[Ubuntu-be] Open Source in Kortrijk

Matthew Deboysere matthew at next-games.nl
Tue Jun 16 21:08:04 BST 2009


Het ziet er eigenlijk heel saai uit.

 

Matthew

 

Van: ubuntu-be-bounces op lists.ubuntu.com
[mailto:ubuntu-be-bounces op lists.ubuntu.com] Namens .: liezie :. 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2009 21:31
Aan: Ubuntu Belgium
Onderwerp: Re: [Ubuntu-be] Open Source in Kortrijk

 

joy :)

2009/6/16 Matthew Deboysere <matthew op next-games.nl>

Gebruik van opensourcesoftware en het gebruik ervan in de bedrijfswereld
Op dinsdag 23 juni 2009 gaat er een studieavond over het gebruik van
opensourcesoftware en het nut ervan voor de bedrijfswereld door in Howest,
campus Kortrijk, Graaf K. De Goedelaan 5 te 8500 Kortrijk.
Het programma ziet er als volgt uit:
• 19u00: Open source en het bedrijfsleven, een overzicht van adoptiestudies,
door Geert Hofman (projectleider van het PWO project "Open source in het
Vlaamse kmo-landschap")
• 19u30: Over de volwassenheid van open source voor het bedrijfsleven, door
Raphaèl Bauduin (ProfOSS en oprichter FOSDEM)
• 20u20: Een kort overzicht van recent uitgevoerde enquêtes rond het thema
adoptie van open source in het Vlaamse bedrijfsleven, door Brian Baert
(projectmedewerker)
• 20u40: Rondetafelgesprek met ICT bedrijven en hun klanten rond het thema:
"Is opensourcesoftware al rijp voor de bedrijfswereld en is de
bedrijfswereld al rijp voor opensourcesoftware?" met o.a. Frédéric Barbier
(AP&P nv.), Yvo Alen (Spoox.be) en Peter Dens (Kangaroot bvba.).
We sluiten de avond af met gelegenheid tot vragenstellen en uiteraard het
traditionele "free beer" dat in opensourcemiddens gebruikelijk is.
De toegang tot het event is gratis, maar registreren is verplicht.
 <http://survey.floss-kmo.be/index.php?sid=51655>
http://survey.floss-kmo.be/index.php?sid=51655

 


--
ubuntu-be mailing list / mailto:ubuntu-be op lists.ubuntu.com

Modify settings or unsubscribe at:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-be

 

-------------- next part --------------
Er is een HTML-bijlage verwijderd...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20090616/d7c49b7e/attachment-0001.htm 


More information about the ubuntu-be mailing list