[Ubuntu-be] problem with non working flashplayer

Pieter Vande Wyngaerde pietervandewyngaerde at gmail.com
Sun Nov 21 16:20:41 GMT 2010


is dit ook voor een andere (nieuwe) gebruiker op het systeem ook zo ?
is dit voor andere browsers ook zo ?

welke versie toont about:plugins in Firefox ?

2010/11/21 Bram Gadeyne <gadeynebram op gmail.com>:
> -- English version -- (dutch version below)
>
> Dear all,
>
> A user of ubuntu 10.10 contacted me about some problem he discovered
> after installing the latest updates for ubuntu.
>
> When he wants to play a movie on some websites (using a flashplayer) the
> moviescreen remains black. The specific website here is
> www.deredactie.be. Other websites like Youtube.com seem to work fine. On
> my computer movies from www.deredactie.be work fine too (I'm using the
> 64 bit version of ubuntu).
>
> What we've tried so far:
> -deinstall + reinstall flashplugin-installer + reboot firefox
> -rebooting the system
> -installing an add-on in firefox
> (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/161939/) which should
> reinstall the latest version of the flash player.
>
> Does anyone know something else that can be tried?
>
> With kind regards
> Bram Gadeyne
>
> P.S. I've added the particular person in CC so don't forget to add him
> in CC when replying to this message.
>
> -- Dutch version --
>
> Hallo allen,
>
> Een gebruiker van ubuntu 10.10 heeft me gecontacteerd met een probleem
> met de flashplayer in firefox na het installeren van de laatste updates.
>
> Als hij op sommige websites een flashfilmpje wil bekijken dan wordt het
> filmschermpje gewoon zwart zonder meer. Dit probleem doet zich
> bijvoorbeeld voor op de website van www.deredactie.be. Op andere
> websites als youtube.com lijkt de flashplayer wel te werken. Op mijn
> computer werk www.deredatie.be wel (Ik gebruik de 64 bit versie van
> ubuntu 10.10).
>
> Wat we nu al hebben geprobeerd:
> -deinstalleren en opnieuw installeren van de flashplugin-installeren +
> herstarter firefox.
> -herstarten van ubuntu
> -installeren van een add-on in firefox die de laatste versie van flash
> zou moeten installeren.
> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/161939/
>
> Heeft iemand anders dit probleem al ondervonden en misschien een oplossing?
>
> Met vriendelijke groeten
> Bram Gadeyne
>
> P.S. De gebruiker staat ook nog eens in CC. Vergeet bij een reply de
> gebruiker ook niet in CC te zetten.
>
> --
> ubuntu-be mailing list / mailto:ubuntu-be op lists.ubuntu.com
>
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-be
>More information about the ubuntu-be mailing list