<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p><br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 23/02/17 a les 22:40, Giorgio Grappa
      ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:trinity-d45d9bcf-9f95-40c1-aaa3-6f749845f187-1487886039160@msvc-mesg-gmx019"
      type="cite">
      <meta name="viewport" content="width=device-width">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <div class="mail_android_message" style="line-height: 1; padding:
        0.5em">Jo també ho seré, és clar! Podrem pactar menú amb la noia
        que duu la cantina si som com a mínim 4. Quants hi som ja? <br>
      </div>
    </blockquote>
    Jo no ho tinc clar, m'agradaria, sobretot perquè fa dies que no ens
    veiem, però aquell dia ho tinc complicadet :(<br>
    <blockquote
cite="mid:trinity-d45d9bcf-9f95-40c1-aaa3-6f749845f187-1487886039160@msvc-mesg-gmx019"
      type="cite">
      <div class="mail_android_message" style="line-height: 1; padding:
        0.5em">
        <br>
        Giorgio Grappa <br>
        -- <br>
        Sent from my Android phone with GMX Mail. Please excuse my
        brevity.</div>
      <div class="mail_android_quote" style="line-height: 1; padding:
        0.3em">On 23/02/17, 16.37 "Aniol Martí" <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:amarti@caliu.cat"><amarti@caliu.cat></a>
        wrote:
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0.8ex 0pt 0pt
          0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204);
          padding-left: 1ex;">
          <p> Jo en principi també vindré.<br>
          </p>
          <br>
          <div class="moz-cite-prefix"> On 02/23/2017 04:19 PM, Josep
            Gallart wrote:<br>
          </div>
          <blockquote>
            <div> Jo tambe tinc previst venir.<br>
            </div>
            <div class="gmail_extra"> <br>
              <div class="gmail_quote"> El dia 23 de febrer de 2017 a
                les 16:10, Rafael Carreras<span> <<a
                    moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:rcarreras@ubuntu.cat" target="_blank">rcarreras@ubuntu.cat</a>></span>
                ha escrit:<br>
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0 0 0
                  0.8ex;border-left: 1.0px rgb(204,204,204)
                  solid;padding-left: 1.0ex;"> El dia 11 de novembre de
                  2016 a les 17:50, Giorgio Grappa<br>
                  <<a moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:ggrappa@gmx.com" target="_blank">ggrappa@gmx.com</a>>
                  ha escrit:<br>
                  ><br>
                  ><br>
                  <span class="">> El 11/11/16 a les 08:56, Walter
                    Garcia-Fontes ha escrit:<br>
                    >><br>
                    >> * Giorgio Grappa,<a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:ggrappa@gmx.com" target="_blank">
                      ggrappa@gmx.com</a> [10/11/16 19:22]:<br>
                    >>><br>
                    >>>     Ja que m'he perdut la festa
                    d'instal·lació (buf...), vull ser el<br>
                    >>> primer<br>
                    >>>     en oferir un lloc per a la propera
                    Ubuntu Jam de traducció: suposo<br>
                    >>> que<br>
                    >>>     encara hi manquen molts mesos, oi?
                    Per cert... encara en fem?! (Estic<br>
                    >>>     massa desconnectat, teniu raó...)<br>
                    <br>
                  </span>Doncs sí, el Giorgio va confirmar amb el
                  director de l'institut i hi<br>
                  anirem el dissabte 18 de març a fer-hi la No-Jam,
                  apunteu-vos-ho.<br>
                  <br>
                  Ara hem de veure a què ens dedicarem, apart de les
                  traduccions.<br>
                  Hauríem de fer una llista dels que hi anirem. Jo sí
                  que hi aniré.<br>
                  <span class="im HOEnZb"><br>
                    --<br>
                    Rafael Carreras Guillén |<a moz-do-not-send="true"
                      href="http://gpg.id" target="_blank"> gpg.id</a>
                    2C1AF9C5<br>
                    <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://rcarreras.caliu.cat" target="_blank">http://rcarreras.caliu.cat</a><br>
                    <br>
                  </span>
                  <div class="HOEnZb">
                    <div class="h5"> --<br>
                      Ubuntu-cat mailing list<br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com"
                        target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
                      Modify settings or unsubscribe at:<a
                        moz-do-not-send="true"
                        href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
                        target="_blank">
                        https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
                    </div>
                  </div>
                </blockquote>
              </div>
              <br>
              <br clear="all">
              <br>
              --<br>
              <div class="gmail_signature">
                <div>
                  <div>
                    <div>
                      <div>
                        <div>
                          <div>
                            <div>
                              <div> --<br>
                                Josep Gallart<br>
                                <br>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="https://www.facebook.com/josep.gallart"
                                  target="_blank">https://www.facebook.com/josep.gallart</a><br>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="https://wiki.ubuntu.com/JosepGallart"
                                  target="_blank">https://wiki.ubuntu.com/JosepGallart</a><br>
                                <span><a moz-do-not-send="true"
                                    href="https://sites.google.com/view/serveis-gnulinux/inici"
                                    target="_blank">https://sites.google.com/view/serveis-gnulinux/inici</a></span><br>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="https://www.facebook.com/jazzsessionsclub"
                                  target="_blank">https://www.facebook.com/jazzsessionsclub</a><br>
                                <br>
                                <br>
                                ---------------<br>
                                Aqui treballem amb GNU-LINUX UBUNTU en
                                català.<br>
                                Linux Registered User: #411023  <a
                                  moz-do-not-send="true"
                                  href="http://counter.li.org"
                                  target="_blank">counter.li.org</a><br>
                                <br>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="mailto:josep.gallart@ubuntu.cat"
                                  target="_blank">josep.gallart@ubuntu.cat</a>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <br>
            <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
            <br>
          </blockquote>
          <br>
          <div class="moz-signature"> --<br>
            Aniol Martí gpg 64491262<br>
            <a moz-do-not-send="true" href="http://www.aniolmarti.cat"
              target="_blank">http://www.aniolmarti.cat</a><br>
            <br>
            Linux Registered User #614499<br>
            __________________________________________<br>
            P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari
            fer-ho. </div>
          -- Ubuntu-cat mailing list <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a> Modify
          settings or unsubscribe at:<a moz-do-not-send="true"
            href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat"
            target="_blank">
            https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat</a> </blockquote>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Sisco Garcia gpg 00CE95B1
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://siscogarcia.wordpress.com">http://siscogarcia.wordpress.com</a>

Ací treballem amb GNU-LINUX UBUNTU en català.
Ubuntu Registered User #17544
Linux Registered User #456988
Membre de la Free Software Foundation #7289 <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.fsf.org/jf?referrer=7289"><http://www.fsf.org/jf?referrer=7289></a>
__________________________________________
P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.</pre>
  </body>
</html>