<div dir="auto"><div class="gmail_extra" dir="auto"><div class="gmail_quote">On 1 Feb 2017 23:39, "Somhi" <<a href="mailto:somhix@gmail.com">somhix@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution"><blockquote class="quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Pensava que això d'afegir " sense nom" després del nom de l'arxiu de<br>
plantilla devia ser una cosa general, però si fos general entenc que<br>
algú ja s'hi hauria trencat les banyes...<br></blockquote></div></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">L'Ubuntu en anglès ho afegeix al nom, no a l'extensió, i deixa el nom en mode "rename".  Deu ser cosa de la traducció</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Lluïsa mobile</div><div dir="auto"><br></div><div class="gmail_extra" dir="auto"><div class="gmail_quote"><blockquote class="quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"></blockquote></div></div></div>