[Ubuntu-be] Accenta 2009 in Ghent

jean7491 jean7491 at free.fr
Tue Aug 25 23:39:53 BST 2009


Hi to all,

We have the opportunity to participate with a booth to the international
yearly fair Accenta 2009 in Ghent (12 - 20/09/2009). See
http://www.accenta.be/bez_blikvangers.asp.

Details follow in dutch.

We hebben een aanvraag ontvangen van Digipolis Gent voor een deelneming
aan de Internationale jaarbeurs Accenta op Flanders Expo (zie hieronder).
__Digipolis beschikt over een standruimte van 360m² en kan Ubuntu-be
steunen. Men verwacht dagelijks 8.000 tot 10.000 bezoekers.
Zie http://www.accenta.be/bez_blikvangers.asp

Aangezien deze beurs een grote publieke belangstelling heeft, zou het
belangrijk zijn eraan deel te nemen.

Indien we deelnemen, is extra aandacht te besteden aan de opstelling van
de Ubuntu-be stand!

Ik stel voor dat Ubuntu-be een stand organiseert op 2x2 WE dagen (WE
12-13/09 en 19-20/09/2009) in de standruimte van Digipolis in de
hoofdhall van de Jaarbeurs Accenta 2009.

_Timing:_
WE 12-13/09/2009
en 19-20/09/2009
elke dag van 11 tot 19 u.

_Inhoud van de stand_ (met een oppervlakte van min. 16 m²) :
- algemene voorstelling van Ubuntu, zoals we het regelmatig doen in
(Dipro) computer beurzen: 1 of 2 PC met een doorlopende presentatie van
Ubuntu en vidéos (van vrije software), 2 laptop voor demonstratie en 4
vrijwilligers om de bezoekers aan te spreken en de nodige uitleg te geven.
- bijzondere presentaties (gericht naar ondernemingen, opvoeding,
scholen, ...) door vrijwilligers, op vaste tijdstippen, waarschijnlijk
op de Digipolis evenementenplein. 
.
Zijn er voorstellen voor de presentaties?

De eerste vraag is natuurlijk wie zal het doen?

_Personeel:_
12/09 : 4 vrijwilligers?
13/09 : 4 vrijwilligers?
19/09 : 4 vrijwilligers?
20/04 : 4 vrijwilligers?
  en vrijwilligers voor presentaties ?
Onontbeerlijk: een vrijwilliger van Gent voor de coordinatie van de
activiteiten ter plaats.

_Opmerking:_
de stand in Dipro Antwerpen (13/09) en Software Freedom Day/HCC
Vlaanderen (19/09) zullen georganiseerd zijn door respectievelijk
vrijwilligers van Antwerpen en Brussel-Mechelen-Leuven.
Vrijwilligers van Gent en omgeving zouden de stand in Accenta 2009
moeten organiseren.

Constructieve commentaar en voorstel (en deelneming) zijn welkom!
-- 
Jean
/Ubuntu Belgium Events Team/

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Delannoy Martine <Martine.Delannoy op gent.be>
Datum: 14 augustus 2009 14:14
Onderwerp: Internationale jaarbeurs Accenta op Flanders Expo
Aan: mvdborre op gmail.com


Geachte heer,

Van 12 tot 20 september vindt de internationale jaarbeurs Acenta
plaats in Flanders Expo (Gent).  Digipolis heeft een stand samen met
Wonderwijs, OCMW Gent, Stad Gent en de Digidots in de centrale hal.
Onze stand staat helemaal in het teken van vorming voor volwassenen
waar de nadruk ligt vanuit ons programma Digitaal.Talent op Gent op het
digitale.

We zoeken nog altijd op zoek naar leuke onderwerpen om te kunnen
presenteren op ons evenementenplein op vaste tijdstippen.  Alle
ideeën, suggesties en bijdragen zijn zeer welkom.

Zou er vanuit Ubuntu interesse zijn om een korte presentatie of
demonstratie te komen geven op onze stand?

Met vriendelijke groeten

Martine

Martine Delannoy

Programmaregisseur Digitaal.Talent op Gent

Digipolis, Afdeling Gent

Bellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent)

Tel.: +32 9 266 0982

GSM: 0475 85 69 76

http://www.digipolis.be


-------------- next part --------------
Er is een HTML-bijlage verwijderd...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20090826/2c755dff/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ubuntu-be-events-mugshot.png
Type: image/png
Size: 14618 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20090826/2c755dff/attachment.png 


More information about the ubuntu-be mailing list