[Ubuntu-cat] Instalació LAMP en Ubuntu 16.04

Joan Carles palimsesto a gmail.com
dij ago 31 08:52:31 UTC 2017


Tot resolt, gràcies.
El símbols dels editors creen confusió...

Moltíssimes gràcies.


El 31/08/17 a les 08:28, Miki ha escrit:
> Bones Joan Carles, de res ;)
>
> Som-hi doncs, per instalar el wordpress només et cal crear-li una base 
> de dades (i un usuari per ell millor...):
>
> Et fico en negreta el que pots canviar i el que has de recordar per 
> després.
>
> Creem la bbdd
>
> $mysql -u root -p
> Enter password:
> Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
> Your MySQL connection id is 5340 to server version: 3.23.54
>
> Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
>
> mysql> CREATE DATABASE *wordpress*;
> Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
>
> mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *wordpress*.* TO 
> '*nomusuariwp*'@'localhost' IDENTIFIED BY '*unpassword*';
> Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
>
> mysql> FLUSH PRIVILEGES;
> Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
>
> mysql> EXIT
> Bye
> $
>
> Baixem i descomprimim el wordpress
> cd /var/www
> /var/www$ sudo wget https://ca.wordpress.org/wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
> /var/www$ sudo tar -xzvf wordpress-4.8.1-ca.tar.gz
> /var/www$ sudo chown -R www-data.www-data wordpress
>
> /var/www$ cd wordpress
> /var/www/wordpress$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
>
> Aquí toca editar la config amb el teu editor preferit, et recomano 
> geany per exemple:
> /var/www/wordpress$ sudo aptitude install geany
>
> /var/www/wordpress$ sudo geany wp-config.php
>
> Fiques les dades de la bbdd creada abans:
>
> define('DB_NAME', '*wordpress*');
> define('DB_USER', '*nomusuariwp*');
> define('DB_PASSWORD', '*unpassword*');
>
> Vas a aquesta url:
> https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
>
> I copies el que et surti reemplaçant tot aquest tros:
>
> define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
> define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
> define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
> define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
> define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
> define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
> define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
> define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
>
>
> Ja pots desar el fitxer i sortir.
>
> Amb això tenim el wordpress a punt
>
> Et poso la config de l'apache per tal que quan entris a: 
> http://localhost t'aparegui ja el wordpress:
>
> sudo a2enmod rewrite
>
> sudo geany /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
>
> Veuràs que hi ha un:
>
> DocumentRoot /var/www
>
> Comenta-ho i fica-li el worpdress:
> #DocumentRoot /var/www
> DocumentRoot /var/www/wordpress
>
> Afegeix això just a sota:
> <Directory /var/www/wordpress>
>     AllowOverride All
>     Require all granted
> </Directory>
>
> Desa tanca i reinicia l'apache
> sudo service apache2 restart
>
> i ara ja pots executar l'instalador del wordpress:
>
> http://localhost/wp-admin/install.php
>
> I seguir les instruccions
>
> Salut !
> Miki
>
>
>
>
>
>
>
> El dia 30 d’agost de 2017 a les 18:36, Joan Carles 
> <palimsesto a gmail.com <mailto:palimsesto a gmail.com>> ha escrit:
>
>   El 30/08/17 a les 13:52, Miki ha escrit:
>>   per al wordpress no et cal el phpmyadmin
>>
>>   com sigui aquest error és perque has copiat la comanda
>>   directament de la web, els <i> </i> sobren que és html per
>>   ficar-ho en cursiva
>>
>>
>   Hola Miki!
>
>   Gràcies per treure'm de l'embolic que se havia general a la meva
>   màquina amb l'instal·ació de LAMP per posar Wordpress en local.
>
>   Dius, però, que no calia instal·lar phpmyadmin i no ho trobe a la
>   xarxa com fer una instal·lació sense phpmyadmin.
>   Pots donar-me alguna referència on poder mirar, doncs no ho trobe
>   a totes les cerques que faig.
>
>   Ja diràs, gràcies.
>
>
>   -- 
>   Salutacions,
>
>   Joan Carles
>   Usuari GNU/Linux #324197#
>   http://counter.li.org/
>
>
>   --
>   Ubuntu-cat mailing list
>   Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com <mailto:Ubuntu-cat a lists.ubuntu.com>
>   Modify settings or unsubscribe at:
>   https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat
>   <https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-cat>
>
>
>
>

-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
http://counter.li.org/

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170831/074b8c79/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat