[Bug 78891] Re: kde-guidance fails to launch, linux-2.6.20-5

daniel2501 daniel2501 at gmail.com
Fri Jan 12 17:31:52 UTC 2007


So how do I install this patch?

-- 
kde-guidance fails to launch, linux-2.6.20-5
https://launchpad.net/bugs/78891
More information about the kubuntu-bugs mailing list