[Merge] ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-cantor:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/cantor:kubuntu_unstable

Simon Quigley tsimonq2 at ubuntu.com
Sun Jul 31 11:32:18 UTC 2016


The proposal to merge ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-cantor:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/cantor:kubuntu_unstable has been updated.

    Status: Needs review => Merged

For more details, see:
https://code.launchpad.net/~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-cantor/+merge/301586
-- 
Your team Kubuntu Packagers is requested to review the proposed merge of ~tsimonq2/kubuntu-packaging/+git/kubuntu-cantor:kubuntu_unstable into ~kubuntu-packagers/kubuntu-packaging/+git/cantor:kubuntu_unstable.More information about the kubuntu-devel mailing list