<div dir="ltr">Hola Albert,<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 3 de febrer de 2017 a les 8:48, Albert Farreras <span dir="ltr"><<a href="mailto:albert@albertfa.net" target="_blank">albert@albertfa.net</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF"><div><div class="gmail-h5"><div class="gmail-m_-1397832568879809952moz-cite-prefix"><br></div></div></div>
    <p>El cas és que m'han sorgit dos dubtes, que amb la documentació
      (man) no acabo de resoldre.</p>
    <p>el primer és que de la sentència d'en Figo em diu que "el
      senyalador d'estat no és vàlid: "progress" No hauria de ser
      status=GB segons el man?</p></div></blockquote><div>Lo de progress és molt recent, a partir de coreutils 8.24. Si engegues amb una live actual ho hauries de tenir. De totes maneres això només és perquè et mostri el progrés, si no ho poses tampoc passa res.</div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Ho podria provar, però em fot por començar a clonar... :-)</p>
    <p>I segon, em comenteu que ho faci arrencant amb una live... es pot
      fer des del propi sistema? és a dir des del propi terminal del
      servidor? normalment m'hi connecto via ssh. Ara he posat el disc
      nou a un caixa externa i el tinc connectat a un port usb. El disc
      que s'ha fet vell és justament el del sistema :-(<br></p></div></blockquote><div>No. Ho has de fer amb la partició sense muntar i com que és la de sistema, la única opció és fer-ho des d'una live. Si ho fas amb la partició muntada hi pot haver canvis a la partició mentres copies i acabaries amb una còpia inconsistent.</div><div> </div><div>Salut!</div></div></div></div>