[Ubuntu-be] Ubuntu testproject

Klaas Maertens klaas at memovzw.be
Tue Oct 31 11:39:13 GMT 2006


Ubuntu project

Recupc VZW zoekt 20 proefpersonen voor een testproject

Ubuntu is een distributie met open bron software, linux. Deze software
is gratis en legaal te gebruiken en kan alle gebruikelijke toepassingen
aanbieden

Ons aanbod
Een gratis PIII/1000 mhz/256 mb ram/20 gb hd/dvdrw/nc computer met 15”
scherm, muis, klavier, speakers
Met Ubuntu ( besturingssysteem en toepassingssoftware) erop
OS
Openoffice ( tekstverwerker, spreadsheet, presentatieprogramma, database)
Webbrowser (firefox) en mail programma ( evolution)
Gimp ( fotobewerkingsprogramma)

Onze vraag:
gedurende 6 maanden ermee werken
alle problemen die je tegenkomt aan ons melden en samen met ons zoeken
naar een oplossing
Na afloop van het project, is het toestel voor u en doet u ermee wat u wil

Ons doel:
Expertise opbouwen om service te kunnen bieden aan gebruikers van Ubuntu
( ea Linux software)
Nadien in ons aanbod meer toestellen te gaan aanbieden met linuxsoftware
met volledige service na verkoop.

Uw profiel:
u bent geen freak, geen programmeur
u bent een “doodgewone” computergebruiker, maar toch een klein beetje
avontuurlijk aangelegd.
u accepteert dat eventuele problemen niet dadelijk opgelost kunnen
worden, we garanderen wel dat we de oplossing zullen vinden
u vraagt ons voor u randapparatuur (printers, adsl modems,
fototoestellen, scanners, usb sticks, mp3 spelers enz )koopt, of deze
kan werken onder ubuntu


Indien u geinteresseerd bent, gelieve u aan te melden op onze website.
www.recupc.be op de pagina: Ubuntuproject.
De startdatum voor het project is zaterdag 2 december 06 om 14 uur.
Op deze startvergadering zal het project volledig uitgelegd worden,
worden alle afspraken gemaakt, ondertekenen we het samenwerkingscontract
en kan u uw computer meenemen.
-- 
Met vriendelijke groeten,


-- 
Met vriendelijke groeten,
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: klaas.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 394 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-be/attachments/20061031/beffe31d/attachment-0001.vcf 


More information about the ubuntu-be mailing list