[Ubuntu-be] reminder: language use

Pieter Baele pieter.baele at telenet.be
Mon Feb 25 17:29:38 GMT 2008


Geen probleem met Engels op zich, maar voor mij vormt het
gewoon een 'overlast', daardoor ben ik al twee jaar veel minder geneigd
om te posten op deze mailinglijst, en eerder passief mee te lezen.

Ik krijg al genoeg engelstalige computerliteratuur en artikels onder 
ogen
om dan ook nog over iets dat ik als ontspanning beschouw - linux - 
steeds in het engels
te schrijven. BCOL is ook overwegend nederlandstalig terwijl de B voor 
België staat. (?)

Als er iets echt belangrijk of nationaal is, zal ik dat wel in het 
Engels schrijven respectievelijk
Frans vertalen.
Maar de dreiging steeds erop gewezen te worden omdat ik mijn 
moedertaal spreek, vind ik te
veel van het goede. (en neen.... dit heeft bij mij zeker niets met 
politiek te maken!)


English: the above is a personal opinion, in dutch.
- reading English, no problem
- writing English: asks a lot of time. (and French a lot more...) ==> 
the 'overhead' for small and relatively
unimportant messages is too large!


Pieter Baele
pieter.baele at telenet.be

I’ve managed to get my PostgreSQL installation tuned to very high 
speeds simply by switching the database disk over to /dev/null. It 
runs fast as hell, and the data integrity is basically the same as 
MyISAM.
	-- greg1104 at Slashdot


On 24 Feb 2008, at 23:52, Koen Wybo wrote:

> Integendeel, naar
> mijn aanvoelen zal je heel veel Vlamingen zien verdwijnen naar ubuntu
> Nederland en Walen naar Ubuntu Frankrijk als je het Engels aanhoudt.
More information about the ubuntu-be mailing list