[Bug 1570717] Re: dpkg: warning: version '/etc/lsb-release' has bad syntax: version number does not start with digit

Steve Langasek steve.langasek at canonical.com
Wed May 11 06:51:39 UTC 2016


plymouth 0.9.2-3ubuntu12 was released with xenial.

** Changed in: plymouth (Ubuntu)
    Status: In Progress => Fix Released

-- 
You received this bug notification because you are a member of Ubuntu
Foundations Bugs, which is subscribed to plymouth in Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/1570717

Title:
 dpkg: warning: version '/etc/lsb-release' has bad syntax: version
 number does not start with digit

Status in plymouth package in Ubuntu:
 Fix Released

Bug description:
 I got this

 dpkg: warning: version '/etc/lsb-release' has bad syntax: version
 number does not start with digit

 on doing a dist-upgrade today 2016-04-15. I'm running Xenial 16.04. It
 seems base-files is where the warning happens, when I --reinstall it
 too:

 $ sudo apt-get install --reinstall base-files 
 Les pakkelister ... Ferdig
 Byggjer kravtre      
 Leser tilstandsinformasjon ... Ferdig
 0 oppgraderte, 0 nyleg installerte, 1 installerte på nytt, 0 skal fjernast og 0 skal ikkje oppgraderast.
 Må henta 0 B/68,7 kB med arkiv.
 Etter denne operasjonen vil 0 B ekstra diskplass bli brukt.
 (Les database ... 266010 filer og kataloger er for øyeblikket installerte.)
 Preparing to unpack .../base-files_9.4ubuntu4_amd64.deb ...
 Unpacking base-files (9.4ubuntu4) over (9.4ubuntu4) ...
 Processing triggers for plymouth-theme-ubuntu-text (0.9.2-3ubuntu11) ...
 dpkg: advarsel: version '/etc/lsb-release' has bad syntax: version number does not start with digit
 update-initramfs: deferring update (trigger activated)
 Processing triggers for install-info (6.1.0.dfsg.1-5) ...
 Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
 Processing triggers for initramfs-tools (0.122ubuntu7) ...
 update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-18-generic
 Set opp base-files (9.4ubuntu4) ...

To manage notifications about this bug go to:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/plymouth/+bug/1570717/+subscriptionsMore information about the foundations-bugs mailing list