ubuntu-tr listesine gönderdiğiniz mesaj moderatör onayı bekliyor

ubuntu-tr-bounces at lists.ubuntu.com ubuntu-tr-bounces at lists.ubuntu.com
Thu Jun 2 17:28:07 UTC 2016


'ubuntu-tr' mesaj listesine

    Aviso de fatura em atraso - Maio 2016

konusuyla gönderdiğiniz mesaj, liste moderatörünün incelemesi ve
onaylaması için bekletiliyor.

Bekletilmesinin sebebi:

    Sadece üyelerin mesaj atabildiği listeye üye olmayan kişi mesajı

Ya mesaj listeye gönderilecek ya da moderatörün kararıyla ilgili bir
bildirim alacaksınız. Eğer bu mesajın gönderilmesinden vazgeçmek
isterseniz, lütfen şu URL'yi ziyaret edin:

    https://lists.ubuntu.com/mailman/confirm/ubuntu-tr/f48ed1bf0ff4cae100fbc81b9790505de813490c

More information about the ubuntu-backports mailing list