<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Bona tarda companys.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Quelcom de vosaltres utilitza Opera con a navegador a Ubuntu
      14.04?.</p>
    <p>Estic intentant configurar el flash i no hi ha forma, he cercat
      per tot arreu i res, crec que el problema es per que detecta una
      versió prèvia de flash a google-earth i sempre em diu que la de
      Opera no està actualitzada, però he provat tot el que es diu de
      copiar el driver .so a la carpeta d'opera, que no existeix, tant a
      /usr com a /$HOME i continua igual.</p>
    Sap algú on està configurada a  Opera la ruta de flash per poder
    modificar-la?.<br>
    <br>
    Gracies d'antuvi<br>
    <div class="moz-signature">-- <br>
      <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8">
      <title></title>
      <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.3 (Linux)">
      <meta name="AUTHOR" content="Pere">
      <meta name="CREATED" content="20070822;15345200">
      <meta name="CHANGED" content="20070822;15395500">
      <meta name="CHANGEDBY" content="Pere">
      <style type="text/css">
        <!--
                P { color: #000000 }
        -->
        </style>
      <p><br>
        <br>
      </p>
      <p><font color="#000080">Pere</font></p>
      <p><a href="mailto:t.collons@gmail.com"><font color="#000080">t.collons@gmail.com</font></a></p>
      <p><br>
        <br>
      </p>
      <p><a href="http://www.imatge.com/">
          <img src="cid:part2.29648663.115719DF@gmail.com">
        </a><br>
      </p>
      <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
      <p align="CENTER"><font style="font-size: 10pt" color="#000000"
          size="1">AVIS LEGAL</font></p>
      <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font style="font-size: 8pt"
          size="1"><font color="#000000"> Nota
            de confidencialitat: Aquest missatge podria
            contenir missatges d'empresa i altre informació
            confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres
            estats, Si
            Vostè el rep per error o sense ser una de les persones
            esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense
            copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció
            relacionada
            amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu
            electrònic
            a l'emissor del missatge. </font>
        </font></p>
      <font style="font-size: 8pt" size="1">
        <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font color="#000000">Les
            persones o entitats que incompleixin els deures de
            confidencialitat
            podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia
            sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa
            nacional i internacional.   </font>
        </p>
        <p align="JUSTIFY" lang="ca-ES"><font color="#000000">Gracies
            per la seva cooperació.</font></p>
      </font>
      <p><font color="#000000">------------------------------------</font></p>
      <p align="CENTER"><font style="font-size: 10pt" color="#000000"
          size="1">LEGAL NOTICE</font></p>
      <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font style="font-size: 8pt"
          size="1"><font color="#000000">Confidentiality
            notice: This mail may include business and other
            confidential information protected under the laws of and
            other
            territories. if you are not one of the intended recipients
            of the
            message, you are legally obliged to delete the message
            content.
            Furthermore, you are kindly requested to report immediately
            the
            incident to the sender. </font>
        </font></p>
      <font style="font-size: 8pt" size="1">
        <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font color="#000000">Breach
            of confidentiality duties is a serious criminal offence in
            and other
            territories. Offenders shall be legally prosecuted
            worldwide.  </font>
        </p>
        <p align="JUSTIFY" lang="en-GB"><font color="#000000">Thank
            you for your cooperation.</font></p>
      </font>
      <p style="margin-right: 16.43cm"><br>
        <br>
      </p>
    </div>
  </body>
</html>