[Ubuntu-cat] Instalació LAMP en Ubuntu 16.04

Joan Carles palimsesto a gmail.com
dij ago 31 11:34:15 UTC 2017


Hola!

Doncs aprofitant l'ocasió, tot d'una he volgut afegir el portàtil també i
he repetit les indicacions que feies al teu mail.
He tingut dos problemes que m'han empipat una estona gran.
El primer que al crear la BD nova em deixa que la sintaxi del
GRANT ALL PRIVILEGES.....
doncs que el password no l'admetia, dient-me que era l'error 1819 (HY000),
sobre el qual he investigat i he trobat que demanava posar un password més
llarg amb números i caracters especial i tot la mandanga. Fet i s'ho ha
empassat.

Amb aquest apartat:

"Et poso la config de l'apache per tal que quan entris a:
http://localhost t'aparegui
ja el wordpress:

sudo a2enmod rewrite"

no tenia el a2enmod instal·lat i ho he fet doncs el link de localhost
únicament em mostrava l'Apache
i si vull accedir al wordpress, cal que ho especifique localhost/wordpress,
altrament no .

Finalment després de tot puc accedir a localhost/wordpress/setup-config.php
i apareix la pantalla de configuració de WP , tan nom de la base de dades
creada, usuari, però amb la contrasenya no hi ha déu. Hi mira que he
repetit la que em demanava per acomplir i salvar l'error aquell que he
esmentat del 1819...
Doncs res, encara no puc entrar.

Bo, quan pugues ja diràs.

Salutacions.


El dia 31 d’agost de 2017 a les 8:28, Miki <mikcat a gmail.com> ha escrit:

> Bones Joan Carles, de res ;)
>
> Som-hi doncs, per instalar el wordpress només et cal crear-li una base de
> dades (i un usuari per ell millor...):
>
> Et fico en negreta el que pots canviar i el que has de recordar per
> després.
>
> Creem la bbdd
>
> $mysql -u root -p
> Enter password:
> Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
> Your MySQL connection id is 5340 to server version: 3.23.54
>
> Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
>
> mysql> CREATE DATABASE *wordpress*;
> Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
>
> mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *wordpress*.* TO '*nomusuariwp*'@'localhost'
> IDENTIFIED BY '*unpassword*';
> Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
>
> mysql> FLUSH PRIVILEGES;
> Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
>
> mysql> EXIT
> Bye
> $
>
> Baixem i descomprimim el wordpress
> cd /var/www
> /var/www$ sudo wget https://ca.wordpress.org/wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
> /var/www$ sudo tar -xzvf wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
> /var/www$ sudo chown -R www-data.www-data wordpress
>
> /var/www$ cd wordpress
> /var/www/wordpress$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
>
> Aquí toca editar la config amb el teu editor preferit, et recomano geany
> per exemple:
> /var/www/wordpress$ sudo aptitude install geany
>
> /var/www/wordpress$ sudo geany wp-config.php
>
> Fiques les dades de la bbdd creada abans:
>
> define('DB_NAME', '*wordpress*');
> define('DB_USER', '*nomusuariwp*');
> define('DB_PASSWORD', '*unpassword*');
>
> Vas a aquesta url:
> https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
>
> I copies el que et surti reemplaçant tot aquest tros:
>
> define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
> define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
> define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
> define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
> define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
> define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
> define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
> define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
>
>
> Ja pots desar el fitxer i sortir.
>
> Amb això tenim el wordpress a punt
>
> Et poso la config de l'apache per tal que quan entris a: http://localhost
> t'aparegui ja el wordpress:
>
> sudo a2enmod rewrite
>
> sudo geany /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
>
> Veuràs que hi ha un:
>
> DocumentRoot /var/www
>
> Comenta-ho i fica-li el worpdress:
> #DocumentRoot /var/www
> DocumentRoot /var/www/wordpress
>
> Afegeix això just a sota:
> <Directory /var/www/wordpress>
>     AllowOverride All
>     Require all granted
> </Directory>
>
> Desa tanca i reinicia l'apache
> sudo service apache2 restart
>
> i ara ja pots executar l'instalador del wordpress:
>
> http://localhost/wp-admin/install.php
>
> I seguir les instruccions
>
> Salut !
> Miki
>
>
>
>
>
>
>
> El dia 30 d’agost de 2017 a les 18:36, Joan Carles <palimsesto a gmail.com>
> ha escrit:
>
>> El 30/08/17 a les 13:52, Miki ha escrit:
>>
>> per al wordpress no et cal el phpmyadmin
>>
>> com sigui aquest error és perque has copiat la comanda directament de la
>> web, els <i> </i> sobren que és html per ficar-ho en cursiva
>>
>>
>> Hola Miki!
>>
>> Gràcies per treure'm de l'embolic que se havia general a la meva màquina
>> amb l'instal·ació de LAMP per posar Wordpress en local.
>>
>> Dius, però, que no calia instal·lar phpmyadmin i no ho trobe a la xarxa
>> com fer una instal·lació sense phpmyadmin.
>> Pots donar-me alguna referència on poder mirar, doncs no ho trobe a totes
>> les cerques que faig.
>>
>> Ja diràs, gràcies.
>>
>>
>> --
>> Salutacions,
>>
>> Joan Carles
>> Usuari GNU/Linux #324197#http://counter.li.org/
>>
>>
>> --
>> Ubuntu-cat mailing list
>> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
>> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailm
>> an/listinfo/ubuntu-cat
>>
>>
>
> --
> Ubuntu-cat mailing list
> Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/
> mailman/listinfo/ubuntu-cat
>
>


-- 
Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170831/e853fd7c/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat