[Ubuntu-be] [OT] (NL): EC wil af van open standaarden

Michael Holzleithner michael at holzleithner.com
Tue Nov 3 10:24:09 GMT 2009


I do consider this very important, and I am actually wondering how we can
voice our displeasure. Consider that this basically means that all over the
EU Microsoft products can and will be used. Why is that bad? Because the
average Joe will not be able to use Ubuntu to open and save all his official
documents. He will need Microsoft Software, for which he will pay money to
Microsoft. All EU governments will get into bed with Microsoft as well, and
this spells out BILLIONS of euro's getting into Microsoft's cash register.
That is the payback for all the money MS has to pay to the EU as various
fines. There is about a million other reasons to be unhappy about this. But
I got the flu and must rest.

2009/11/3 Jan Bongaerts <jbongaerts at gmail.com>

> I'm sorry, but seeing that no-one else has answered to this mail, I have
> the feeling that I'm not the only one thinking: What's the fuss?
> What is this really about, and why is it so important?
>
> Even if it is important, if this is implemented this way, ignoring Mr.
> Novaretti's statement, I don't think it would *ban* open standards, but it
> just would not *demand* them. That would only seem fair, wouldn't it?
>
> Jan.
>
> 2009/11/2 Y P <yellow.penguin at edpnet.be>
>
> FYI:
>>
>> This is bad news (nl) European Commission no longer supports open
>> standards,
>> this is a very bad news for interoperability between systems,
>> and so Linux users will again be one of the principal victims since that O
>> S
>> system uses and promotes open standards.
>> Feel free to forward this to the right list/forum if exist:
>>
>> <nl>
>> EC wil af van open standaarden
>>
>> De Europese Commissie schrapt in stilte open standaarden voor
>> interoperabiliteit. Het draait nog slechts om 'open specificaties',
>> waarbij
>> patenten en betaalde licenties geen taboe meer zijn.
>>
>> Dat blijkt uit een niet-publieke conceptversie van het “European
>> Interoperability Framework for European Public Services” (EIF) waarover
>> Webwereld beschikt. Vorig jaar werd een voorstel voor een tekst gedaan,
>> maar gedurende de zomer is dit behoorlijk aangepast. Dat laatste voorstel
>> is naar alle lidstaten gestuurd.
>>
>> Harde definitie
>>
>> In 2004 kwam versie 1.0 van de EIF uit en was het gebruik van open
>> standaarden een harde eis. Daarbij waren de drie voorwaarden hard: een
>> standaard moest door een onafhankelijk orgaan worden beheerd, als er
>> patenten op de standaard rusten moet daarvoor een blijvende, kosteloze
>> licentie worden gegeven en de beschrijving moest niet alleen zijn
>> gepubliceerd, maar ook nog eens betaalbaar toegankelijk zijn.
>>
>> Vorig jaar werd er nog een publieke consultatie gedaan op basis van een
>> voorstelversie, waarbij open standaarden werden gepositioneerd als een
>> middel om een eerlijkere concurrentie mogelijk te maken en het speelveld
>> gelijk te krijgen. De opstellers gaan zelfs zover dat ze vinden dat
>> praktijken die het opstellen van standaarden of specificaties verstoren
>> moeten worden aangepakt.
>>
>> 'Open specificiatie' afdoende
>>
>> Maar in de meest recente draft komt het hele woord open standaard helemaal
>> niet meer voor. Opeens wordt er alleen nog maar geschreven over een
>> specificatie, waarbij er andere spelregels gelden: Er moet een openbare
>> review zijn en belanghebbenden moeten hun mening kunnen geven, de
>> documentatie moet vrij beschikbaar zijn en het mogelijk zijn om de
>> specificatie in programmatuur te implementeren.
>>
>> Maar zelfs die eisen zijn niet hard. Voor wie dat allemaal teveel gevraagd
>> is, bestaat er ook nog een ontsnappingsmogelijkheid. “Echter kunnen
>> publieke organen ook beslissen om gebruik te maken van minder open
>> specificaties”, stellen de documentschrijvers. “Dit geldt zeker in
>> gevallen
>> waar de open specificatie niet tegemoet komt aan de functionele eisen van
>> interoperabiliteit of de beschikbare niet volwassen genoeg zijn en/of
>> voldoende ondersteund worden door de markt of wanneer alle samenwerkende
>> organisaties al gebruik maken of het eens zijn om dezelfde technologie te
>> gebruiken.”
>>
>> Patenten en .doc
>>
>> Daarmee is het duidelijk dat er niet meer hoeft te worden gekozen voor een
>> open standaard, maar het ook mogelijk is te werken met de
>> facto-standaarden. De gedachte dat er een gelijk speelveld voor
>> leveranciers binnen Europa moet zijn, is niet meer in het document te
>> ontdekken. Dat laatste blijkt ook uit het feit dat er geen verplichting is
>> een gratis, blijvende licentie op gepatenteerde technologie te geven.
>> Hierdoor is het dus voor dominante leveranciers mogelijk om hun
>> kennismonopolie inzake een standaard te behouden en te gelde te maken.
>>
>> Met deze opmerkelijke wending lijkt ook te zijn dat gekozen voor een
>> definitie, die het mogelijk maakt de facto, maar gesloten standaarden in
>> te
>> zetten. Randvoorwaarde hierbij is wel dat overheden de technologie moeten
>> omhelzen. Voor de toekomst lijkt nu ook de verplichting te vervallen om
>> voor een open standaard te gaan.
>>
>> Bom onder actieplan
>>
>> Het schrappen van open standaarden in het Europese plan legt een bom onder
>> het actieplan “Nederland Open in Verbinding” dat juist wel dwingend het
>> gebruik van open standaarden oplegt. Voor de legitimatie is in het
>> verleden
>> gekeken naar de Europese definitie, waarbij voor staatssecretaris
>> Heemskerk
>> van Economische Zaken juist het doorbreken van de afhankelijkheid van
>> enkele leveranciers voorop stond.
>>
>> “Dit lijkt inderdaad een stap terug en dat baart zorgen”, erkent Edwin van
>> Scherrenburg, woordvoerder van Heemskerk. Hij stelt dat er nog wordt
>> gewerkt aan de Nederlandse reactie en daarom wil het ministerie op dit
>> moment niets melden.
>>
>> Niet veranderd
>>
>> Volgens Serge Novaretti, verantwoordelijk voor de European
>> Interoperability
>> Strategy, is er niet veel aan de hand. Hij wijst erop dat dit slechts een
>> conceptversie betreft en dat er nog gediscussieerd wordt. “De boodschap is
>> nog steeds hetzelfde”, vertelt hij in een eerste reactie. “Het is de
>> manier
>> waarop je het formuleert.”
>>
>> In reactie op concrete vragen stelt Karel De Vriendt, hoofd van het bureau
>> voor European eGovernment Services (IDABC) van het directoraat-generaal
>> voor 'Informatics' van de Europese Commissie niet te kunnen reageren. Hij
>> benadrukt dat de EU-lidstaten nog mogen reageren. “Zodra het document af
>> is, kan de Commissie natuurlijk wel reageren.”
>>
>> Hans Bos van Microsoft, die met de conceptversie van het EIF bekend is,
>> wil
>> na wikken en wegen uiteindelijk niet reageren op vragen van Webwereld. Ook
>> hij komt pas met antwoorden op het moment dat er een definitieve status
>> is.
>>
>> Verbaasd
>>
>> Stichting Holland Open, die eerder zeer enthousiast was over een vroegere
>> versie, reageert nu verbaasd. “Ik constateer dat de huidige versie er
>> beduidend anders uitziet. Ik vraag me af wat de consequenties zijn", stelt
>> voorzitter Jo Lahaye in een reactie tegenover Webwereld. "Ik zal nu
>> contact
>> opnemen met bevriende organisaties om met een gezamenlijk standpunt te
>> komen."
>>
>> Bron: WebWereld Maandag 2 november 2009
>> </nl>
>>
>> Y P
>>
>>
>> --
>> ubuntu-be mailing list / mailto:ubuntu-be at lists.ubuntu.com
>>
>> Modify settings or unsubscribe at:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-be
>>
>
>
>
> --
> Microsoft programs are like Englishmen. They only speak Microsoft.
>
> --
> ubuntu-be mailing list / mailto:ubuntu-be at lists.ubuntu.com
>
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-be
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20091103/75109057/attachment-0001.htm 


More information about the ubuntu-be mailing list