<div dir="ltr">joan@joan-Aspire-E1-572:~$ sudo fdisk -l /dev/sdc<br>[sudo] contrasenya per a joan: <br>Disk /dev/sdc: 232,9 GiB, 250059349504 bytes, 488397167 sectors<br>Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes<br>Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes<br>I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes<br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ <br><br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-02-10 10:29 GMT+01:00 Miki <span dir="ltr"><<a href="mailto:mikcat@gmail.com" target="_blank">mikcat@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div>sudo fdisk -l /dev/sdc<br><br></div>Si això tampoc mostra cap partició, pot ser que tingui la taula de particions corrompuda, o que per algun motiu no la llegeixi bé (per exemple si formava part d'un raid), i intentar reparar-ho sense saber exactament el que hi havia ho podria deixar tot (més..) inaccessible..<br><br></div>Et recomano fer un cop d'ull a <a href="https://help.ubuntu.com/community/DataRecovery" target="_blank">https://help.ubuntu.com/<wbr>community/DataRecovery</a>  i anar-ho mirant amb compte.<br></div><div class="HOEnZb"><div class="h5"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-02-10 10:14 GMT+01:00 Joan Inglada Roig <span dir="ltr"><<a href="mailto:joan.inglada@gmail.com" target="_blank">joan.inglada@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">joan@joan-Aspire-E1-572:~$ sudo blkid<br>/dev/sda1: LABEL="RECOVERY" UUID="181A3AC31A3A9DA6" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="95e63873-ca93-4307-8<wbr>614-7ef974e1d98e"<br>/dev/sda2: LABEL="ESP" UUID="D63B-5073" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="f71279fc-19a5-48d3-9<wbr>aa6-37ede4d5a4bb"<br>/dev/sda3: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="c4922bcb-5f04-46e3-b<wbr>824-3515a09b029f"<br>/dev/sda4: LABEL="Acer" UUID="C206903506902D03" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="389116ef-ec24-4ec6-9<wbr>7c2-c3f4d7b8c7a9"<br>/dev/sda5: LABEL="Push Button Reset" UUID="1CFA3E17FA3DEE20" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="e28b6e1e-8303-452a-a<wbr>127-fb879b9bdfe8"<br>/dev/sda6: UUID="7b20f18b-78da-45dc-b463-<wbr>be91ed4bfef3" TYPE="ext4" PARTUUID="505e9d05-7490-4b8f-a<wbr>8c8-6e37b95acda9"<br>/dev/sda7: UUID="37c5ed39-4834-4723-b58e-<wbr>fe1fc1e7c3a2" TYPE="ext4" PARTUUID="61663547-9b14-44bc-8<wbr>11b-8cc34840d71f"<br>/dev/sda8: UUID="c19c86dc-ee0c-4b45-8f5b-<wbr>11d8f7b4d77b" TYPE="swap" PARTUUID="bae51917-757c-479d-8<wbr>ba0-3bf0a136c51b"<br>/dev/sdb1: UUID="2bc7a815-835a-482f-a53b-<wbr>43a6a3fea7f0" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="96c03bb3-01"<br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ <br><br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-02-10 10:10 GMT+01:00 Miki <span dir="ltr"><<a href="mailto:mikcat@gmail.com" target="_blank">mikcat@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">doncs sembla que no tingui cap partició...<br><br>sudo blkid <br></div><div class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527HOEnZb"><div class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527h5"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-02-10 10:08 GMT+01:00 Joan Inglada Roig <span dir="ltr"><<a href="mailto:joan.inglada@gmail.com" target="_blank">joan.inglada@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ cat /proc/partitions<br>major minor  #blocks  name<br><br>   1        0      65536 ram0<br>   1        1      65536 ram1<br>   1        2      65536 ram2<br>   1        3      65536 ram3<br>   1        4      65536 ram4<br>   1        5      65536 ram5<br>   1        6      65536 ram6<br>   1        7      65536 ram7<br>   1        8      65536 ram8<br>   1        9      65536 ram9<br>   1       10      65536 ram10<br>   1       11      65536 ram11<br>   1       12      65536 ram12<br>   1       13      65536 ram13<br>   1       14      65536 ram14<br>   1       15      65536 ram15<br>   8        0  <a href="tel:732%2057%2045%2084" value="+34732574584" target="_blank">732574584</a> sda<br>   8        1     409600 sda1<br>   8        2     307200 sda2<br>   8        3     131072 sda3<br>   8        4   27676672 sda4<br>   8        5   17968128 sda5<br>   8        6   48828416 sda6<br>   8        7  <a href="tel:613%2081%2042%2072" value="+34613814272" target="_blank">613814272</a> sda7<br>   8        8   23437312 sda8<br>   8       16  <a href="tel:976%2076%2025%2084" value="+34976762584" target="_blank">976762584</a> sdb<br>   8       17  <a href="tel:976%2076%2015%2060" value="+34976761560" target="_blank">976761560</a> sdb1<br>   8       32  244198583 sdc<br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ <br><br></div>Com ho veus, Miki?<br></div>Joan<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-02-10 9:53 GMT+01:00 Joan Inglada Roig <span dir="ltr"><<a href="mailto:joan.inglada@gmail.com" target="_blank">joan.inglada@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div>Gràcies Miki!<br><br></div>Mira que m'ha donat:<span><br><div><br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ sudo mount /dev/sdc /media/usb<br>mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc,<br>       missing codepage or helper program, or other error<br><br>       In some cases useful info is found in syslog - try<br>       dmesg | tail or so.<br><br></div></span><div>Salut, també!<br></div></div><div class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684m_-4636010997650378707HOEnZb"><div class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684m_-4636010997650378707h5"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-02-10 9:36 GMT+01:00 Miki <span dir="ltr"><<a href="mailto:mikcat@gmail.com" target="_blank">mikcat@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div><div>Bones,<br><br>/dev/sdc  és el disc, normalment te alguna partició, prova amb mount /dev/sdc1 /media/usb<br></div>o cat /proc/partitions després de connectar-lo i les hauries de veure.<br><br></div>Salut !<br></div>Miki<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><div><div class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684m_-4636010997650378707m_-7400712493681402905h5">2017-02-10 9:17 GMT+01:00 Joan Inglada Roig <span dir="ltr"><<a href="mailto:joan.inglada@gmail.com" target="_blank">joan.inglada@gmail.com</a>></span>:<br></div></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684m_-4636010997650378707m_-7400712493681402905h5"><div dir="ltr"><div><div><div><div>Bon dia,<br></div>necessito recuperar un arxiu d'un disc extern antic i no em deixa:<br><br>------------------------------<wbr>--------------------------<br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ sudo fdisk -l<br>...<br>Disk /dev/sdc: 232,9 GiB, 250059349504 bytes, 488397167 sectors<br>Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes<br>Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes<br>I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes<br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ sudo mount /dev/sdc /media/usb<br>mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc,<br>       missing codepage or helper program, or other error<br><br>       In some cases useful info is found in syslog - try<br>       dmesg | tail or so.<br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ ls /dev/sdc<br>/dev/sdc<br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ dmesg | tail<br>[ 1505.142289] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0<br>[ 1505.143043] sd 9:0:0:0: [sdc] Adjusting the sector count from its reported value: 488397168<br>[ 1505.143049] sd 9:0:0:0: [sdc] 488397167 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)<br>[ 1505.143462] sd 9:0:0:0: [sdc] Write Protect is off<br>[ 1505.143465] sd 9:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00<br>[ 1505.144440] sd 9:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found<br>[ 1505.144447] sd 9:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through<br>[ 1505.145213] sd 9:0:0:0: [sdc] Adjusting the sector count from its reported value: 488397168<br>[ 1505.160186] sd 9:0:0:0: [sdc] Adjusting the sector count from its reported value: 488397168<br>[ 1505.161028] sd 9:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk<br>joan@joan-Aspire-E1-572:~$ <br><br>------------------------------<wbr>-----------<br></div>Què puc fer?<br></div>Gràcies a la bestreta,<br></div>Joan Inglada<br><div><div><div><br><br></div></div></div></div><span class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684HOEnZb"><font color="#888888">
<br></font></span></div></div><span class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684HOEnZb"><font color="#888888"><span class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684m_-4636010997650378707m_-7400712493681402905HOEnZb"><font color="#888888">--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></font></span></font></span></blockquote></div><span class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684HOEnZb"><font color="#888888"><br></font></span></div><span class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684HOEnZb"><font color="#888888">
<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></font></span></blockquote></div><span class="m_-8687962189200601999m_5920472069892098527m_8180399136514059684HOEnZb"><font color="#888888"><br></font></span></div>
</div></div></blockquote></div><br></div><span class="m_-8687962189200601999HOEnZb"><font color="#888888">
<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></font></span></blockquote></div><span class="m_-8687962189200601999HOEnZb"><font color="#888888"><br></font></span></div><span class="m_-8687962189200601999HOEnZb"><font color="#888888">
</font></span></div></div><span class="m_-8687962189200601999HOEnZb"><font color="#888888"><br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></font></span></blockquote></div><br></div>
<br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/mailm<wbr>an/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>
</div></div><br>--<br>
Ubuntu-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com">Ubuntu-cat@lists.ubuntu.com</a><br>
Modify settings or unsubscribe at: <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.ubuntu.com/<wbr>mailman/listinfo/ubuntu-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>