#7f7f7f">
                                        <p><a moz-do-not-send="true"
                                            vlink="#20465d"
                                            alink="#20465d"
                                            style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/" title="Avís
                                            legal i clàusules
                                            LOPD/LSSICE" target="_blank"><span
                                              style="color:#45879d">Avís
                                              legal i clàusules
                                              LOPD/LSSICE</span></a></p>
                                        <p>Abans d'imprimir aquest
                                          missatge electrònic penseu en
                                          el medi ambient!</p>
                                      </small> </td>
                                  </tr>
                                </tbody>
                              </table>
                            </div>
                          </div>
                          <br>
                          --<br>
                          Ubuntu-cat mailing list<br>
                          <a moz-do-not-send="true"
                            href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com"
                            target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                          Modify settings or unsubscribe at: <a
                            moz-do-not-send="true"
                            href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
                            rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
                          <br>
                        </blockquote>
                      </div>
                    </div>
                    <br>
                    <fieldset
                      class="m_7702126145571677178mimeAttachmentHeader"></fieldset>
                    <br>
                  </blockquote>
                  <br>
                  <div class="m_7702126145571677178moz-signature">-- <br>
                    <table vlink="#20465d" alink="#20465d"
                      style="color:#7f7f7f;font-family:sans-serif;text-align:left;width:100%"
                      border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                      <tbody>
                        <tr>
                          <td style="border:medium none;padding:0px 10px
                            0px
                            0px;width:85px;vertical-align:top;text-decoration:none"
                            width="160"><a moz-do-not-send="true"
                              href="http://elteb.org" title="elteb.org"
                              style="border:medium
                              none;text-decoration:none" target="_blank"><img
                                moz-do-not-send="true" style="border:0px
                                solid;width:100px;height:62px"
                                title="Logo el Teb"
src="imap://martina%2Emayrhofer%40elteb%2Eorg@mail.elteb.org:143/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E1001619?header=quotebody/;section=1.2?part=1.1.2&filename=logo-elteb-100x-62.png"
                                alt="Logo el Teb"></a></td>
                          <td style="padding:0px;vertical-align:top">
                            <p style="color:#000"><small><em>Martina
                                  Mayrhofer</em></small></p>
                            <small> <a moz-do-not-send="true"
                                href="http://elteb.org"
                                style="border:medium
                                none;color:#45879d;font-weight:bold;text-decoration:none"
                                target="_blank"><span
                                  style="color:#45879d">Associació per a
                                  Joves TEB</span></a> <br>
                            </small>
                            <address><small><abbr title="carrer"
                                  lang="ca">C.</abbr> Dels Salvador, 6,
                                baixos<br>
                                08001 Barcelona<br>
                                <abbr title="telèfon" lang="ca">Tel.</abbr>
                                (00 34) 93 442 58 67<br>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  vlink="#20465d" alink="#20465d"
                                  style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org" title="Enviar un correu
                                  electrònic a Martina Mayrhofer"
                                  target="_blank" lang="ca"><span
                                    style="color:#45879d">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                                <br>
                              </small> </address>
                            <small
                              style="font-size:8pt;background:transparent
                              none repeat scroll 0%;color:#7f7f7f">
                              <p><a moz-do-not-send="true"
                                  vlink="#20465d" alink="#20465d"
                                  style="color:#45879d;text-decoration:none"
href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/" title="Avís
                                  legal i clàusules LOPD/LSSICE"
                                  target="_blank"><span
                                    style="color:#45879d">Avís legal i
                                    clàusules LOPD/LSSICE</span></a></p>
                              <p>Abans d'imprimir aquest missatge
                                electrònic penseu en el medi ambient!</p>
                            </small> </td>
                        </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <br>
            --<br>
            Ubuntu-cat mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
            Modify settings or unsubscribe at: <a
              moz-do-not-send="true"
              href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
              rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
            <br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <br clear="all">
        <br>
        -- <br>
        <div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">Rafael
          Carreras Guillén | <a moz-do-not-send="true"
            href="http://gpg.id" target="_blank">gpg.id</a> 2C1AF9C5<br>
          <a moz-do-not-send="true" href="http://rcarreras.caliu.cat"
            target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a></div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">N�n�r����)em�h�yhiם�w^��</pre>
    </blockquote>
    <br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <style>
        body{font-family:sans-serif; color:#222;} 
        a{color:#45879d;} 
        a:hover{color:#20465d;} 
        a:visited{color:A#20465d;} 
</style>
      <table vlink="#20465d" alink="#20465d" style="color:#7F7F7F;
        font-family:sans-serif; text-align: left; width: 100%;"
        border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tbody>
          <tr>
            <td style="border: medium none ; padding: 0px 10px 0px 0px;
              width: 85px; vertical-align: top; text-decoration: none;"
              width="160"><a href="http://elteb.org" title="elteb.org"
                style="border: medium none ; text-decoration: none;"><img
                  style="border: 0px solid ; width: 100px; height:
                  62px;" title="Logo el Teb"
                  src="cid:part30.7E76587A.6D508A11@elteb.org" alt="Logo
                  el Teb"></a></td>
            <td style="padding: 0px; vertical-align: top;">
              <p style="color:#000;"><small><em>Martina Mayrhofer</em></small></p>
              <small> <a moz-do-not-send="true" href="http://elteb.org"
                  style="border: medium none; color: #45879d;
                  font-weight: bold; text-decoration: none;"><span
                    style="color:#45879d;">Associació per a Joves TEB</span></a>
                <br>
              </small>
              <address><small><abbr title="carrer" lang="ca">C.</abbr>
                  Dels Salvador, 6, baixos<br>
                  08001 Barcelona<br>
                  <abbr title="telèfon" lang="ca">Tel.</abbr> (00 34) 93
                  442 58 67<br>
                  <a vlink="#20465d" alink="#20465d" style="color:
                    #45879d; text-decoration:none;"
                    moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:martina.mayrhofer@elteb.org"
                    title="Enviar un correu electrònic a Martina
                    Mayrhofer" lang="ca"><span style="color:#45879d;">martina.mayrhofer@elteb.org</span></a><br>
                  <br>
                </small> </address>
              <small style="font-size: 8pt; background: transparent none
                repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial;
                -moz-background-origin: -moz-initial;
                -moz-background-inline-policy: -moz-initial;
                color:#7F7F7F;">
                <p><a vlink="#20465d" alink="#20465d" style="color:
                    #45879d; text-decoration:none;"
                    href="http://elteb.org/avis-legal-i-clausules-lopdlssice/"
                    title="Avís legal i clàusules LOPD/LSSICE"><span
                      style="color:#45879d;">Avís legal i clàusules
                      LOPD/LSSICE</span></a></p>
                <p>Abans d'imprimir aquest missatge electrònic penseu en
                  el medi ambient!</p>
              </small> </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </body>
</html>