[Ubuntu-be] Open standards presentation for the Apple Club Antwerpen

Ben Bridts ben at bridts.be
Tue Jan 27 22:34:30 GMT 2009


Patrick Coeman wrote:
> Beste,
> 
> Dat klopt het gaat over een club die bijeenkomt in het Lepelhof te
> Mortsel, tenzij er daar meer clubs bijeenkomen, en niet over uw club
> op't Kiel. 

Voilà, de rechtzetting hebben we ook gehad...


> Erik Janssen schreef:
>>
>> De misleidende, negatieve connotatie die hier foutief aan onze club
>> wordt toegewezen,  kunnen we best missen.

De eerste zin van Patricks bericht was: "Waarschijnlijk is dat TINA (there is no alternative), een
toffe Linuxclub met zeer aangename mensen...". Echt misleidend kan je dit niet noemen. Hij reageerde
dan ook op de "Een computerclub uit Mortsel en niet op de "Apple Club Antwerpen".

>> Vandaar deze oproep om de post in kwestie van uw servers te verwijderen.
>> Of een rechtzetting te publiceren.

Hoewel het volgens mij niet nodig was (zie boven), zie boven.--Ben

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20090127/f872fc6e/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-be mailing list