<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 4 de novembre de 2016, 9:38, Lluïsa Nuñez <span dir="ltr"><<a href="mailto:lluisanunez@gmail.com" target="_blank">lluisanunez@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Amics,<br>
Em vaig apuntar, però no podré venir a Ripoll. Estic amb grip...<br></p>
<p dir="ltr">Lluïsa mobile</p></blockquote></div><br>Un dels pocs virus que ens poden afectar als usuaris de NYU/Linux :-P</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">Ànims!<br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">Tomàs Mallafré<br>GnuPG: 0x2D1296BA<br><a href="http://tomi.cat" target="_blank">http://tomi.cat</a><br></div><div></div><div dir="ltr">google hangouts: tmallafre<br>twitter: @tmallafre<br><br>Aquest missatge no l'ha analitzat cap antivirus en origen; està enviat des d'un sistema GNU/Linux i és poc probable que contingui programari maliciós.<br></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div></div>